Kristian Jensen: Vi fortiede ikke noget under EU-debat

Udenrigsministeren afviser, at han og Støjberg under mandagens EU-møde fortiede risiko for at tabe asylsager.
26. januar 2016 kl. 12:11Opdateret 26. januar 2016 kl. 14:02

Udenrigsminister Kristian Jensen og udlændingeminister Inger Støjberg udelod en helt central oplysning, da de mandag var kaldt til EU-Parlamentet for at forsvare de danske asylstramninger.

Sådan lyder kritikken fra flere kanter, fordi de to ministre undlod at fortælle om risikoen for, at Danmark taber asylsager med nye stramninger. Kristian Jensen afviser blankt beskyldningerne.

- Vi svarede på de spørgsmål, der blev stillet. Vi har ikke forholdt nogen oplysninger. Vi har svaret på, hvordan regeringen vurderer lovforslaget, siger han til Ritzau.

Læs også: To ministre til let fransk vask og strygning

Under mødet, hvor både danske og udenlandske parlamentarikere kunne stille spørgsmål, pointerede Kristian Jensen gentagne gange, at Danmark "uden tvivl" lever op til samtlige indgåede konventioner.

Men ifølge regeringens egne jurister er der en vis usikkerhed hvad angår lovforslaget om at forlænge retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse fra et til tre år.

I bemærkningerne til forslaget hedder det, at der er "en vis risiko" for at tabe en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Inger Støjberg har også flere gange udtalt til den danske presse, at man med lovforslaget bevæger sig "på kanten af konventionerne".

- Vi har sagt åbent, at der er en procesrisiko, for der er ikke nogen præcis afgrænsning af reglerne, siger Kristian Jensen.

- Men vi sagde gentagne gange dernede i går, at vi vurderer, der er tungtvejende grunde til at sige, at det ligger inden for konventionerne. Derfor har vi hverken fortiet eller tilbageholdt nogen oplysninger.

Spørgsmål: Kunne I ikke lige så godt, når I har nævnt det herhjemme, også have gjort opmærksom på procesrisikoen dernede, når nu hele formålet med mødet var at give den fulde forklaring?

- Nej, for prøv at hør: Hvis vi på noget tidspunkt i Danmark får en dom for at bryde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så vil vi naturligvis rette ind efter det. Sagen er jo den, at vi har vurderet det her forslag ganske nøje, og vi vurderer, at vi er inden for skiven.

- Så har vi som en servicemeddelelse fortalt Folketinget, at der er en procesrisiko. Men det er der jo principielt på al ny lovgivning, hvor der ikke ligger en klar kendelse fra menneskerettighedsdomstolen på.

Spørgsmål: Udlændingeministeriet kan ikke nævne fortilfælde om sådan en "servicemeddelelse", hvor en regering fortæller, at et lovforslag risikerer at blive underkendt. Erkender du ikke, at det er en helt særlig situation?

- Jeg anerkender, at hele Europa står i en særlig situation med en flygtninge- og migrationsstrøm, som vi ikke har set tidligere. Og hvor vi har været nødt til at sige, at selv om Danmark skal tage sin rimelige del af udfordringerne, så vil vi også have lov til at beslutte, hvordan vi indretter systemet.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Britta Hansen

Endnu en gang, da dette ikke bliver nævnt nogen steder:

I.S. svarede på søgsmålet om, hvad man i Danmark gjorde for asylansøgerne, at man bl.a. 'husede' dem. Ikke et ord om teltlejre.

At huse:
'1) trans. 1.1) i egl. bet.: give plads under sit tag, i sit hus; give husly, især for kortere tid og hyppigt m. h. t. nattelogis.'

http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=huse

Hun forstår altså i det mindste ikke begrebet i dets egentlige betydning? Andet må jeg jo sikkert ikke hentyde til, for at undgå en injuriesag.

