Telegram

Højesteret dømmer Bent Jensen for agent-injurier

Historiker Bent Jensen skal betale 100.000 kroner til journalist Jørgen Dragsdahl efter agentbeskyldninger
Koldkrigs-historiker Bent Jensen efter domsafsigelsen.

Koldkrigs-historiker Bent Jensen efter domsafsigelsen.

RITZAU SCANPIX

Telegram
3. juni 2015 kl. 12:11

Historiker Bent Jensen gik for vidt, da han i en artikel i 2007 beskyldte journalist Jørgen Dragsdahl for at have været KGB-agent under Den Kolde Krig.

Det fastslår Højesteret onsdag, og historikeren skal nu betale erstatning for såkaldt tort på 100.000 kroner til Dragsdahl. Derudover har retten idømt Bent Jensen 10 dagbøder á 1.000 kroner.

En endnu større regning får Bent Jensen, fordi han skal betale en halv million kroner til Dragsdahl, som skal dække sagsomkostningerne ved sagens behandling i by- og landsret.

Dragsdahl har anført 18 udsagn, som ifølge ham burde føre til dom over Bent Jensen. Højesteret har vurderet, at 7 af disse var ubegrundede.

Jørgen Dragsdahl har krævet Bent Jensen dømt og straffet for injurier, fordi Jensen har beskyldt ham for at have været agent for den daværende sovjetiske efterretningstjeneste KGB.

Ved domsafsigelsen fremhæver retsformand Poul Søgaard, at der aldrig er blevet rejst tiltale i sagen, og at Bent Jensen derfor er gået over stregen for, hvad man kan tillade sig.

»Det må tillægges særlig vægt, at Dragsdahl er blevet beskyldt for strafbart forhold, efter at PET havde truffet beslutning om ikke at indstille til Justitsministeriet, at der skulle rejses tiltale,« siger Poul Søgaard.

Retssagen har efterhånden en del år på bagen. I 2010 gav Retten i Svendborg Dragsdahl medhold, men i 2013 valgte Østre Landsret at frifinde Bent Jensen. Selve beskyldningerne mod Dragsdahl blev fremsat tilbage i 2007 i en artikel i Jyllands-Posten.

Jensen har gjort gældende, at beskyldningen mod Dragsdahl alene gik på, at han skulle være en såkaldt påvirkningsagent, hvilket vil sige, at hans agentvirksomhed ikke har været en overtrædelse af straffeloven.

Dragsdahl derimod har anført, at beskyldningerne mod ham må opfattes som beskyldninger om at have overtrådt straffeloven.

Karoly Nemeth, der er forsvarer for Bent Jensen, er utilfreds med dommen, og varsler, at sagen formentlig vil blive rejst ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

»Efter min opfattelse har flertallet misforstået begrebet påvirkningsagent,« siger han efter domsafsigelsen.

Højesterets dom kan læses i sin helhed her

Af en tidligere udgave af denne artikel fremgik det, at Jensen skulle betale 10 dagbøder på 10.000 kroner. Det er ifølge dommen ikke korrekt, idet beløbet, som det nu fremgår, kun er på 1.000 pr. gang. red.

Jørgen Dragsdahl efter domsafsigelsen ved Højesteret tidligere i dag.

Jørgen Dragsdahl efter domsafsigelsen ved Højesteret tidligere i dag.

Polfoto

Opdateret 3. juni 2015 kl. 17:55

Martin Hansen

Overraskende dom.

Herdis Weins

Gid det så må blive enden på denne langstrakte og efterhånden absurde sag.

Endelig - hvor er det bare godt, godt, godt!

Torben Nielsen, Sabine Behrmann, Else Damsgaard, Erik ludvisen, morten andersen, Jens Christensen, Bjørn Ringgaard, Benny Larsen, Torben Nielsen, Karen Grue, Peter Hansen, Bjarne Nielsen, Karsten Aaen, Robert Ørsted-Jensen, Steffen Gliese, Claus Oreskov, peter fonnesbech, lars abildgaard og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar

Fedt, tillykke Dragsdahl. Men at Jensen kun skal betale 100.000 kr. i erstatning er alt, alt for lidt. Det svarer slet ikke til det betydelige indtægtstab, som Dragsdahl har haft siden sagen begyndte at rulle. Manden har jo reelt været blacklistet i store dele af medierne, der fejgt troede på Bent Jensens beskyldninger, og som derfor ikke ville røre Dragsdahl med en ildtang.

Så der venter et selvopgør rundt om på de medløbende redaktioner, og det gælder også Inf.
Hvorfor gav I ikke Dragsdahl arbejdsmuligheder? Troede I også på hvad Bent Jensen sagde?

Preben Haagensen, Mark Strøm, Heinrich R. Jørgensen, Anders Hald, morten Hansen, Nikolaj Lunøe, Peter Nørgaard, Hans Børsting, Torben K L Jensen, Peter Jensen, Else Damsgaard, Andreas Trägårdh, morten andersen, Michal Bagger, Jens Christensen, Benny Larsen, Torben Nielsen, Karen Grue, Peter Hansen, Bjarne Nielsen, Karsten Aaen, Robert Ørsted-Jensen, Malan Helge, Olav Bo Hessellund, t. helleskov, Claus Oreskov, Bo Carlsen, peter fonnesbech, erik mørk thomsen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Til lykke Dragsdahl - bare sørgeligt at den lange "forestilling" var nødvendig.
Tak til Information for at ha' lagt dommen ud.

