Embedsmænd fritages fra tjeneste efter statsløse-sag

To embedsmænd fritages indtil videre fra tjeneste som konsekvens af Statsløsekommissionens beretning
17. august 2015 kl. 12:00Opdateret 17. august 2015 kl. 15:22

I 19 år brød Danmark ’klart’ sine internationale forpligtelser, når det gælder behandlingen af statsløse personer.

Det konkluderer Statsløsekommissionen i sin beretning, der mandag er blevet offentliggjort fire år efter, at kommissionen blev nedsat.

Læs også: Sagen om de statsløse

Statsløsekommissionen med landsdommer Peter Buhl i spidsen fastslår, at to embedsmænd kan drages til ansvar for de mange års konventionsbrud, der førte til retsstridige afslag på statsborgerskab.

- Jeg har noteret mig kommissionens vurdering af, at der er grundlag for, at det offentlige søger to embedsmænd draget til ansvar, anfører integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse.

- Mit ministerium og Finansministeriet vil nu håndtere det videre disciplinære forløb i forhold til disse embedsmænd, der indtil videre fritages fra tjeneste, fastslår hun.

Når de 19 års konventionsbrud under skiftende regeringer og embedsværk fører til, at to embedsmænd kan søges draget til ansvar, så skyldes det, at kommissionen deler den lange periode op i to halvdele:

Afslagene i perioden indtil 2007 er udtryk for uagtsomme tjenesteforseelser, men de ikke har været af en sådan grovhed, at der er grundlag for at drage nogen til ansvar, skriver kommissionen i sin beretning.

Men når det gælder perioden fra 2008 til 2010, så vurderer kommissionen, at to embedsmænd har begået forseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at de drages til ansvar.

Læs også: Kommission: Danmark brød konventioner om statsløse

Anbefalinger

  • Else Damsgaard
  • Oluf Husted
  • Sune Posselt
Else Damsgaard, Oluf Husted og Sune Posselt anbefalede denne artikel

Kommentarer

Martin Madsen

Offerlam for hensynsløse ministre.
Men fint nok alligevel, smid dem i den offentlige guillotine til skræk og advarsel for fremtidige embedsmænd der hellere vil tjene deres ministre end deres land.

Jens Jørn Pedersen

Man får ordre fra ministeren. Af loyalitet udføres ordren. Når det bliver offentligt, så er man stadig loyal! Under alle omstændigheder er karrieren tabt!

"Når det bliver offentligt, så er man stadig loyal!"

Det er de jo så ikke her, for de har jo erklæret sig uenige i kommissionens udlægning af sagen.

Grethe Preisler

Dagens Salme
i udlændinge-, integrations-
og boligministeriets departement:

Vend fra din Sjæls Elende mod Dagens Lys dit Blik.
Du var din egen Fjende, du selv var Ormens Stik.
Hvor sært, mens du i Mørke og Tristheds Lænke lå,
Steg Lærkerne som altid fra Marken mod det Blå.

Det ene Æble smitter det andet med sin Råd,
således Dag forgiftes ved gammel Dårskabs Brod.
Hvorfor skal et forødes, fordi et andet faldt?
Hvorfor Idag omhinke, fordi Igår var halt?
(Otto Gelsted)

Grethe Preisler

"Her kommer fru Støjberg med kost og spand
med skrubbe og klude og vaskevand!
Så blir der en skrubben og vasken og tørren,
for påske og pinse og jul står for døren.
Hun gnider panelet med vaskeskind
med rumpen i vejret og knæene ind
for den, som vil ligge lidt foran 'den næste'
må styrte omkring som en hvirvelvind"
(Hun skal nok få sin sag for, den lille lærenemme Inger)

Steffen Gliese

Man skal være opmærksom på, at det efter Peter Loft ikke er en given sag, at embedsmænd overlever i systemet.