Telegram

’Vi har en aftale.’ EU enes om Camerons reformer

David Cameron ventes nu hurtigt at udskrive folkeafstemning om ja eller til fortsat britisk medlemskab af EU.
Telegram
19. februar 2016 kl. 22:36

EU's stats- og regeringschefer er på deres topmøde i Bruxelles blevet enige om den britiske premierminister, David Camerons, krav til reformer af EU-samarbejdet.

- David Cameron kæmpede hårdt for Storbritannien. God aftale for Storbritannien og for EU. Tillykke!, skriver statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på Twitter.

Enigheden kommer efter et opgør om børnepenge til udenlandske EU-borgere, hvor blandt andre Lars Løkke Rasmussen har været tæt involveret i forhandlingerne.

Også EU-præsidenten, Donald Tusk, glæder sig over enigheden på topmødet.

- Aftale. Enstemmig opbakning til aftale om Storbritannien i EU, skriver han på Twitter.

David Cameron ventes nu hurtigt at udskrive folkeafstemning om ja eller nej til fortsat britisk medlemskab af EU.

Topmødet trak fredag i langdrag, mens der hele dagen var bilaterale forhandlinger for at fjerne de sidste forhindringer, der kunne blokere en aftale om Camerons EU-reform.

Flere østeuropæiske lande er gået hårdt til angreb på det kompromisforslag, der lå på forhandlingsbordet ved starten på topmødet, om at begrænse velfærdsydelser til udenlandske EU-borgere.

Især har de forsøgt at begrænse muligheden for, at andre end briterne kan udbetale lavere børnepenge til gæstearbejderes børn, som stadig bor i hjemlandet.

Denne såkaldte indeksering af børnepenge skulle kun være en britisk mulighed, mente især Polen og Tjekkiet. Men den begrænsning har Danmark, Holland og Irland under hele topmødet arbejdet på at undgå.

Frankrig har under forhandlingerne været skeptisk over for alt, hvad der bare ligner, at lande uden for euroen kan få nogen form vetoret over eurolandenes beslutninger.

Og Belgien har ikke brudt sig ikke om Camerons undtagelse fra EU's traktatfæstede ambition om løbende at udvikle en stadig tættere union.

Men efter lange forhandlinger er det lykkedes at finde kompromisser på alle områder.

En ny måling fra opinionsinstituttet TNS viser fredag, at hvis der var folkeafstemning nu, ville 36 procent af vælgerne stemme Storbritannien ud af EU, mens 34 procent ville stemme for at blive som medlem.

/ritzau/

Opdateret 20. februar 2016 kl. 10:17

Smid England ud

Henrik L Nielsen

I har en aftale. Og tror at det var så det. Det er så ikke engang halvdelen af ligningen. Nu skal i så sælge den aftale til mindst 50% af briterne. Det er jeg ikke sikker på i kan.

Kristian Rikard

30% "ved ikke" er immerhen ret mange

Kim Houmøller

Lad os da håbe befolkningen stemmer nej til dette fallitbo. Problemet med E.U er den elitære udvikling. Tænk bare på udtrykket "Unionen er stendød". Hele toppen i E.U. er korrupt. Det ved borgerne, så hvorfor give dem mandat til flere svinestreger!

Flemming Berger, Claus Hornsby, Kent Thomsen og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar

Reducer EU til det som oprindeligt var hensigten, frihandel. Vi behøver ikke alt det formynderi.

Flemming Berger, Claus Hornsby og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

EU's oprindelige hensigt

Peter Nielsen bliver fed med sin historieforfalskning. Hab forveksler sin egen ønsketænkning med virkeligheden. EU har i sit oprindelige kontrakt-grundlag indskrevet, at hensigten er at udvikle sig "frem mod en stadig tættere union". Det kan Peter Nielsen ikke løbe fra - men det gør han igen og igen. Ikke sært, at EU-debatten med indlæg som hans ender i nonsens.

Camerons EU-holdning

Er det ikke udtryk for en strålende god opdragelse at møde op til et selskab, man selv har inviteret sig til, og erklære, at man ikke elsker værten og de øvrige gæster, men kun sig selv? Og at man kun vil være med, hvis man får nogle særlige privilegier og undtagelser?

EU-landenes regeringschefer drager en lettelsens suk; nogle er endda glade. Men det værste ved aftalen taler de ikke om: Præcedens.

Nu har UK knæsat det princip, som danskerne med deres 'undtagelser' fik lov til som en nådig, enkeltstående undtagelse. Nu kan enhver komme med egoistisk særkrav og stå fast på dem, indtil de andre bøjer sig. Lige som det lille barn ved kassen i supermarkedet, der står og vræler for at få noget slik.

Jeg håber, englænderne stemmer nej, og at der ikke bliver 'a second chance' (sådan som Belgien og Luxembourg har krævet). Hvis UK fortryder, vil evt. ny optagelse ske UDEN undtagelser - lige som det gælder for alle andre, nye medlemmer.

Det vil måske blive relevant, når Skotland iværksætter et nyt forsøg på at løsrive sig fra UK og vælger at indtræde alene i EU.

Mihail Larsen, den del du henviser til kom først til senere. Så om igen.
EU var en videregående udvikling af den tidligere kul og stålunion, handel var hele tiden den essentielle. Det var først senere at man ændrede EF til EU.
Og tak for din personlige bemærkning. Tror du skulle skifte til EBs nationen.

Peter Nielsen

Du skrev:

"Reducer EU til det som oprindeligt var hensigten, frihandel."