Anders Hald, Felix Austin, Uffe Illum, Jens Christensen, Karen Grue, Bjarne Nielsen, Karsten Aaen, Robert Ørsted-Jensen, Claus Oreskov, lars abildgaard og peter fonnesbech anbefalede denne kommentar
Bernhard Drag

Det var Østre Landsrets dom, der var overraskende. Sagen er færdig, Højeste Ret har talt, thi kendes for ret......

Hans Børsting, Jens Christensen, Benny Larsen, Torben Nielsen, Karen Grue, Bjarne Nielsen, Karsten Aaen, Robert Ørsted-Jensen, Claus Oreskov og Lars Peter Simonsen anbefalede denne kommentar
Ole Falstoft

Rart at man ikke kan fremsætte diverse politisk bestemte løse påstande og slippe af sted med det ved at henvise til at man er historiker

Anders Hald, Felix Austin, Sabine Behrmann, Hans Børsting, Elisabeth Andersen, Uffe Illum, Bjørn Ringgaard, Karen Grue, Bjarne Nielsen, Robert Ørsted-Jensen, Malan Helge, Lars Peter Simonsen og Jens Colding anbefalede denne kommentar
erik mørk thomsen

Tillykke, Dragsdahl

Torben K L Jensen, Michal Bagger, Poul Genefke-Thye, Karen Grue, Bjarne Nielsen, Laust Persson, Bo Carlsen og lars abildgaard anbefalede denne kommentar
Thomas Krogh

100.000 DDK, er altså prisen for en rejse i fortiden. Wellness-turisme for bitre mænd.

Sagen har givet os alle en mulighed for at studere højreradikal revisionisme, samt en på trods af foreliggende fakta til stupiditet grænsende påståelighed...
...denne særlige evne til højreradikal påståelighed ses i øvrigt fuldt udfoldet i valgstudierne i denne tid.

Preben Haagensen, morten Hansen, Felix Austin, morten andersen, Michal Bagger, Uffe Illum, Karen Grue, Bjarne Nielsen, Karsten Aaen, Malan Helge, lars abildgaard, Bernhard Drag, Claus Oreskov, Lars Peter Simonsen, Laust Persson og peter fonnesbech anbefalede denne kommentar
hans lemming

Hvis man læser dommen, så afgøres den faktisk (af 5-2 flertallet) på en meget snæver fortolkning af, hvad der menes med ordet "agent"! Er man (opfattes man som) én som direkte arbejder i andres ærinde - og som i sig selv indikerer en strafbar handling - eller kan det også bruges i en lidt løsere betydning.
At Dragsdahl holdt "konspirative" møder med KGB og har bedrevet desinformation står såfortsat fast efter dommen, eftersom dette ikke har været æreskrænkende. Så vi må ikke kalde ham KGB-agent, men......hvad var han så?

Berlingske skriver ellers, at erstatningsbeløbet er 600.000 kr., ikke 100.000.

Dorte Sørensen

Tom Clak de 600.000 kr dækker både erstatningen og dækningen af sagsomkostninger for Dragsdahl for By og Landsret- Højesteret her var der friproces.

Steffen Gliese

Formodentlig indgår der også, at Bent Jensen skal betale sagsomkostningerne, alt andet ville være urimeligt.

Preben Haagensen, morten Hansen, Thomas Krogh, Karsten Aaen og Peter Andersen anbefalede denne kommentar
Martin Hansen

Det er altså jf. Højesteret tilladt offentligt at anføre, Jørgen Dragsdahl bedrevet desinformation og holdt konspirative møder med KGB-officerer, da der er fremlagt et tilstrækkelig faktuelt grundlag herfor i retten, men det er ikke tilladt, at anføre, Dragdahl var KGB-agent, da der ikke er blevet fremlagt et tilstrækkeligt faktuelt grundlag herfor i retten.

Forskere, hvis forskning viser, at PET og KGB anså Dragsdahl som værende KGB-agent kan altså forvente nogle juridiske problemer, hvis de offentliggør deres forskning.

Bent Jensen er blevet dømt på de udsagn herom, mens han er frikent for de øvrige udsagn.

lars abildgaard

Peter, som Dorte Sørensen rigtigt nok skriver så skal Bent Jensen betale for sagsomkostningerne for Dragsdahl i by og Landsretten, du kan læse det i dommen på side 6o.

Man må håbe, at pressen fremover vil gøre brug af Dragsdahls journalistik.

