Telegram

Økologiske svin er syge ligesom konventionelle svin

Alternative svin får lige så mange anmærkninger for sygdom og skader som konventionelle, viser undersøgelse.
Telegram
3. juni 2015 kl. 22:51

Økologiske svin og frilandssvin har næsten fire gange så ofte tegn på gamle brud på ribben som konventionelle industri-svin.

Og tre gange så ofte har de bylder eller sår efter halebid og betændelser, skriver Politiken torsdag.

Det viser en ny undersøgelse, der er den første af sin art herhjemme.

1,2 millioner konventionelt producerede slagtesvin og 200.000 slagtesvin produceret alternativt er over et år blevet tjekket ved ankomsten til et slagteri.

Det viser sig også, at økologiske svin og frilandssvin samlet set får lige så mange anmærkninger på grund af sygdom og skader som konventionelle svin.

- Jeg er ked af det og overrasket over tallene på dyrene i den økologiske produktion, siger Randi Vinfeldt, formand for svineudvalget i Økologisk Landsforening, til Politiken.

Chefforsker og dyrlæge i organisationen Landbrug & Fødevarer Lis Alban, der står bag undersøgelsen, understreger, at det er svært at gøre op, hvilken af de to grupper dyr der har de værste skader:

- Det er også svært at sige, om tandpine er værre end hjernerystelse. Pointen er, at man bør sætte ind over for det hele, siger hun til Politiken.

1-3 procent af de alternative svin har 13 forskellige sygdomstegn, som er sjældnere i almindeligt svinebrug. Omvendt lider 1-4 procent af svin fra traditionel svineproduktion af blandt andet såkaldte trykninger på benene.

Svinedyrlæge Peter Høgedal fra Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste kalder det naturligt, at grise, der lever i et mindre beskyttet miljø, hyppigere får skader.

Han slår over for Politiken fast, at især øko- og frilandssvins sår efter bid og spor af betændelser er et dyrevelfærdsproblem.

Chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse Birgitte Damm er især overrasket over det samlede billede, hvor knap fire ud af ti dyr i begge grupper har spor efter sygdom og skader.

- Det er ret alarmerende, konstaterer Birgitte Damm, der hilser et nyt fokus på dyrevelfærd - også blandt øko- og frilandsgrise - velkomment.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) kalder resultaterne for bekymrende. Han mener også, at "på bundlinjen er der stadig mest dyrevelfærd i økologisk produktion og frilandsproduktion".

- De, der producerer friland og økologisk, har en endnu større pligt end de konventionelle til, at dyrene har det godt - for de markedsfører sig jo på det, siger han til Politiken.

/ritzau/

Animalsk produktion er og bliver etisk uforsvarlig. Veganisme er fremtiden.

...men når det er sagt (se ovenfor) så er det da klart at økologiske svin er syge, når friske tal fra Veterinærinstituttet bekræfter, at der bliver brugt meget lidt antibiotika i den økologiske svineproduktion. De økologiske svin burde være meget mere syge end konventionelle svin. Det var måske det man skulle fokusere på. Antibiotika virker ikke!!

Lise Lotte Rahbek

Det kommer bag på mig.
Kunne være rart med data og fakta end bare et telegram.
At undersøgelsen er foretaget på foranledning af 'Landbrug og fødevarer' gør også en nærmere granskning interessant.

John Liebach, Nanna Wulff M., Tue Romanow, lars abildgaard og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Hvordan kan det komme bag på nogen? Du er syg, jeg er syg undertiden, løver og antiloper og alle mulige andre dyr er syge. Nogle gange dør man endog af at være syg i stedet for som landbrugsdyr at blive slagtet.
Økologiske og frilandsgrise er ikke dydsmønstre, de har en adfærd, de har et hierarki, hele ideen med at bringe dem ud af boksene og bøjlerne er at kunne udleve denne, ikke at te sig som skødehunde eller borgere i en velfærdsstat.
Det lyder, som om man let kunne ende i at nå den erkendelse, at dyrehold under strikse former er bedre for dyrene, der ikke skader hinanden, modtager behandling ved sygdom etc. Dyr kan ikke administrere friheden, lyder det næsten, som om man mener.

John Liebach, Peter Hansen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Peter Hansen

1,2 millioner konventionelt producerede slagtesvin og 200.000 slagtesvin produceret alternativt er over et år blevet tjekket ved ankomsten til et slagteri.

For halvtreds år siden betød denne sætning det modsatte af hvad den gør i dag, syg verden!

Torben Nielsen

Ak ja det frie liv giver ind imellem skrammer.
Men som Kim Larsen synger i Sylvesters drøm: "Skønt vi fik nogleslemme slemme skrammer, -det var tider, det var tider".