Poul Sørensen

At lade børn vente 3 år på at se deres forældre er en totur måde at lære børn afsavn på. Danmark vil forsat være udsat for kampagner om smykker og alt muligt andet uanset om det er sandt eller ej så længe, at det skal tage tre år at sammenføre børn med deres forældre.... det er begribeligt at regeringen ikke forstår, at ingen vil sige det direkte til vores ansigt, fordi det ikke anses for dannet i andre kulturere som den amerikanske, at sige tingene lige ud....men de vil blive ved at gøre os til skydeskive igennem pressen og indkaldelse til møder med mere.....
Problemet er at danske politikere er nogen sociale aber der ikke forstå det diplomatiske spil.

Philip B. Johnsen

"Kristian Jensen: Vi fortiede ikke noget under EU-debat"

Senest har jeg hørt regeringens mørkemænd Knuth, Jensen og Khader tale om, kritik af regeringens overgreb på børns rettigheder, som landsskadelig virksomhed.

Man kunne i det mindste være ærlig i Folketinget og sige, at børnens rettigheder, har regeringen og støttere for lov forslag L87 ikke i sinde at varetage, retsstat var noget Danmark var, nu er ny-moralisme over alle love i Danmark.

Fra link:
"Børns liv og overlevelse sættes på spil. Nogle vil dø. Andre vil få livsvarige skader.

Sådan lyder et udpluk fra en stribe høringssvar, der er kritiske over for regeringens forslag til en ny udlændingelov, der blandt andet strammer betingelserne for at få familiesammenføring. Herunder følger ti centrale citater om børn fra høringssvarene:

UNHCR, FN’s Flygtningehøjkommissariat:
»Forsinkelse og usikkerhed kan være ekstremt skadelig for børns sunde udvikling. Set fra barnets perspektiv er enhver tidsperiode markant længere i et barns liv end i en voksens liv«.

Dansk Socialrådgiverforening:
»Lovforslaget kolliderer således på flere punkter med et ansvarligt hensyn til børnenes tarv og må som nævnt være i modstrid med Børnekonventionen, der netop har barnets tarv som udgangspunkt. Dansk Socialrådgiverforening finder det yderst kritisabelt, at lovforslaget medfører ændringer, der kan være direkte skadelige for de berørte børn og unge«.

SOS mod Racisme:
»Desuden vil det betyde, at nogle af børnene vil være blevet voksne og ikke længere får mulighed for familiesammenføring. Og at andre vil dø på grund af krig, sygdom eller sult, inden de tre år er gået, og således ikke kan komme til Danmark som familiesammenførte«.

Red Barnet:
»Red Barnet mener ikke, at det er humant at lade den resterende sårbare familie tilbage i tre år, og at forslaget potentielt og helt bogstaveligt kan bidrage til, at børns liv og overlevelse sættes på spil«.

Dansk Psykolog Forening:
»Samlet set fraråder Dansk Psykolog Forening en forringelse af adgangen til familiesammenføring. Den primære årsag er, at der er en betragtelig risiko for, at stramningerne vil medføre livslange skader på børnenes udvikling – herunder både psykiske tilstand og kognitive formåen«.

DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur:
»Såfremt situationen i et krigshærget land som Syrien ikke stabiliseres inden for en nær fremtid, vil disse børn og familier uvægerligt blive en del af det danske samfund på et senere tidspunkt. Vi vil som samfund da (før eller siden) blive konfronteret med familier, der lever i dysfunktion på grund af både børn og forældres symptomer«.

Institut for Menneskerettigheder:
»Instituttet fremhæver, at der vil være tale om særligt grove krænkelser i sager om familiesammenføring mellem børn og forældre og henviser i den forbindelse til, at der udtrykkeligt fremgår af Børnekonventionens artikel 10, stk. 1, at ansøgninger fra et barn eller dettes forældre om indrejse med henblik på familiesammenføring skal behandles på »en positiv, human og hurtig måde af deltagerstaterne«.

