Telegram

Kontantloft: Ledige skæres i ydelser - 700 kommer i job

Lediges rådighedsbeløb sænkes med op mod flere tusinde kroner, og ledige har nu kun ret til fire ugers ferie.
Telegram
18. november 2015 kl. 12:26

Ledige på kontanthjælp må sande, at der bliver mindre at rutte med efter onsdagens aftale mellem de fire partier i blå blok om et nyt kontanthjælpsloft.

Aftalen er en central del af Venstre-regeringens løfter før valget om, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde, dels ved at sænke de samlede ydelser til ledige på kontanthjælp, dels ved efterfølgende at bruge pengene på skattelettelser til foråret.

Og ifølge Beskæftigelsesministeriets egne beregninger vil der med aftalen på langt sigt kunne hentes 530 millioner kroner til statskassen ved at indføre kontanthjælpsloftet og dertil hørende skærpelser af de såkaldte rådighedsregler, hvor ledige skal stå klar til at tage et job.

Det ventes, står der i aftalen, at omkring 700 personer vil komme i fuldtidsbeskæftigelse, når alle dele af aftalen er fuldt indfaset.

Selvom aftalen hedder et kontanthjælpsloft, reduceres kontanthjælpen i sig selv ikke. Men der lægges et loft over, hvor meget de ledige samlet set kan modtage i ydelser, og loftet medfører, at ledige - især ledige med børn - får færre penge at gøre godt med.

Eksempelvis vil en enlig arbejdsløs med to børn gå fra et rådighedsbeløb på 13.100 kroner om måneden til fremover 10.500 kroner.

Og et ægtepar, hvor begge er uden for arbejdsmarkedet, med et barn går fra 14.500 kroner om måneden til 13.800 kroner.

Med aftalen genindføres også den såkaldte 225-timers regel, nu i en skærpet udgave i forhold til den, der gjaldt under den daværende VK-regering, og som S-R-SF-regeringen afskaffede.

Med 225-timers reglen skal raske ledige fremover arbejde 225 timer - svarende til seks uger - på et år, hvis de vil beholde retten til fuld kontanthjælp.

Undtaget fra reglen er personer "med meget begrænset arbejdsevne", står der i aftalen, der også indskrænker lediges ret til ferie fra fem til fire uger.

/ritzau/

Opdateret 18. november 2015 kl. 15:16

Øøøø Finansministeriets regnemodeller, der aldrig har ramt rigtig, viser at der kommer 700 personer mere i arbejde ved at forringe forholdene for dem der har det dårligt i forvejen.
Hvad med at finde en mere retvisende overskrift?

Tue Romanow, Carsten Wienholtz, Bodil Waldstrøm, Gert Romme og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

Så det kyniske rø.... Jørn Neergaard Larsen (V) har faktisk afskaffet kontanthjælpen for de svageste. for hvis der var arbejde at få, ville folk tage det.
Samtidig gør man tiggeri strafbart... og bruger penge på discountpoliti.
Stakkels Danmark

Niels Duus Nielsen

Jeg kan se, at jeg nu skal arbejde 6 uger om året for at oppebære min kontanthjælp. Tæller tvangsaktivering med som arbejde? Hvis ikke, stiller regeringen så arbejdspladser til rådighed?

Ifølge Grundlovens §75, stk. 1 bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse. Den medfølgende forklaring fastslår dog, at dette ikke betyder at borgeren har et retskrav, da der er tale om en hensigtserklæring (=varm luft).

Hvad der er interessant, ifølge forklaringen, er derimod §75, stk. 2: Enhver, der ikke kan forsørge sig selv, skal have hjælp af det offentlige, "dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder".

http://www.ft.dk/Dokumenter/Publikationer/Grundloven/Min%20grundlov/Kapi...

Den nye lov om kontanthjælpsloft påbyder altså, i overensstemmelse med Grundloven, at hvis man ikke kan finde arbejde, skal man finde arbejde for at modtage hjælp fra det offentlige. Et "skal" har ellers alle dage forudsat et "kan", men åbenbart lovgive sig ud af den elementære logiks krav. Vi tager den lige en gang til:

Hvis borgeren ikke kan finde arbejde, skal borgeren finde arbejde.

Jeg ved godt at jura ikke er en eksakt videnskab, men normalt forsøger juristerne dog at overholde sund fornuft. Jeg glæder mig til at se, hvordan juristerne vil kringle den her.

Bananrepublikken har jo blot de politikere, som vælgerne selv har valgt, og fortjener.

