Telegram

Erdogan: EU-lande har gjort Middelhavet til en kirkegård

Tyrkiets præsident langer hårdt ud efter de europæiske landes politik over for migranter.
Telegram
3. september 2015 kl. 14:46

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, beskylder EU-landene for at forvandle Middelhavet til en "migrant-kirkegård".

- De europæiske lande, som har ændret Middelhavet - de ældre civilisationers vugge - til en migrant-kirkegård, er medskyldige i de forbrydelser, som finder sted hver eneste gang en flygtning mister livet, siger Erdogan, som torsdag talte om flygtningekrisen i EU i Ankara.

Tyrkiet er vært for over 1,8 millioner flygtninge fra konflikten i Syrien, og landet har gentagne gange kritiseret Europa for ikke at hjælpe med at tage sin del af byrden.

- De europæiske lande, som har defineret de grundliggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder vender nu ryggen til disse principper, siger Erdogan videre og tilføjer:

- Vi mener ikke, at det er fair at lægge et problem på vores skuldre, når det er et problem hele verden står over for.

Erdogans kritik kommer samme dag, som mange europæere blev rystet af et foto af liget af en treårig syrisk dreng, der blev skyllet op på en tyrkisk strand, efter at han havde været med på et forgæves forsøg på at krydse Det Ægæiske Hav til Grækenland.

- Er det ikke hele menneskeheden, som må stå til ansvar for denne treårige drengs død på vore kyster? sagde den tyrkiske præsident.

Tyrkiets regering sagde i denne uge, at landets kystvagt havde reddet over 42.000 migranter i Det Ægæiske Hav i årets første fem måneder og flere end 2160 i sidste uge alene.

Men Erdogan advarer om, at "det er hele menneskeheden" som er ved at drukne i Middelhavet.

- Det er de værdier, som gjorde os til dem, vi er, som nu drukner i Middelhavet, siger han og understreger:

- Men et verdenssystem, som har mistet dets fornemmelse for barmhjertighed, vil ikke kunne rette op på en menneskelighed, som er i en sørgelig forfatning.

/ritzau/AFP

Opdateret 3. september 2015 kl. 15:46

Et gammelt ordsprog siger at for børn og fulde mennesker skal man høre sandheden. I forlængelse af dette kan man sige at fra Vestens skræmmebilleder - Nordkorea, Rusland, Kina og nu Tyrkiet skal man åbenbart til at høre sandheden - om os selv!

Hans Jørgen Vodsgaard

Hvilke sandheder? Mig bekendt holder både Nordkorea, Rusland og Kina lav profil. De ønsker absolut ikke at tage medansvar for at afhjælpe problemet.
Reelt står EU alene i verdenssamfundet om at tage et vist ansvar for denne flygtningestrøm.
Der er flygtningelejre i Jordan, Libanon og Tyrkiet men de er primært finansieret af FN, som nu er ved at løbe tør for penge. De rige golfstater hjælper ikke.
Den tyrkiske stat bruger ikke mange penge på de flygtninge, der kommer til landet. Det er FN, der driver de store lejre og så er det private, der ellers hjælper - og det er vel også en af grundene til, at flygtningene søger mod Europa i stedet for at blive i eller søge mod Tyrkiet , og at Tyrkiet lader grænserne være åbne for at de kan komme videre til Europa. Erdogan søger blot at vaske hænder og få os til at glemme, at Tyrkiet faktisk ikke gør alverden.
Du kan have ret i at de vestlige interventioner i Irak og Libyen og fjernelse af Saddam Hussein og Gadaffi uden at sætte noget andet i stedet, kun har gjort ondt værre. Det samme gælder vestens støtte til diverse oprørsgrupper mod Assad i Syrien, men de primære forsøg på at vælte ham kom og kommer fra de sunni-dominerede golfstater og Tyrkiet. Så hvis der er nogen, som har et hovedansvar for den kaotiske borgerkrig i Syrien og hermed denne del af flygtningestrømmen, så er det Erdogan, him self.

Og Tyrkiet bruger

georg christensen

Jeg giver gerne tyrkernes "Erdogan", ret . Det nuværende EU system har gjort middelhavet til en kirkegård, Ungarns nuværende præsident til en ny "Gadaffi", måske også på de sidste handlinger en forvridden "kors ridder", symboliseret med et "hade kors", Føj for både guder og sataner, er mit bedste bud på min tilstands fornemmelse.