Dansk Flygtningehjælp:
»Da herværende lovforslag lægger op til en bevidst adskillelse af mindst den ene forælder fra børn i hjemlandet, ses lovforslaget ikke at harmonisere med Børnekonventionen«.

Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital:
»Traditionelle familiemønstre opbrydes og fører til, at børn vokser op i et uklart familiemiljø med usikre forældreroller, tvetydige beslutningsprocesser og mistrivsel, der påvirker skoleliv og holdning til livet i Danmark. Børn, der vokser op uden beslutningsstøtte med handlingslammede forældre, har svært ved at indgå i sociale relationer som voksne«.

Børnerådet:
»Der er overhængende fare for, at de foreslåede ændringer medfører, at de flygtningebørn, der efterfølgende ankommer til Danmark, vil være traumatiserede i en sværere grad end under de nuværende regler."
Link: http://politiken.dk/udland/fokus_int/Flygtningestroem/ECE3006400/nogle-v...

Britta Hansen, Trond Meiring og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Flere spørgsmål blev ikke besvaret, nok fordi de to ministre havde begrænset taletid. Fire spørgsmål var:
Bliver kontanthjælpsmodtageres hjem ransaget med mellemrum for at sikre, de ikke har for store værdier?
Hvor stor en andel af statens omkostninger dækkes af asylansøgeres værdier?
Hvordan sikres de beslaglagte værdier?
Hvor sælges de for at få statens omkostninger dækket?

Disse spørgsmål er vist ikke engang stillet i danske debatter.

Britta Hansen, Troels Larsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Der blev blandt flere andre, ikke besvarede spørgsmål også spurgt til, om ikke 'alle' egendele medbragt af asylansøgere, fra f.eks. Syrien 'altid' har affektionsværdi og derfor kan 'ingenting' fratages en krigsflygtninge, da en krigsflygtninge som udgangspunkt, kun ejer, det de går og stå i og personen har mistet alt, på nær de få ting, krigsflygtninge har kunne bære fra krigen i Syrien, medbragt fra en gummibåd over Middelhavet og hele vejen til Danmark, derfor har alt medbragt automatisk affektionsverdi.

Har man læst Jesper Tynnels "Mørkeløgten" Så ved man hvor langt embedsmænd er villige til at gå for at støtte deres minnister. Når man derefter ser en regering der er nødsaget til at indføje e passus om en "Vis risiko" Så ved man at den er helt gal.
Derfor skal denne sag nok læses således.
1. Det med smykkerne skaber en masse furore der fjerner opmærksomheden fra det virkelige problem Familiesammenførringen. Der vil næppe forekomme en eneste konfiskering af værdier. Da det under alle omstændigheder er vanskeligt for politiet at vurdere værdien og helt umuligt at gennemføre i praksis.
2. Vi ved vi taber, men der kan gå år inden der falder dom. I mellemtiden håber vi på at flygtningene har søgt andre steder hen. Vi har før haft held med at nægte folk indrejse tilladelse selvom vi er blevet dømt til at ændre praksis, med henvisning til forældelsesfrist eller mangel på faktiske klagemuligheder.
3. Den egentlige øvelse handler om at få DF til at stemme for skattelettelser og forringelser af velfærden. Det går foreløbigt fint. At Socialdemokraterne ikke fatter en brik af hvad der foregår er en hærlig sidegevinst.

Godt nytår og gud bevare Danmark

Britta Hansen, Niels Duus Nielsen og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Troels Larsen

Det er ufatteligt de mængder (dårlig) retorisk kung-fu man som politiker kan slippe afsted med.

Ufatteligt, at danske politikere slipper med billige svar. Ufatteligt, at EUs politikere slipper med så billige spørgsmål.

Men ak, "vi kan jo bare stemme på nogle andre" bliver der sagt. Og ja, det kunne vi vel - men... øh hvem?