Den forrige periode fra 2001 og frem, viste med al tydelighed, at det hverken er arbejdspladser, retssikkerhed eller social balance, som denne regering prioriterede - tværtom, og så kunne man vel som et minimum have forudset, at denne ualmindelig asociale udvikling ville fortsætte i det uendelige.

Niels Duus Nielsen

Jeg er uenig, Gert Romme, jeg fortjener sgu bedre end de idioter, der p.t. styrer landet. Det er da for fanden ikke min skyld, at så mange andre danskere har tabt sutten og den sunde fornufts brug.

Carsten Wienholtz og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Hvis der er 135.000 ledige på dagpenge og mindst lige så mange jobparate på kontanthjælp, hvordan i alverden kan et kontanthjælpsloft så skaffe 700 ledige stillinge, som ikke ellers ville blive besat.

Det er da vist en meget meget teoretisk beregning, og uden nogen form for hold i virkeligheden, at et kontanthjælpsloft giver 700 ekstra stillinger.

...Hvis det er den slags beregninger finansministeriet og andre ministerier benytter sig af er det jo intet andet end gætteri.

Tue Romanow, Carsten Wienholtz, Ole Henriksen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

...Den vanlige borgerlig propaganda og hetz mod ledige. Intet andet.

...Det omhandler slet slet ikke fakta, men udelukkende ideologi (læs borgerlig ideologi). Tragisk, at Socialdemokraterne er hoppet med på den vogn.

Lise Lotte Rahbek

De borgerlige partier har jo lovet skattelettelser til deres vælgere,
og hvis det så betyder,
at man reelt indfører optjeningsret til kontanthjælp (!?)
som skulle være det nederste sikkerhedsnet for de borgere,
som erhvervslivet har dumpet,
så må det være sådan.

Man skal slikke den hånd,
som fodrer een.
Lige indtil man har fået så mange tæsk og så lidt foder,
at naturen tager magten fra optugtelsen.

Tue Romanow, Heidi Larsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Herman Hansen: "...135.000 ledige på dagpenge og mindst lige så mange jobparate på kontanthjælp...700 ledige stillinger, som ikke ellers ville blive besat..."

I statistiske beregninger plejer der at være en usikkerhedsmargin, som kan beregnes matematisk. Desværre har jeg for længst glemt formlen. Gad vide, hvilken margin man har regnet sig frem til her? Er 700 overhovedet et signifikant tal, set i forhold til beregningens usikkerhedmargin?

Anders Sørensen

Vi kan vel konstatere, at eftersom kontanthjælpsreformens mål var at "motivere" de ledige til at tage job, og kun 700 kommer i arbejde, ER der altså ikke noget arbejde at tage, hvorfor al snakken om "motivation" er en fis i en hornlygte - eller (meget sandsynligt) simpelthen et skalkeskjul for det virkelige motiv: At trykke mindstelønnen.

Herman Hansen, Tue Romanow, Carsten Wienholtz, Heidi Larsen, Ebbe Overbye og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Herman Hansen og Niels Nielsen

Glem alt om statistik, usikkerhed og virkelighed.
Finansministerielle beregninger er fuldstændig afkoblet virkeligheden, og tjener kun som legitimering af en politik, som koncentrerer en endnu større andel af værditilvæksten på færre hænder.

Herman Hansen, Lise Lotte Rahbek, Niels Duus Nielsen og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar

Dansk Folkeparti er en pest. Intet af det her var muligt uden dem. De afskaffede efterlønnen de facto, halverede dagpengeperioden, fordoblede genoptjeningsperioden. Nu beskærer de kontanthjælpen. De er årsagen til det skred i retssikkerheden, der sker lige nu. Deres mani med særlove, der skal ramme indvandrere rammer alle. Bent Bøgsted er frygtindgydende i sin stupiditet.

"ifølge Beskæftigelsesministeriets egne beregninger vil der med aftalen på langt sigt kunne hentes 530 millioner kroner til statskassen ved at indføre kontanthjælpsloftet"

Beskæftigelsesministeriets teoretiske beregninger viser det vil få 700 i arbejde. Fint nok. Men mon selvsamme beskæftigelsesministerie tillige har beregnet, hvor mange arbejdspladser der går tabt nu hvor der ikke er råd til forbrug hos de ramte familier? Eller hvor stor regningen bliver når børn, der har en mangelfuld opvækst med fundamentale afsagn, bliver til voksne med et lavt selvværd og andre skavanker?

...Nej vel.

Anders Sørensen
18. november, 2015 - 15:03

Ingen tvivl om, at hensigten med kontanthjælpsloft udelukkende er at påvise nødvendigheden af at indføre lønninger på 70 kr. i timen. Venstres ideal er Tyskland.