Kommission skal granske Tibet-sag

Hidtil ukendt "operationsbefaling" siger, at politiet skulle holde demonstranter væk fra kinesiske præsident.
2. oktober 2015 kl. 10:46

Da den daværende kinesiske præsident Hu Jintao i 2012 besøgte København, skulle han ikke se demonstranter.

Det viser en hidtil ukendt "operationsbefaling", som Københavns Politi nu har fundet.

Derfor nedsættes der nu en undersøgelseskommission, der skal granske hele Tibet-sagen, siger justitsminister Søren Pind (V) på et pressemøde fredag.

Tibet-sagen handler om, at politiet i forbindelse med Hu Jintaos besøg i København i 2012 forhindrede flere demonstranter i at vise det tibetanske flag frem for den kinesiske leders åsyn.

En enkelt person blev desuden tilbageholdt i en times tid, da han forsøgte at vifte med flaget.

Østre Landsret har for nylig fastslået, at politiet ved tre episoder "udfoldede bestræbelser på at hindre personer i at holde det tibetanske flag", så det var synligt for præsidentens kortege.

Københavns Politi har imidlertid ved flere lejligheder - blandt andet overfor Folketingets retsudvalg - afvist, at der generelt blev skredet ind og frataget borgere flag.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Jørn Petersen

typisk dette forbryder regime man lukker en meget vigtig kommission for så at åbne en mindre vigtig kommision.

stop dem nu.

Dorte Sørensen, Carsten Mortensen, Troels Brøgger, Hans Larsen, lars abildgaard, Mads Berg, Holger Madsen, Janus Agerbo, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Ejvind Larsen og Gert Romme anbefalede denne kommentar

Det er meget vigtigt, at dette undersøges helt til bunds, og at det får konsekvenser for de ansvarlige.

Politiet er en vigtig del af et retsvæsen, for det er både politiet, der undersøger anklager, og rejser sigtelse. Men det er også politiet, der sikret ror og orden på en retfærdig måde.

Så af hensyn til borgernes tillid til det samlede retsvæsen, er det også vigtigt, at borgerne har fuld tillid til politiet. Også hvis politiet har fusket, - eller hjulpet ansvarlige politikere med at dække over fuskeri. Derfor er denne sag meget vigtig.

Carsten Mortensen, Jørgen Malmgren, Kim Strøh, Carsten Wienholtz, Jens Kofoed, lars abildgaard, Mads Berg, Jørn Andersen, Holger Madsen, Tue Romanow, Anne Eriksen, Ejvind Larsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Meget, meget vigtig - men mon ikke sporene op ad meget vel kan vise sig at være føget til allerede? Lad os krydse fingre for, at vi ikke endnu engang ender med en lang næse, når ansvaret skal placeres.

Carsten Wienholtz, lars abildgaard, Gert Romme, Tue Romanow og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Jeg er bange for, det er en meget vigtig kommission, Søren Pind er nedsat - også vigtigere end genoptagelse af en gammel debat om to invasioner.

For mig er det vigtigste spørgsmål ikke, om Københavns politidirektør har givet justitsministeriet el. retsudvalget forkerte informationer. Med lidt god vilje kan politidirektørens svar fortolkes således, at der ikke blev skredet ind mod tibetanske flag langt fra den kinesiske præsidents kortege. To langt vigtigere spørgsmål er, om operationsbefalingen blev givet på foranledning af et andet ministerium el. en anden myndighed, og hvad politiet må bruges til.

Jeg tænker, operationsbefalingen kan være givet på udenrigsministeriets foranledning, fordi der var en frygt for, tibetanske flag ville koste ordrer til danske virksomheder. I nutidens danske samfund er penge vigtigere end livet. Det er noget vigtigere end deltagelse i invasioner af andre lande, hvis der er tvivl om kommandoveje for justitsministeriets myndigheder. I forvejen tager politiet i realiteten imod ordrer fra bl.a. sociale myndigheder, Skat, fødevarestyrelsen og læger. Derfor er det ikke helt urealistisk, at politiet også tager imod ordrer fra udenrigsministeriet og integrationsministeriet.

