Dansk Industri er bekymret over smykkelovsballade

Dansk Industri advarer mod konsekvenserne af vedvarende dårlig omtale af Danmark oven på asylstramninger.
27. januar 2016 kl. 13:26

Danmarks image i udlandet har fået ridser i lakken oven på de asylstramninger, der blev vedtaget af et flertal i Folketinget tirsdag.

Engelske The Guardian illustrerede det onsdag med en satiretegning forestillende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) som nazist omgivet af kendte danske produkter og logoer.

Og det huer bestemt ikke Peter Thagesen, der er underdirektør i Dansk Industri.

- Negativ omtale af Danmark i det omfang, vi har set i dag, er bekymrende, siger han.

Underdirektøren afviser dog, at den dårlige omtale kan få konsekvenser for danske virksomheder på linje med Muhammed-krisen, der kostede milliarder i tabt eksport.

- Jeg synes, at man skal være meget forsigtig med at drage paralleller til Muhammed-tegningerne, fordi den religiøse dimension er jo ikke til stede denne gang.

- Men der er den sammenhæng, at det dengang også i høj grad blev misforstået, hvad der foregik i Danmark, siger han.

Peter Thagesen mener, at både politikere, journalister og erhvervsliv skal gøre sig umage med at få alle nuancerne med, når man beskæftiger sig med emner, der har international bevågenhed.

- Vi skal vænne os til, at når vi kommunikerer nationalt, så kommunikerer vi også internationalt.

- Vi har en meget skarp og direkte måde at kommunikere på i Danmark, og den kan nemt blive misforstået i udlandet, siger han.

Politiken har talt med både Lego, Carlsberg og Danish Crown, hvis produkter eller logo alle optræder på Guardians satiretegning.

Ingen af de tre virksomheder har dog lyst til at blandes ind i en diskussion af Danmarks asylpolitik.

Som Jens Hansen, pressechef hos Danish Crown udtrykker det:

- Vi koncentrerer os om at drive vores virksomhed. Det at bruge tid på at forholde os til politiske ytringer og satiretegninger er ikke noget, vi beskæftiger os med, siger Jens Hansen.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Philip B. Johnsen

Peter Thagesen
Tag en tudekiks!

Fra link:
"Børns liv og overlevelse sættes på spil. Nogle vil dø. Andre vil få livsvarige skader.

Sådan lyder et udpluk fra en stribe høringssvar, der er kritiske over for regeringens forslag til en ny udlændingelov, der blandt andet strammer betingelserne for at få familiesammenføring. Herunder følger ti centrale citater om børn fra høringssvarene:

UNHCR, FN’s Flygtningehøjkommissariat:
»Forsinkelse og usikkerhed kan være ekstremt skadelig for børns sunde udvikling. Set fra barnets perspektiv er enhver tidsperiode markant længere i et barns liv end i en voksens liv«.

Dansk Socialrådgiverforening:
»Lovforslaget kolliderer således på flere punkter med et ansvarligt hensyn til børnenes tarv og må som nævnt være i modstrid med Børnekonventionen, der netop har barnets tarv som udgangspunkt. Dansk Socialrådgiverforening finder det yderst kritisabelt, at lovforslaget medfører ændringer, der kan være direkte skadelige for de berørte børn og unge«.

SOS mod Racisme:
»Desuden vil det betyde, at nogle af børnene vil være blevet voksne og ikke længere får mulighed for familiesammenføring. Og at andre vil dø på grund af krig, sygdom eller sult, inden de tre år er gået, og således ikke kan komme til Danmark som familiesammenførte«.

Red Barnet:
»Red Barnet mener ikke, at det er humant at lade den resterende sårbare familie tilbage i tre år, og at forslaget potentielt og helt bogstaveligt kan bidrage til, at børns liv og overlevelse sættes på spil«.

Dansk Psykolog Forening:
»Samlet set fraråder Dansk Psykolog Forening en forringelse af adgangen til familiesammenføring. Den primære årsag er, at der er en betragtelig risiko for, at stramningerne vil medføre livslange skader på børnenes udvikling – herunder både psykiske tilstand og kognitive formåen«.

DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur:
»Såfremt situationen i et krigshærget land som Syrien ikke stabiliseres inden for en nær fremtid, vil disse børn og familier uvægerligt blive en del af det danske samfund på et senere tidspunkt. Vi vil som samfund da (før eller siden) blive konfronteret med familier, der lever i dysfunktion på grund af både børn og forældres symptomer«.

Institut for Menneskerettigheder:
»Instituttet fremhæver, at der vil være tale om særligt grove krænkelser i sager om familiesammenføring mellem børn og forældre og henviser i den forbindelse til, at der udtrykkeligt fremgår af Børnekonventionens artikel 10, stk. 1, at ansøgninger fra et barn eller dettes forældre om indrejse med henblik på familiesammenføring skal behandles på »en positiv, human og hurtig måde af deltagerstaterne«.

Dansk Flygtningehjælp:
»Da herværende lovforslag lægger op til en bevidst adskillelse af mindst den ene forælder fra børn i hjemlandet, ses lovforslaget ikke at harmonisere med Børnekonventionen«.

Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital:
»Traditionelle familiemønstre opbrydes og fører til, at børn vokser op i et uklart familiemiljø med usikre forældreroller, tvetydige beslutningsprocesser og mistrivsel, der påvirker skoleliv og holdning til livet i Danmark. Børn, der vokser op uden beslutningsstøtte med handlingslammede forældre, har svært ved at indgå i sociale relationer som voksne«.

Børnerådet:
»Der er overhængende fare for, at de foreslåede ændringer medfører, at de flygtningebørn, der efterfølgende ankommer til Danmark, vil være traumatiserede i en sværere grad end under de nuværende regler."

Link: http://politiken.dk/udland/fokus_int/Flygtningestroem/ECE3006400/nogle-v...

Uffe Illum, Karsten Aaen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Danmark er ikke USA. For i modsætning til USA har Danmark meget få råvarer, og er derfor helt afhængig af udlandet, og udenlandske råvarer betales udelukkende med danske eksportindtægter. - Altså hvor kun 8-9% af USA's handel foregår med udlandet, er det næsten stik modsat med Danmark, hvor handel med udlandet udgør 87-88% af al handel.

Tænk blot på, hvad Muhammed-krisen kostede i danske eksportindtægter, og så sent som for 1½ år siden fremkom rapport, der klart viste at visse markeder stadig var "udenfor rækkevidde". I øvrigt til trods for ret store årlige omkostninger til Danske "kulturcentre" i visse lande.

Det viser til fulde, at det er meget let at "ødelægge" et eksportmarked, men meget svært og langvarigt at bygge det op igen. Så med den omtale Danmark, dansk flygtningepolitik og dansk menneskesyn ret massivt har fået gennem de senere uger, er der ikke noget at sige til, at Dansk Industri er bekymret.

Philip B. Johnsen

Men Gert Romme, der er flertal i folketinget for L87, regeringen har brugt mange penge på, at fortælle verden Danmark ikke ønsker flygtninge, Peter Thagesen siger i morges på DR2, at 'alle' skal tale L87 ned og at den er misforstået, men hverken modstandere af L87 eller regeringen har interesse i at tale høringssvarne ned, regeringen vil have færre flygtninge og f.eks. undertegnede vil have regeringen søger løsning på de underliggende problematikker og stopper regeringens mishandling af børn.

Dansk Industri er en af de største bidragsydere af partistøtte til partiet Venstre, så når de offentlig bringer sådan en udmelding, så kan man være sikker på at alarmen går i gang hos Venstres ledelse.

Gert Romme:
"Tænk blot på, hvad Muhammed-krisen kostede i danske eksportindtægter, og så sent som for 1½ år siden fremkom rapport, der klart viste at visse markeder stadig var "udenfor rækkevidde". I øvrigt til trods for ret store årlige omkostninger til Danske "kulturcentre" i visse lande."

Det modsiges bare af bl.a. denne artikel:
http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2526212/eksporten-til-melle...

Arla meldte selv ud, at de oplevede et fald i omsætning efter muhammed-krisen, men at de efter krisen omsatte MERE end før krisen.
Samme melding kom fra andre eksportvirksomheder og var derudover i nyhederne (tv) adskillige gange.
Tjek i øvrigt udenrigsministeriets eksportopgørelser, som viser vækst for MENA.

sørgeligt, men sandt: penge lugter ikke.