Torben Nielsen

MRSA og halebid hos frilandsgrise undrer mig. En dyreadfærdsundersøgelse må foretages.
Og så må man vedtage en bekæmpelsesplan mod MRSA!

Kaare Thomsen

Hvor er det dejlig at det jeg har skrevet de sidste 5 år endeligt kommer frem, de mangler dog lige at skrive at der død 50% flere dyr ved økologien.
men mangler dog tallene bag undersøgelsen så man kan se 10 % hvad skader der er for det lyder til at en øko gris kommer ind med gamle knogle brud, infektioner efter halebid fordi de ikke bliver behandlet, da 2 gange behandling vil fratage grisen status som økologisk. det skulle være lov at grise skulle hale kuperes hvis der kom halebid længer hen i deres liv, alt andet er synd for dyret, selvfølge skal de have smerte linder lige som når de bliver kastreret.
hvor rigtige grise har lunge problemer fordi de går inde.

Kaare Thomsen, du skulle tage at forholde dig til at ikke-økologiske svin stopfodres med antibiotika uden at de derfor er mindre syge end økologiske svin.
PS. Antibiotika er en permanent del af fodderblandingen i konventionel svineproduktionen.

Endelig en undersøgelse på økogrise. Hvorfor først nu?
Hvor stor er smågrisedødeligheden i økoproduktionen?
Er nok ikke undersøgt endnu.
Romantikken (hykleriet) længe leve.

Kaare Thomsen

Bill Atkins """"Antibiotika er en permanent del af fodderblandingen i konventionel svineproduktionen""" det er løgn og forbudt. så hvis du kender til det skal du se at melde dem mand til fødevarestyrelsen og det kan kun gå for langsomt

Landmanden medicinerer selv
Infektionsproblemerne i svineproduktionen kan i vid udstrækning holdes nede med antibiotika. Men der er tale om en helt anden måde at bruge antibiotika på end i sundhedsvæsenet.

Man behandler som regel ikke bare det enkelte syge dyr. Man flokmedicinerer, det vil sige, at man behandler alle dyr i stalden eller staldafsnittet, hvor der er infektionsproblemer, uanset om det enkelte dyr er sygt eller ej.

Det sker ved tilsætning af antibiotika til vandet eller foderet. Og beslutningen om at give antibiotika er ikke lagt i hænderne på en dyrlæge, men overlades i vid udstrækning til landmanden selv. Det er klart, at disse forhold uundgåeligt fører til et stort antibiotikaforbrug, og tendensen forstærkes af, at antibiotika er billigt.

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/antibiotika-til-husdyr-billigt-...

Se i øvrigt Veterinærinstituttets tal for anvendelse af antibiotika og vækstfremmer i konventionel svineproduktion i forhold til Økologisk svineproduktion.

Veterinærinstituttet bekræfter, at der bliver brugt meget lidt antibiotika i den økologiske svineproduktion.

John Liebach, Lise Lotte Rahbek og Anders B anbefalede denne kommentar

Det er da også en fuldstændig tåbelig ide, ikke at kalde grisene for øko, hvis de får behandling for noget problem... det er da på ingen måde øko tænkt!

Kaare Thomsen

vækstfremmer i fodret har været forbudt i over 15 år her i landet.
ja det er rigtig at vi behandler en flok grise på en gang efter anvisning fra dyrlægen når det kommer til diarre, men halebid kan man ikke behandle på flok novo,
det med at give antibiotika forbygge har jeg kun prøvet et sted det var da jeg lå på OUH, men det fik jeg selv stoppe da jeg kunde se mine infektions tal var meget lave, men lægen var i mod at det bliv stoppe for det var sikker at jeg fik noget hvis det skulle gå gal igen.

Kaare, du har ret i at vækstfremmer er forbudt, men istedet fandt landbrugskonsulenterne på at erstatte antibiotika med tungmetallerne kobber og zink. Kobber og zink har dyr og mennesker behov for i meget begrænset mængde. I større koncentrationer er det gift. Det bliver i dag tilsat foderet og virker, ligesom antibiotika, som vækstfremmer.

http://politiken.dk/kultur/ECE2408952/danske-bakteriesvin-fodres-med-tun...

Og alt andet lige så smager øko-grise bedre, og produktionsmetoden er bedre for naturen.

Kaare Thomsen

kobber og zink bliver også brugt ved de økologiske dyr på lige vilkår som ved de rigtige grise.

Din påstand om at økologi kan smages og at det er beder for naturen vil jeg gerne se bevis på.