Helt ærlig : Min tiltro til det nuværende EU system er for længst gået "konkurs". En total og fuldstændig reorganisering af det nuværende "system" er påkrævet, og nødvendig, hvis EU systemet ønsker overlevelse og globaliserings processen ønskes fortsat på ærlige og reelle vilkår.

Reklame industriens tomhed sammen med politisk uvidenhed, bør med brand "skattebetaling" begrænses.

Hans Jørgen,

Kina er p.t. vært til over 300'000 flygtninge. Så de er også godt i gang. Men du har ret mht de arabiske golfstater.

Hans Jørgen Vodsgaard

Thomas Holm:

Det viste jeg ikke. Kan du fortælle, om det drejer sig om om 300.000 om måneden, året eller bare i alt de sidste 10 år; og hvor kommer disse flygtninge fra og hvilke forhold lever de under?

Det er mere end ingenting, men 300.000 ud af 1,3 mia er ikke meget. Det er ca 0,023 promille, hvilket i danske forhold svarer til knap 1300 flygtninge i alt, eller hvad der nu kommer ind om måneden.

300'000 i alt. Det er mest burmesiske Rohyngya og Kachin. Omkring forholdene ved jeg meget lidt til intet, mest at det officielle Kina hjælper meget lidt.

Og siden hvornår er det blevet til en konkurrence/slagsmål om hvem der hjælper hvem og hvor mange?

Der skal hjælpes. Punktum. Og Europa er nu engang nærområde til Syrien med adskillige lande der deler adgang til Middelhavet, imens Kina ligger på den anden side af kontinentet.

Hans Jørgen Vodsgaard

Georg Christensen:
Mig bekendt har ingen fra EU sænket både på Middelhavet, tværtimod har man samlet de fleste op og hjulpet dem til EU. Jeg kender heller ikke til, at Orban i Ungarn har dræbt eller såret en eneste flygtning; han har som alle de andre grænsestater søgt at sikre grænsekontrollen og at lukke for fri adgang, hvilket jo er i overensstemmelse med EU reglerne.

Hvis en skyld i EU skal placeres for de døde på Middelhavet, så er det jo lande som Tyskland og Sverige, der aktivt opfordrer flygtninge til at søge til EU med deres garantier om at give asyl.
Hvis EU systemet for flere år siden havde afklaret, at asyl for konventionsflygtninge kun kan opnås via hot-spots udenfor EU, og man havde øget støtten til FN's nuværende flygtningelejre i nærområdet og selv opbygget nye modtagelseslejre for folk i nød i Nordafrika, - så ville der ikke have været denne dødssejlads over Middelhavet.

Så hvis et moralsk ansvar skal placeres, så er de hovedansvarlige desværre de gode viljers nærsyn, og ikke mindst lederne for de to dominerende lande i EU, Tyskland og Frankrig.

Hans Jørgen Vodsgaard

Thomas Holm:
Tak for info. Kan du også fortælle, over hvor lang tid disse 300.000 fra Burma mv. er kommet til Kina. De sidste 30 år eller denne måned? Hvis det handler om en årrække, så er tallet jo så forsvindende lille, at det ikke giver meget mening at tale om, at Kina også som en del af verdenssamfundet i overensstemmelse med FN's flygtningekonvention søger at afhjælpe verdens flygtningeproblemer.

Hans Jørgen Vodsgaard

Thomas Holm:
Desuden - jeg mener så afgjort at EU samlet set og de enkelte medlemsstater som Danmark skal hjælpe langt mere end nu:

På kort sigt ved at øge støtten til FN's flygtningelejre i Jordan, Libanon, Syrien mv. for at skabe bedre steder for de syriske flygtninge at søge hen til; og til FN's flygtningelejre i Subsahara, som i Nigeria mv. hvor fødevareprogrammet er ved at stoppe på grund af mangel på penge. Og ikke mindst ved at opbygge nye flygtningelejre eller modtagelsescentre i Libyen, Syrien mv., gerne i samarbejde med de givne rester af statslige myndigheder eller med våbenmagt, så flygtningene har steder at søge hen uden at skulle den lange og farlige vej over Middelhavet (med "hjælp" fra menneskesmugler-syndikater", som ISIS i høj grad styrer).

På længere sigt ved, at EU nu enes om at iværksætte en ny massiv "Marshal-hjælp" til hele Mena-området og Sahel-bæltet, hvor vi ved at kombinationen af befolkningseksplosion klimaforandringer og fail states ellers vil skabe endnu større flygtningestrømme.

