Telegram

PET og Skat havde ulovligt samarbejde i ni år

Siden 2005 har PET i vidt omfang indhentet ulovlige oplysninger om flypassagerer via Skat, oplyser Radio24syv.
Telegram
9. november 2015 kl. 09:31

Politiets Efterretningstjeneste har i vidt omfang i mindst ni år - i strid med loven og uden tilladelse fra en dommer - suget oplysninger om danskeres flyrejser ud af luftfartsselskaber.

Det viser et dokument fra PET, som Radio24syv har fået aktindsigt i.

PET har ifølge loven kun ret til disse personfølsomme oplysninger - der omfatter navn, adresse, pasinformationer, kreditkortoplysninger, rejseruter, billetkøb og oplysninger om medrejsende - hos flyselskaberne, hvis tjenesten forinden får en kendelse fra en dommer.

Det kræver en konkret mistanke om, at én eller flere personer vil begå en alvorlig forbrydelse.

For at omgå dette krav om en retskendelse, indgik PET i 2005 et uformelt samarbejde med Skat, der af PET blev bedt om at hente de såkaldte PNR-oplysninger om konkrete flypassager hos luftfartsselskaberne - hvorpå Skat bagefter sendte disse oplysninger videre til PET.

Skat blev brugt, fordi skattemyndighederne har lovlig adgang til passagerer-oplysninger for at kunne udføre toldkontrol, og ordningen møder kritik fra flere eksperter:

- Skat kan ikke bruge sin hjemmel til at indhente oplysninger med det ene formål at servicere en anden myndighed, siger Jens Vedsted-Hansen, professor i jura ved Aarhus Universitet, til Radio24syv.

- Det er simpelthen i strid med et forvaltningsmæssigt princip, og man kan kun opfatte det som en omgåelse, tilføjer han.

Også professor, dr.jur. Gorm Toftegaard Nielsen fra Aarhus siger til Radio24syv, at "der er tale om misbrug af Skat's lovhjemmel".

Skat oplyser, at "selve samarbejdet har i hvert fald stået på siden 2005", og direktør i Skat's kontrolafdeling, Jim Sørensen, erkender overfor Radio24syv, at samarbejdet var ulovligt, og at det er "uacceptabelt".

- Det er ikke godt nok, at vi har givet de her oplysninger videre. Det er ikke tilfredsstillende, at det er sket, og derfor blev det stoppet øjeblikkeligt, da vi opdagede det, siger Jim Sørensen.

Justitsminister Søren Pind (V) fremlagde i oktober et lovforslag i Folketinget, der skal give PET lovlig og automatisk adgang til booking- og passageroplysninger.

Lovforslaget skal behandles inden jul.

/ritzau/

Der synes ikke at være nogen, der holder øje med, hvad efterretningstjenesterne foretager sig. Deres magt og spillerum er nærmest ubegrænset. Det er som om politikerne enten er bange for dem eller spiller med på samme melodi - eller begge dele.

Det eneste Justitsministeren i denne forbindelse er optaget af, er at forsøge at lovliggøre de ulovlige handlinger (som han selvfølgelig er fuldt bekendt med), altså at spille med på melodien.

Denne nyhed er en udmærket lakmusprøve på, hvor den danske journaliststand står. Hvis ikke der bliver fulgt hårdt op her, må vi konstatere, at også disse spiller samme melodi.

Anne-Marie Krogsbøll, Ingrid Uma og Jan Pedersen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Denne sag viser i mine øjne det groteske i at Venstre-regeringen har droppet undersøgelsen om hvordan terrorlovene er inden for retssikkerheden mv.
Men med Søren Pinds indstilling i denne sag - om bare at lovliggøre PETs adgang til passagerlister mv. Så vil det nok ikke være godt med en undersøgelse af hvordan terrorlovene egentligt virker i forhold til folks retssikkerhed mv.
Ligeledes er det håbløst at de offentlige myndigheder ikke overholder lovene - tænk om det havde været en ledig eller kontanthjælpsmodtager, der ikke overholdt love og regler så var de blevet straffet som socialbedragere mv.

Anne-Marie Krogsbøll, Ingrid Uma og Jan Pedersen anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Siden SKAT snød mig for 15 år siden har jeg ikke kunnet stole på dem, og det viser sig jo også, at SKAT handler vilkårligt. SKAT sikrer sig ikke lovhjemmel før handling. Det er meget kritisabelt!

Ole Chemnitz Larsen

Skade borgerne i strid med loven, svarende til at overskride statsmagtens retlige grænse i vilkår jagt af borgere.

Har man gjort i Skatteministeriet,

hvilket man blandt andet har forsøgt at skjule ved at bortskaffe de brudte love fra sagerne

og ved at anvende generelle skriverier som begrundelse for, at der er tale om lovlig forvaltning.

Myndighedsmisbrug og forsømmelser til skade for de forurettede borgere, der som udgangspunkt er temmelig kriminelt målt på strafferammer for de relevante bestemmelser i Straffeloven.

Forhold, som også Skatteminister Troels Lund Poulsen har dækket over sammen med Statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Ja, også Rigsadvokaten har igen og igen dækket over nævnte ulovligheder i Skatteministeriet.

Alt fremgår at nævnte myndighedspersoners egne dokumenter.

Anne-Marie Krogsbøll

Så er det jo derfor, at SKAT ikke har haft tid til at kontrollere selvangivelser og anmodninger om udbetaling af refusion for selskabsskat til udlandet! De har haft travlt med at servicere PET i stedet for at passe deres arbejde - og det er jo meget sjovere at lege spion end at kontrollere bilag (som ellers har drænet statskassen for mange milliarder - til ukendte modtagere, som vel faktisk kunne være terrorrister?).

I øvrigt pudsigt, at det lige kommer frem, når man i forvejen ønsker at lovliggøre dette misbrug af persondata til masseovervågning. Måske er hemmeligheden sluppet ud, og nu forsøger man via den nye lovgivning at lovliggøre det med bagudvirkende kraft for at undgå retsforfølgelse?

For man må vel gå ud fra, at de ansvarlige skattetopfolk, PET-folk og evt. ministre skal retsforfølges for ulovlighederne?

Eller er det for naivt at håbe på?