Telegram

Fagfolk dumper landets tolke

Tolke er til fare for borgere og patienter, fordi de ikke er dygtige nok, mener fagfolk i en ny undersøgelse.
Telegram
26. oktober 2015 kl. 23:46

Tolke i den offentlige sektor er ikke dygtige nok. Faktisk er de til fare for etik, patient- og retssikkerheden.

Det mener 64 fagfolk i en ny undersøgelse udført af Translatørforeningen, som Politiken skriver om. Undersøgelsen omfatter statsautoriserede tolke og er den første, som indsamler viden fra tolkebrugerne i hele den offentlige sektor.

Her beskriver læger, advokater, sygeplejersker og ansatte i kommunerne deres erfaringer med kvaliteten af den tolkning, som dagligt bliver udført i den offentlige sektor, når tolke skal oversætte mellem dansk og de store indvandrersprog som arabisk, tyrkisk og farsi.

På et sygehus blev mavesår eksempelvis oversat til leverbetændelse. I en retssag viste tolken sig at være i familie med modparten. Og i et tredje tilfælde forstod en tolk ikke ord som "hjemmehjælp" og "rehabilitering".

 

Strafferetsadvokat Erbil Kaya med tyrkisk-kurdisk baggrund genkender undersøgelsens resultater. Han støder jævnligt på problemet i danske retssager.

- Der er ingen kvalitet i tolkningen. Ofte har tolkene selv brug for en tolk. De er ikke gode nok, og man forstår ikke, hvad de siger. Det er ufattelig problematisk i en retssag, fordi man i yderste konsekvens kan komme til at dømme forkert, siger han til Politiken.

Translatørforeningen vurderer, at omkring 7000 personer leverer tolkebistand i det offentlige til en anslået årlig udgift på mindst 300 millioner kroner.

Tolkene rekvireres enten fra Rigspolitiets tolkeliste eller fra tolkebureauer. Der findes ingen tolkeuddannelse i Danmark, og ifølge Translatørforeningens rapport arbejder 85-90 procent af tolkene derfor uden uddannelse.

Derfor anbefaler Translatørforeningen en egentlig tolkeuddannelse samt en certificeringsordning, siger medforfatter til undersøgelsen Carina Gravesen til Politiken.

- Nu må politikerne tage ansvar og finde en national løsning, og så skal man lave en SU-berettiget uddannelse, siger hun.

Men ifølge et skriftligt svar til Politiken fra integrationsminister Inger Støjberg (V) har regeringen ingen initiativer på vej om certificering eller uddannelse af tolke.

/ritzau/

Opdateret 30. november 2015 kl. 09:19

Kristian Rikard

Så vidt jeg ved, kan danske cand.ling.merker og enkeltsprogs cand.interpreter få en tolkeeksamen, men det er jo altså i det danske uddannelsessystem. Hvis vi taler f.eks. Urdu eller farsi, bruger man de forhåndenværende søms princip, altså udlændinge, som taler en form for dansk!

I den aftale som et flertal i Folketinget har indgået om hvilke retsakter, de mener danskerne skal stemme om d. 3. december undtages lige netop tolkeområdet. Om dette hedder det i aftalen, som bl.a. SF har sagt ja til:

"Direktivet om ret til tolke- og oversætterbistand i straffesager. Direktivet indeholder minimums-regler om retten til vederlagsfri tolke- og oversætterbistand i straffesager og i sager vedrørende fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre samt bestemmelser om tolkningens kvalitet. Dansk ret vurderes i vidt omfang allerede at være i overensstemmelse med direktivet. Et tilvalg vil derfor ikke indebære væsentlige fordele for danske borgere eller virksomheder."
Det er ikke korrekt, at tolkningens kvalitet er i overensstemmelse med EU-standard, men både ja- og nejpartierne gør hvad de kan for at holde live i myten.
"Danske borger" omfatter iflg. teksten åbenbart kun blegansigtede levepostejdanskere, der må formodes at kunne sproget. Hvordan kan SF gå med til den slags betændte nationalisme?

En tilslutning til lige netop denne retsakt, kunne medvirke til at løfte niveauet for tolkene, hvilket også denne undersøgelse viser, er hårdt tiltrængt.

Undersøgelsen aktualiserer nej-partiernes kampagne om hvor dårlige retstilstandene er i de fleste andre EU-lande, der jo fremstilles om som reaktionære, og hvor borgerne ikke er sikre ordentlige retsforhold. Det er jo åbenlyst løgn. Prøv fx at Google om abort, homovielser og lign. Der venter store overraskelser.