Det bliver rigtig dyrt; for selvom de enkelte E-lande herved kan spare noget på integrationen af flygtninge, så kræver det en langt højere udgift til "katastrofe- og ulandshjælp" end vi kender i dag. For min skyld gerne en stigning i det danske bidrag fra de nuværende 0,7 pct. af BNP til 5 pct., hvor gennemsnittet i dag i EU kun er på 0,39 pct.

HansJørgen,

de er kommet til over de sidste par år. Kachin-folket i NordBurma bliver massivt undertrykket efter den såkaldte burmesiske demokrati-bevægelse har allieret sig med militæret. Kina er nemlig først tiltrådt Flygtningekonventionen for nogle år siden.

Men som sagt, det er ikke en konkurrence eller et slagsmål.

Jeg er ved at være jævnt træt af et par ting:
1. Spørgsmålet: Hvor mange kan vi tage?
2. Konstateringen: Vi kan jo ikke redde dem alle.
3. Inkonsistensen: I at konstatere, at tilstrømningen er så massiv, at den kun kan løses ved massiv støtte til nærområderne - uden at vise nogen som helst tegn på at ville gøre det.
Ad 1.: Det er et spørgsmål, der ikke findes et svar på. Thi hvad satan menes der med 'kan'? Er det, hvor mange vi 'kan' tage imod, så vi ikke bliver klemt tættere sammen end de 71 flygtninge, der netop er døde af iltmangel i en kølevogn på vej mod fred?
Der var de 4-5 pr. m2, så hvis 'kan' EKSEMPELVIS refererer til, at vi skal være stimlet lidt mindre sammen end dem, så kan vi tage imod 193.500.000.000 flygtninge. 193 mia. flygtninge.
Ok, det er nok ikke det, der menes så. Hvad kan 'kan' ellers referere til? Måske penge. Måske vi bare ikke vil blive fattige, hvilket også klart ville være en ærgerlig udvikling, siden den gennemsnitlige danskers nettoformue lige har sat ny rekord for 'kornfed'-hed.
5,6 mio. danskere har et bnp. pr. indbygger på 56.000 (ppp-dollar). EKSEMPEL: Hvis vi nu tog imod 400.000 flygtninge (uden at bnp steg), ville vores bnp. pr. indbygger falde drastisk og bombe os ned på niveau med lande, som vi jo ved er helt væk. Vi ville ende på niveau med et oplagt lorte-land som Canada (<<< Ironi, kære Canada). Der er placeret to pladser under os over verdens rigeste lande.
Ok, det synes usandsynligt, at 'kan' refererer til penge. Hvad refererer det så til?
Jeg tror ikke, at det 'kan' refererer til noget som helst veldefineret eller meningsfuldt. Jeg tror, at det kastes rundt for at lukke ned for en meningsfuld debat.
Ad 2. Lige så indlysende sandt, det er, at vi ikke er på vej til at redde 'dem alle', lige så indlysende sandt er det, at det langt fra er 'dem alle', der søger mod Danmark.
Men hvad er 'dem alle'? Europa må påberegne 1 mio. flygtninge i 2015. Er det hele denne million, der tales om? Tog vi alle dem, så ville vi tage samme antal som Jordan, der har en befolkning på 6 mio. Baseret på bnp pr. borger ville det optag bombe os fuldstændig vanvittigt tilbage. Hele fem pladser ned - lige over lorte-Japan, der jo slet ikke hænger sammen... (<<< Ironi, kære Japan)
Men det kan ikke være een million, der refereres til, fordi et fåtal af disse søger mod Danmark.
Hvis 'dem alle' skal give mening, handler det måske om, at vi ikke 'kan' redde 'alle dem', der søger om asyl i Danmark?
Det er i så fald 'alle de' ca. 14.000 asylansøgere, vi modtog i 2014, som vi ikke 'kan' redde. Eller de ca. 5.000, der søgte om asyl i årets syv første måneder. Aha!
'Dem alle' = ca. 14.000 asylansøgere pr. år.
Velkommen til debatten 'dem alle', men hvis det er sådan, du skal forstås, så må det jo betyde, at nogle så måtte ville forsøge at gøre dig mindre?
Nåh ja, det vil Regeringen, K, LA, og DF jo så også...
Ad 3. Ingen tvivl: Danmark ville med al sin opbyggede erfaring fra årene, hvor vi ulands-bistands-mæssigt var et foregangsland, kunne opbygge og drive flygtningelejre i nærområderne, der ville fungere langt bedre end de nuværende.
Tyskland har bedt sin hær gøre det samme, godt nok på tysk jord. Men de tager jo så også imod så forbilledligt mange, at det giver mening. Som det ser ud nu, vil det danske forsvar sikkert snart blive sat til at bygge hegn og mure, som de så kan patruljere.
Jeg hører debattører og politikere falde over hinanden i forhold til at udpensle, hvor forfærdelig en trussel flygtningene udgør mod Danmark og den højtbesungne 'danskhed', hvad det så end er. Ok, hvis truslen er så reel, som I siger, så lyder det som en opgave for det danske forsvar?
JA, det har faktisk været på banen. Krigsskibe skal ind i Middelhavet for at holde de desperate væk fra Europas kyster.
Jeg har et andet forslag: Send alle de danske Jens'er med skovl, spade, teltpløk og feltrationer til nærområderne og hjælp; Forsvar os, Forsvar. Forsvar os med ansvar, reel hjælp og medmenneskelighed - effektivt skal det selvfølgelig også være.
Jeg er faktisk sikker på, at I kunne få en hel del borgere med. Og en hel del af vores penge med også. Danskernes nettoformue er på 1,2 mio. kr. pr. borger, så vi har 6600 mia. kr. i samlet opsparing. Jeg vil godt garantere, at enhver statslig investering vil blive matchet af befolkningen.
Fra rød til blå, fra venstre til højre, af medmenneskelig og/eller af frygt, alle vil kaste penge efter en meningsfuld, ambitiøs statslig indsats.
Test det af, Venstre, K, DF og LA? Lad handling følge ord? Hjælp i nærområderne, når nu vi ikke 'kan' redde 'dem alle'.
Alt godt,
Magnus Harald Haslebo

