Landbruget vil slæbe kommuner i retten om sprøjtemidler

Med Aarhus som scene er landbruget klar til principopgør med kommuner, der vil begrænse brug af sprøjtemidler.
15. oktober 2015 kl. 06:11

Landbruget vil trække Aarhus Kommune i retten, fordi Aarhus af hensyn til borgernes drikkevand vil forbyde sprøjtemidler på marker i sårbare områder.

Sagen handler om en gruppe landmænd syd for Aarhus. Men den anses af landbruget for principiel og af betydning for landmænd i hele landet.

Der er i Aarhus som mange andre steder pres på grundvandet. Kommunens grundvandsressourcer er stort set udnyttet. Et stigende indbyggertal kræver således endnu mere rent drikkevand de kommende år.

Derfor har beskyttelsen af grundvandet mod pesticider de sidste 10 år haft høj prioritet i kommunen, hvor der er fundet sprøjtemidler i hver tredje boring.

Kommunen har vedtaget en særlig indsatsplan for Beder, Malling og Mårslet. Det betyder begrænsninger på kvælstof og pesticider i områder, hvor stofferne kan sive til grundvandet.

- Vi har forsøgt at få frivillige aftaler i hus med de berørte landmænd. Målet var, at halvdelen af aftalerne skulle på plads i år, og der mangler vi fortsat aftaler med 13 landmænd, siger Mogens Bjørn Nielsen, afdelingschef i Natur & Miljø i Aarhus Kommune.

De resterende landmænd vil ikke acceptere kommunens forbud mod sprøjtemidler, som allerede er godkendt af Miljøstyrelsen, siger Jens Gammelgaard. Han er formand for Odder-Skanderborg Landboforening, der repræsenterer de berørte landmænd.

- Jeg havde gerne set sagen løst i mindelighed. Men når kommunerne truer med påbud, så avler det modtryk, siger han.

Han får fuld støtte af sin hovedorganisation, Landbrug & Fødevarer, der ifølge viceformand Lars Hvidtfeldt følger slaget tæt på vegne af mange andre landmænd landet rundt.

- Kommunen vil uden fagligt belæg indskrænke landmændenes råderet over egen jord ved at sætte en pistol for tindingen af dem. De, man truer nu, er landmænd, der skal leve af deres jord.

- De vil ikke indgå en frivillig aftale. Det er en dårlig sag for kommunen, der får svært ved at bevise, at det her sker for almenvellets skyld, siger han.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Mon landmændene har tænkt sig at føre Eva Kjær Hansen som vidne. Hun og Venstre påstår jo, at uden giftstoffer, da kan landmændene ikke overleve og ikke kan konkurrere med bønderne i andre lande. Spændende at se hvor langt begrebet frie landmænd mon rækker.

Benta Victoria Gunnlögsson

Landboorganisationen mener det er kommunen, der sætter en pistol for tindingen af landmændene. Jeg syntes det er omvendt, landmændene kræver deres ret til at forgifte jorden og grundvandet, fordi de ejer jorden!!! Det er landmændene der sætter en pistol for tindingen af kommune og befolkning, ved at have en så stupid opfattelse af deres rettigheder.

Einar Carstensen, lars abildgaard og Tue Romanow anbefalede denne kommentar