Carsten Mortensen, Gert Romme, Jørn Andersen, Janus Agerbo, Anne Eriksen, Torben Selch og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Gert Romme:

"Politiet er en vigtig del af et retsvæsen, for det er både politiet, der undersøger anklager, og rejser sigtelse. Men det er også politiet, der sikret ror og orden på en retfærdig måde."

Det er jo ikke politiets eneste opgaver. De løser også bevogtningsopgaver og fysisk støtte bl.a. ved tvangsfjernelse af børn, tvangsindlæggelse af psykisk syge, fødevarestyrelsens kontrol og Skats inddrivelser af gæld. I sådanne tilfælde undersøger politiet ikke anklager, rejser ikke sigtelse og sikrer ikke ro og orden på en retfærdig måde. De opgaver ligger hos andre myndigheder, mens politiet blot parerer ordrer, fordi politiet har monopol på brug af fysisk magt.

Det er ikke engang kun politiet, der sikrer ro og orden på en retfærdig måde. I provinsen løses den opgave også af private vagter.

Anne-Marie Krogsbøll

Uanset om operationsbefalingen kom fra ministeriet eller fra politet selv, så er det jo en meget alvorlig sag, for mig at se.

Ingen af de to instanser har ret til at sætte demokratiske rettigheder ud af kraft og lyve om det. Det er lige uhyggeligt, uanset hvem af dem, der har udøvet dette magtmisbrug. For det er jo det, der er tale om - groft magtmisbrug/politistat.

uffe hellum, Carsten Wienholtz, Benta Victoria Gunnlögsson, Peter Jensen, lars abildgaard, Jørn Andersen, Janus Agerbo, Tue Romanow og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Vær sikker på at det var en politisk handling/ økonomi/ handel og Danmarks omtale!
Det var en "rød" regering - ellers ville der nok ikke ske oprydning (forsøg)

Danske fremstød for erhvervet slår alt andet - se f.eks GGGI sagen - handel med Sydkorea og andre...

Danmarks deltagelse i Irakkrigen er i retlig henseende ukontroversiel, idet der foreligger en beslutning i Folketinget. Hvis man læser aktstykket, der blev vedtaget i Folketinget om begrundelsen for dansk deltagelse i Irakkrigen, så stor der ikke et ord om masseødelægelsesvåben. Derimod står der, at Irak havde undladt at samarbejdet med FNs våbeninspektører og dermed brudt en række FN resolutioner, hvilket FN også havde bekræftet. Det er ikke værd at spilde en kommision på.

Den foreliggende sag er anderledes alvorlig. Politiet skal naturligvis ikke begrænse borgernes ret til at demonstrere og give udtryk for deres synspunkter, når dette iøvrigt foregår på en ordentlig og fredelig måde. Men sagen slutter ikke her. Politiledelsen har åbenbart gentagne gange videregivet forkerte oplysninger til Justitsministeriet og har dermed medvirket til at vildlede Folketinget. Mere alvorligt kan det vist ikke blive.

- »Det her har potentiale til at udvikle sig til at blive en af de største skandaler i mange, mange år. Det ligger nu klart, at politiet har foretaget grundlovstridige indgreb i forsamlingsfriheden og ytringsfriheden, og at der er blevet løjet for Folketinget.

Pernille Skipper (Ø)

http://www.politiko.dk/nyheder/det-her-har-potentiale-til-at-udvikle-sig...

uffe hellum, Kim Strøh, Carsten Wienholtz, Jens Kofoed, Peter Jensen, lars abildgaard, Tue Romanow, Anne Eriksen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

@Frank Hansen

Nu skulle Irak-kommisionen kigge på lidt flere ting end bare beslutningsgrundlaget, forløjet som dette også var (hvem husker ikke "Saddam har WMD's. Det er ikke noget vi tror, det er noget vi ved) . Som fx Danmarks håndtering af fanger - herunder opsynspligt og udlevering til tortur. Begge potentielle overtrædelse er folkeretten.

Carsten Wienholtz, Peter Jensen, Tue Romanow, Anne Eriksen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

@ Børge Rahbech Jensen,

Vi er absolut enige, men det ændrer jo ikke ved, at en væsentlig del af tilliden til retsvæsenet, er, at man har tillid til politiet.