Hans Jørgen Vodsgaard

Thomas Holm:
Tak for ekstra information om, at "Kina tiltrådte Flygtningekonventionen for nogle år siden", og at man derfor ville give asyl for disse grupper af burmesiske flygtninge. Det var nyt for mig, og det giver et håb for, at de fremover kan blive en mere positiv medspiller i FN sammenhæng.
Det er jo glædeligt, når man via disse kommentar dialoger, herunder dit kan lære og blive klogere.
Bortset set fra dette, så mener jeg stadig, at Kina ikke foreløbig vil være nogen aktiv spiller i at afhjælpe de flygtningeproblemer, som EU står overfor. Men man kan jo håbe, at de vil være en positiv medspiller i en langsigtet "Marshall-hjælp" i Mena-området, Sahel-bæltet og de større subsahara stater.

Hans Jørgen Vodsgaard

Magnus Harald Haslebo:
Jeg forstår, at du er træt af en debat, hvor alle gerne vil hjælpe, men ikke hvis det går ud over deres egen privilegerede levestandard - og det hykleri findes både blandt de "gode og humane", der vil åbne grænserne, og de "onde og nationale", der vil lukke.

Og såfremt den nuværende flygtningestrøm var en forbigående katastrofe, som kunne afhjælpes ved at vi modtog 100.000, ja så kunne Danmark nemt klare det. Men problemet er jo, at disse strømme af asylansøgere alt andet lige kun vil fortsætte og forøges i de kommende årtier. Foreløbig kommer de fleste fra Syrien, som er et krigsområde i en tidligere ellers ret velstående stat. Men snart vil kombinationen af befolkningseksplosion, klimaforandringer og fail states betyde, at tilvæksten på en mia. mennesker i Afrika frem til 2050 næppe kan finde et livsgrundlag.

Hvis vi ikke gør noget langt mere vidtgående end at tage imod her, nemlig at hjælpe i nærområderne og iværksætte massiv Marshall-hjælp, så de fleste bare dø i nærområderne grundet hungernød, mangel på sundhedsvæsen og stadige konflikter og krige om de svindende ressourcer - og vi kan de næste 35 -50 år forvente et flygtningepres på op til 100 - 500 mio mennesker. Hvis Danmark som hidtil tager mere end 2 pct af presset på EU, ja så taler vi om en indvandring på 2 - 10 mio her til landet.
Så det er ingen løsning fortsat, at lade de åbne døre være åbne. Det vil samlet set ikke mindske lidelsen, men bremse for at vi kan gøre noget effektivt for at mindske de kommende langt større lidelser.