Telegram

Afskaffelse af randzonelov bydes velkommen

Også selvom der kun er en marginal økonomisk gevinst for landmændene ved at afskaffe loven, mener ekspert.
Telegram
19. september 2015 kl. 15:36

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) vil afskaffe randzoneloven, så landmændene ikke længere skal have ni meter dyrkningsfri jord omkring søer og vandløb på deres jord.

Det er en god idé, mener Irene Asta Wiborg, projektchef for planter og miljø hos Seges, som er videnscenter hos landbrugets interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer.

- At tage jord fra landmændene på den måde, som man har gjort med randzoneloven, er en urimelig måde at gøre tingene på, siger hun.

Hun mener ikke, at idéen med randzoner nødvendigvis er en dårlig idé set fra et miljømæssigt synspunkt, men at ordningen er lavet på en uhensigtsmæssig måde.

- Man skulle have lavet en målrettet indsats de steder, hvor det ville give en målbar effekt. Nogle steder ville det måske give mening at lave randzonen bredere end de ni meter. Og de steder hvor det ikke gav mening at lave randzone, der skulle ingen laves.

Miljøministeren sendte fredag et forslag til fjernelse af loven til høring.

- Danske landmænd skal ikke længere have trukket en randzonelov ned over hovedet, som de ikke bliver kompenseret for, og hvis effekt forskerne nu anerkender har været overvurderet, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Et af argumenterne for fjernelsen af loven har været at hjælpe de økonomisk trængte landmænd, men Mogens Ove Madsen, lektor og forskningskoordinator ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning på Aalborg Universitet, kalder den økonomiske gulerod til landmændene for "marginal".

- Det vil være meget marginalt, hvor meget det vil give økonomisk. At sige det vil løse nogle af de økonomiske problemer for landmændene, tror jeg vil være at gøre vold på virkeligheden, siger han.

Loven om randzoner blev indført i 2012 som en del af Danmarks implementering af EU's vandrammedirektiv, som skulle sikre et sundt vandmiljø.

/ritzau/

Er landmænd ikke bare de eneste i dette land, som skal kompenseres?
Altså udover tidligere regionsformænd og sådan...

lars abildgaard, Flemming Berger, Niels Duus Nielsen, Birte Dahl og Nanna Wulff M. anbefalede denne kommentar

Lige min tanke, Anne. Randzoner er vigtige. De ligge som regel op ad vandløb og åer, som skal skærmes fra sprøjtegift og også gylle som bruges af mange landmænd i stedet for sprøjtegift. Gylle der siver ned i en å eller et vandløb vil ødelægge det meget delikate plantemiljø. Et miljø som, på sigt, gavner landmanden.

Når man læser om de mange landmænd som har lånt og lånt og lånt for at kunne ekspandere deres landbrug, men som nu ikke kan betale de mange lån, så kommer man uvægerligt til at tænke på grådighed. Men de skal have mere: flere lån, mere landbrugsstøtte, bedre kår så de kan opdrætte flere kyllinger og flere grise, som de kan byde værre levevilkår end de fattigste mennesker på jorden.

Alt imens, Holst og andre tager for sig af VORES skattekroner alt imens de tror at de alt mulig ret til at leve som konger…

lars abildgaard, Flemming Berger, morten Hansen, Birte Dahl og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

forfærdelig vås med at skulle fjerne zoner.... Zonerne har også til formål at fungere som biologisk helle for insekter, fugle og pattedyr. http://www.dofbasen.dk/DATSY/datsyart.php?art=02630&sidenummer=5. Hedehøgen kunne have rigtig stor gevinst ud af disse zoner

Trond Meiring, Flemming Berger, Nanna Wulff M., morten Hansen, Niels Duus Nielsen, Birte Dahl og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

grådighed og blindhed synes at være brandet for landbruget i Danmark

landmændene glemmer altid, at de også har et ansvar for miljøet og biodiversiteten til glæde og gavn for hele befolkningen.

Anne Eriksen vi har aldrig fået en kr for at den Danske stat tog 50.000 ha

Mikael Nielsen der er kommet noget nyt det hedder MFO 5 % af alt landbrugs jord skal lægges ud i brak eller grønne marker. det slå de 9 m randzone mange gange for det kommer til at være rigtig mange steder og ikke kun ved vand løb

Michael Kongstad Nielsen

"- Man skulle have lavet en målrettet indsats de steder, hvor det ville give en målbar effekt. Nogle steder ville det måske give mening at lave randzonen bredere end de ni meter.", siger Irene Asta Wiborg.
Ja, bare se at komme i gang. Frivilligt selvfølgeligt.

Kaare Thomsen - Jeg mener, at det var forsinket - men ikke aflyst.
Ikke for at være ond, men jeg mener ikke, at landbruget har været forfordelt og de sidste regeringskramper er ikke på miljøets side.
Faktisk slet ikke!

når alt forskning viser at det ikke hjælper Anne og Michael hvorfor så forsætte med det? jeg ved godt at de har nogen modelberegninger som siger noget andet, men hver gang de har taget deres beregninger uden for København er det gået i vasken for dem, men de vil jo ikke indrømme at de har lavet fejl lige som med vandmiljø plan 3 og 4.
vandmiljø plan 1. var 100 % ok nr 2 til dels men resten har mere været fordi de gerne ville beholde deres job frem for at sige sandheden.

model beregninger kan ikke bruges til noget de skal ud i naturen for at se hvad der sker, så luk alt med miljø i København og Århus flyt det til syd Fyn og Vestjylland

Ja, Kaare - vi kan sagtens blive enige om at modelberegninger skal ske "på jorden" og ikke et sted i luftlagene. Det, hvad enten det drejer sig om natur/ miljø - skolereformer og forudsigelser til 2020 og 2050!
Hvor er forskningen om forureningen foretaget og hvornår?
Danmark skulkede vist med målingerne og hvis man er firkantet indstillet (det er tendensen i dag - lige meget hvad) måske fordi fantasien er blevet bundet til et regneark.
Man frygter konsekvensen for at give forståelse og elastik til noget og makker tilsyneladende bare ret - til uret?

Michael Kongstad Nielsen

Tal fra "Høringsudkast til Forslag til Lov om ophævelse af lov om randzoner" fortæller øm konsekvenserne i kort form således:
- Op til 1.100 ton kvælstofudvaskning til vandmiljøet.
- Forøget fosfor-udvaskning til vandmiljøet på op til 3-19 ton.
- Ca. 25.000 ha natur etableres ikke som forudsat.
- Øget udledning af drivhusgasser på 56.000-125.000 ton CO2-ækvivalent per år.
- Mindre stigning i forbruget af pesticider, som følge af større landbrugsareal

Læs her:
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=45723

DN er jo ikke nogen som man kan stole på, de arbejder på at få medlemmer ikke at sandheden skal komme ud jeg vil ikke bruge min tid på at læse noget fra DN, de kan ikke engang få deres landbrug til at løbe rundt selv om de har alle kloge hoveder som kan fortælle om hvordan vi andre skal gøre.

kan du få dem til at dokumenter, de tal de skriver om og hvordan de er kommet frem til dem? hvis man beder om det på deres FB side får man aldrig svar.