Felix Austin, Claus Oreskov, erik mørk thomsen, Dorte Sørensen, lars abildgaard, Bo Carlsen, Steffen Gliese og Robert Ørsted-Jensen anbefalede denne kommentar
Curt Sørensen

Højesteret har fældet en klar dom og pure frikendt Dragsdahl og den førende danske meningsterrorist har fået en afklapsning. Et ondskabsfuldt , hadefuldt menneske er foreløbig sat på plads. Men skam over de indflydelsesrige politikere og medier der i årevis har dikket Jensen under hagen og klappet ham på hovedet og banket ham op som det store forskerlys, selvom han påviseligt er en middelmådig historiker. Skam også over de i forskerverdenen som ikke har kunnet se at kejseren var uden klæder.

Torben R. Jensen, Klaus Ankerstjerne Eriksen, Preben Haagensen, Torben Nielsen, Jørgen Dragsdahl, Knud Chr. Pedersen, Anders Hald, Johannes Lund, morten Hansen, Hans Børsting, Gaderummet Regnbuen, Hans Larsen, Uffe Illum, Bjørn Ringgaard, Torben Nielsen, Bjarne Nielsen, Karsten Aaen, Robert Ørsted-Jensen, lars abildgaard og Rasmus Knus anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

Er dette så starten på en forsoningsprocess - måske efter Sydafrikansk forbillede? Dybest set er der jo tale om en politisk kamp.

I Danmark heldigvis kun med halvsnavsede midler - og det blev aldrig rigtig grimt.

Benjamin Bach

Åh jeg håber Selvsving bringer et indslag om sagen :)

Palle Jensen

Var det så, hvad DF fik ud af 10mil. koldkrigsforskningskroner?
Tillykke Dragsdahl.

Klaus Ankerstjerne Eriksen, Anders Hald, Torben Nielsen og morten Hansen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Tom Clark,

Det drejer sig om et civilt søgsmål anlagt af Jørgen Dragsdahl mod Bent Jensen for æreskrænkelse. Erstatningsbeløbet, som Bent Jensen skal betale til Jørgen Dragsdahl for 'tort og svie', andrager if. domsudskriften 100.000 kr.

Der ud over har Højesteret dømt Bent Jensen til at refundere Jørgen Dragsdahls udgifter i forb. med sagens tidligere behandling ved hhv. by- og landsretten (dvs. advokatsalær mv) på ca. 500.000 kr. + renter.

Torben Nielsen, Felix Austin, lars abildgaard og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

jeg ser, at der er en, der er kommet mig i forkøbet, mens jeg var ude og brygge en kande frisk kaffe.

Torben Nielsen, lars abildgaard og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Robert Ørsted-Jensen

Det her med at rette beskyldninger mod saglige kritikere og politiske modstandere og påstå at de er agenter for fremmede magter uden skygge af bevis andet end at de også samtaler med frmmede folks representatner - hvad de skal og bør gøre - er en uskik.

Dette er en god dom - tak

Preben Haagensen, Steffen Gliese, Felix Austin, Bernhard Drag, Hans Børsting, Elisabeth Andersen, Kim Houmøller, Karsten Aaen, Torben Nielsen, Joen Elmbak og Bjarne Nielsen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Henrik Brøndum: "dybest set er der jo tale om en politisk kamp"

Har du tabt sutten, mand? Det ville du nok ikke mene, hvis nogen havde forsøgt at spolere dit gode navn og rygte som forretningsdrivende med udspredelse af rygter om, at du handlede med tyvegods og hælervarer.

Felix Austin, Peter Jensen, lars abildgaard, Uffe Illum, Karsten Aaen, Randi Overgård, Laust Persson, Peter Hansen, Bill Atkins og Steen Sohn anbefalede denne kommentar

Men, Grethe, Henrik Brøndum kan jo have ret, hvis vi alene ser på Bent Jensen og kumpaners hensigter.

Torben Nielsen, Jens Thaarup Nyberg, lars abildgaard, Karsten Aaen og Laust Persson anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Bill Atkins,
Det er ikke let at vide, hvilke 'hensigter' Bent Jensen har haft med sin rygtespredning om Jørgen Dragsdal. Tror du han er købt og betalt til opgaven af fremmede magter?

Det tror jeg ikke - jeg hælder mere til den formodning, at han må have pådraget sig post traumatisk stress-syndrom efter alle sine år som tapper landsoldat i Den frie vestlige Verdens kolde krig mod 'dem' på den anden side af 'Jerntæppet gennem Europa'.

Steffen Gliese, lars abildgaard, Karsten Aaen og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Herdis Weins

Når varer det vel ikke længe, inden professoren begynder et forskningsprojekt, der entydigt beviser at højesteretsdommere i al almindelighed har været glødende VS'ere/SAP'ere etc. i deres ungdom og dermed i virkeligheden ikke er ubefangne. For han har vist aldrig vist sig som en god taber.

Klaus Ankerstjerne Eriksen, Torben Nielsen, Hans Larsen, lars abildgaard, Elisabeth Andersen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Søren Rehhoff

Det var da positivt, at det ikke er i orden at beskylde journalister for noget kriminelt, bare fordi de har skrevet noget der kan være ubelejligt for andre. Tillykke til Jørgen Dragsdahl.

Herdis Weins

Undskyld - glemte anførselstegnene. der skulle selvfølgeligt stå "forskningsprojekt" :-)

Klaus Ankerstjerne Eriksen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar

Sider