Til gengæld har man set, at politiet har udført så mange politiske ærinder, - ungdomshuset i København, - Det sociale topmøde i København, FN´s Klima konference i København og så videre, at min tillid til dansk politik absolut ikke er høj. Og derfor tror jeg egentlig, at denne sag heller ikke fører til noget konkret.

Jakob Silberbrandt, Kim Strøh og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Det ligner politisk drilleri. Præsidentbesøget foregik under S-SF-R-regeringen med Morten Bødskov(S) som justitsminister og Villy Søvndal(SF) som udenrigsminister.

"Så af hensyn til borgernes tillid til det samlede retsvæsen, er det også vigtigt, at borgerne har fuld tillid til politiet."

I princippet skal borgerne vel ikke have tillid til politiet, de skal vel have kritik respekt? Forestillingen om et politi, som løser dets opgaver i en såkaldt moderne, vestlig retsstat til punkt og prikke - og dermed kan nyde folkets fulde tillid, er vist noget forblommet og småborgerligt gejl. Eller, antagelsen hviler på en idealisering af mennesker, institutioner og magt som kun har en vaklende gang på vor faktiske jord ... og i princippet bidrager til slækket demokratisk kontrol med voldsmonopolet. Vi ser det samme iht. de danske Jens'er, som det dydige Danmark ville ønske at man kunne sende ud som hyggelige retfærdighedshåndhævere i en vild og voldsom verden, som dybest set blot har brug for herlige håndsrækninger ... men hvor realiteterne ofte er nogle lidt andre.

Mads Berg,

Naturligvis havde Saddam masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget vi tror. Det er noget vi ved, og det er bekræftet af FN. Fx benyttede Saddam nervegas mod en kurdisk landsby.

Anne-Marie Krogsbøll

Midt i vreden over politiets fremfærd må vi ikke glemme at hylde de to betjente, der trodsede ledelsens hukommelses- og ansigtsgenkendelsessvigt, og gik ud med, at det var DEM, der på ordre oppefra stoppede demonstrationen.

Det var flot gjort - det må have krævet mod.

Jonathan Smith, Frank Hansen, uffe hellum, Jakob Silberbrandt, Flemming Berger, Michael Kongstad Nielsen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Per Dørup Jensen

Sagen er klar politisk.
Selvfølgelig passer det ikke Venstre, at politiet skrider ind over for demonstranter, der protesterer mod Kina´s Tibet-politik.
Kina har jo øget sit militære samarbejde med Rusland indenfor SCO, hvor Kina bakker Rusland op i Syrien.
Og ok, Kina tillader at arbejdskraften bliver nådesløst udnyttet af multinationale selskaber, mens Tibet har et feudal-styre, hvor arbejdskraften bliver tilsvarende nådesløst udnyttet - primært af tibetanske feudal-herrer.
Så jeg ved ikke hvad det egentlig er for en sympati, demonstranterne specielt nærer for Tibet?
Og gad vide om Søren Pind tilsvarende ville være oppe på beatet, hvis demonstranter protesterede mod stats-besøg fra USA, og politiet så greb ind. - Som de jo gør jævnligt i Rebild den 4. juli.

Anne-Marie Krogsbøll

Per Dørup Jensen:

Jeg er absolut ingen Pind-fan, men det er vel ligegyldigt, om sagen er politisk motiveret (på samme måde som politiets ageren nok har været det, i øvrigt) - der er rigeligt substans i den, til at det er meget nødvendigt at få opklaret og sat en stopper for den slags magtmisbrug på alle beslutningsniveauer. Uanset hvilken side af det politiske spektrum, der er ophavsmand til miseren.

torben - nielsen

Jeg er lidt bekymret her, havde vi befundet os i Tyskland kunne overskriften have været: ”ein befehl ist ein befehl”, eller på dansk, ”en ordre er en ordre”

Dansk politi er sat verden for at beskytte borgernes ret til at forsamle sig og ytre deres meninger, - ikke til at bekæmpe dem.

Det er læren fra Nürnberg domstolene, at det er den enkeltes ansvar at adlyde en ulovlig ordre, man fritager ikke sig selv for ansvar, ved at hævde, at man blot følger en ordre fra en overordnet.

Noget kunne tyde på at politiuddannelsen er meget mangelfuld hvis ikke den netop underviser i demokrati og ytringsfrihed. Men tilsyneladende er der kun et fåtal af de menige betjente som har stillet spørgsmål om ordrens gyldighed. Der burde have rejst en massiv protest mod de overordnede, som har givet ordren.

Noget kunne tyde på at der er et massivt demokratisk underskud indenfor politiet, til gengæld er der masser af det, som den gamle chefpolitiinspektør Per Larsen betegnede som: ”misforstået korpsånd”.

Der er også noget beskæmmende, at de få betjente som har kunnet se det ugyldige i den ordre de har fået, først giver sig tilkende efter at deres handlinger har været behandlet to gange af retten. Nu får deres tilkendegivelse en meget mindre effekt da deres udsagn ikke længere kan bruges i retten, med mindre sagen kommer for Højesteret.

De menige betjente kan ikke undgå at høre om, at deres handlinger er genstand for retshandlinger. De burde af egen drift have opsøgt forsvarene for de personer som de har begået overgreb imod.

Hvis denne iværksatte undersøgelse kommer frem til at politiet har givet en ugyldig ordre, løjet over for folketing og løjet i retten, så sætter det politiets troværdighed over styr. Politiet bliver normalt betragtet som troværdige vidner da retten antager at politiet er neutralt og ikke har grund til at lyve. Den troværdighed vil politiet sætte over styr. Nu vil svaret på spørgsmålet om, hvorfor skulle politiet lyve i retten, være: fordi de kan slippe godt fra det.

For et stykke tid siden i sagen om sygeplejersken, som er anklaget for 3-4 dødsfald, har anklageren påstået at sygeplejersker jo slår ihjel, fremdraget et par sager fra USA og England, hvor sygeplejersker er blevet dømt for drab på patienter.

Tilsvarende vil man nu altid kunne anfægte en politibetjents vidneudsagn, ved at påstå at betjenten lyver; retten vil så spørge, hvorfor skulle betjenten dog lyve i retten, her vil man så kunne fremdrage denne sag og påvise at politiet skam både udsteder ugyldige ordrer, lyver over folketinget og lyver i retten.

Anne-Marie Krogsbøll

Torben Nielsen:
Jeg kan godt se din pointe. Jeg synes dog, at det er forståeligt, at betjentene i situationen ikke helt ved, hvad de skal tro - de har ikke det store overblik, og kender ikke grunden til ordren, så at de i første omgang følger den, synes jeg er forståeligt. Det er trods alt ikke lige så krystalklart, som at man ikke skal gasse andre mennesker.

Om de så efterfølgende kunne have gjort mere - måske. Jeg har fået indtryk af, (husker ikke lige hvor), at de faktisk HAR identificeret sig op ad til i forbindelse med sagen, men at dette er blevet "syltet" på højere sted.

I den situation går der vel et stykke tid, inden man for fordøjet fakta, og til sidst i frustration går til medierne.

Indtil andet er bevist, er jeg i hvert fald taknemmelig for, at de to betjente er trådt frem - jeg gætter på, at det ikke er sjovt at være dem på arbejdspladsen lige nu. Uden dem, havde der velsagtens ingen sag været.

Dorte Sørensen

Jeg kan heller ikke lade være- Søren Pind mente angående nedlæggelsen af kommissionen om Irak krigs deltagelsen mv ,at nedsættelse af en kommission var mest spil af penge og mest for at drille "nogen". Hvorfor vil SP så spilde penge her og hvem vil han drille her????????

Anne-Marie Krogsbøll

Dorte Sørensen:

Helt enig i, at Pinds logik halter. Og selvfølgelig vil han "drille" den tidligere regering.

Men derfor er denne sag alligevel vigtig. Vi burde bare stadig have Irak-kommisionen også. Det er sørgeligt, at den nyopstående nidkærhed i sådanne sager ikke også gælder vedr. Irak.

Men det ville være endnu mere sørgeligt, hvis denne sag HELLER ikke blev undersøgt - det er magtmisbrug for alvorlig en sag til. For befolkningen som helhed - uanset placering på højre-venstre-spektret.