Kan det læses som andet end, hvad der oprindeligt var hensigten med EU? Eller EU's forløber EF?

Hvis du i virkeligheden vil tilbage til Kål- og stålunionen, kan du jo bare skrive det! Det vil så i givet fald indebære en OPLØSNING af EU, for langt de fleste EU-medlemslande var ikke medlem af Kul- og stålunionen.

Den formulering, jeg anholder hos dig, rummer en påstand om, at EU's oprindelige (overordnede) hensigt var frihandel. "Reducer EU til det som oprindeligt var hensigten, frihandel."

Nu må vi bare håbe at briterne har mod nok til at indse at de trives meget godt uden for Den Europæiske Union. Det er jo mere end sandsynligt nu tyngdepunktet blandt de britiske socialister (i både England og Skotland) uden de skotske Blair I spidsen skifter seismisk til ambivalens, eller åben fjendtlighed, mod Europas brudte, dybt korrupte og ødsle franske model.

Når briterne siger tak og farvel siger Irland straks det samme .. og Malta .. og Cypern. Norge og Island får ingen mere brug for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Sverige forlader også EU. Uden Storbritannien som en allieret modvægt til Frankrig mister Tyskland og Holland også snart tålmodigheden med Bruxelles .. og dominoeffekten er uafvendelig.

Sandheden er, at EU har meget mere brug for Storbritannien end Storbritannien har brug for EU, og at det korrupte europæiske svindelri, uden Storbritannien, smuldrer helt inden for et par korte år. Halleluja!

Storbritannien har allerede overhalet den franske økonomi og er godt på vej til at overhale Tyskland og Japan inden for et årti. Med uafhængighed fra et udemokratisk og bureaukratisk Bruxelles, får Storbritannien straks frihandelsaftaler med Nord- og Sydamerika, Oceanien og det meste af sydøstasien, og med det, frihed fra de skøre takster Europa har indført over Storbritanniens naturlige og traditionelle handelspartnere. Det meste af nord og øst europa vil meget gerne være en del af det samme.

Det er meget sigende at det overvældende flertal af Londons 1 million europæiske borgere med ikke-britisk statsborgerskab nu er imod EU (og har boet i London længe nok til at sikre varig opholdstilladelse der er helt uafhængig af deres EU statsborgerskaber). Det er ligeledes sigende at London nu har flere franske statsborgere end Nice (kun 6 franske byer har flere franske borgere end London, og London er nu en af de vigtigste valgkredse i franske præsident- og parlamentsvalg), og at London nu er nummer et destination for fransk investering og franske iværksættere.

Dem som tror Skotland stemmer på uafhængighed og tiltræder EU har en helt latterlig skør misforståelse for den reelle situation i Skotland .. eller endog Skotlands fuldført afhængighed af fri bevægelighed og handel med England (i en union Skotland oprindeligt tvungede på England).

Præcedens

Englændernes arrogante forhandlingsstil får ikke kun konsekvenser på længere sigte, når andre EU-lande finder ud af, at de kan true sig til særlige hensyn og aftaler.

Det får allerede konsekvenser her og nu. For UK's særordning har skabt det perfekte alibi for de østeuropæiske lande, når de afviser at modtage deres forholdsmæssige del af de flygtninge, der vælter ind i Europa. Når UK kan, så kan de østeuropæiske lande også. Og hvis de presses af de øvrige lande, kan de bare true med at træde ud, hvis ikke de får en undtagelse. Hvad angår antallet af tossede nationalister, har de østeuropæiske lande sikkert lige så mange som UK.

Henrik Plaschke

Det er helt korrekt observeret, at Peter Nielsen forveksler sine egne ønsker til det europæiske samarbejde med virkelighedens europæiske samarbejde.

Kul- og Stålunionen handlede jo netop ikke kun om frihandel, men derimod om etableringen af en regulerende overnational politisk institution.

Hertil kommer, at det næppe er specielt meningsfuldt at tale om én enkelt oprindelig hensigt med EU eller EF. Forskellige aktører, stater, statsmænd, regeringer osv. havde jo ikke nødvendigvis alle præcis den samme hensigt, men valgte derimod at indgå kompromiser.

Ideen om at EU først om fremmest skal fokusere på frihandel er vel først og fremmest en britisk (og måske dansk) tankegang og svarer til et bestemt ideologisk-liberalt verdensbillede. Den er naturligvis fuldstændig legitim, men det er jo ikke det samme som at sige, at den udtrykker den oprindelige hensigt med det europæiske samarbejde.

PS til Mihail Larsen: Kål – og Stålunionen, den er da sød!

Michael Kongstad Nielsen

Noget af det bedste i aftalen er:

- Briterne skal undtages fra EU's traktatfæstede ambition om løbende at udvikle en stadig tættere union med mere politisk integration.

- En overvægt af de 28 EU-landes nationale parlamenter skal have mulighed for at uddele et "rødt kort" og dermed afvise ny EU-lovgivning.

Den første "pind" er et generelt forbehold overfor Jean Monnets indledende sætning i Romtraktaten af 1957 om "en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk".

Mihail Larsen, hvis du ikke er bekendt med hele grundtanken for etableringen af Kul og Stålunionen, EF og sidenhen bastarden EU, så er du historiefattig.
Hele tanken bag etableringen var samhandel, og derved forhåbentlig eliminere en ny krig. Sidenhen blev det til EF, samme hensigt - frit marked. Så kom EU, og ovenpå den frie handel kom visionen om en union. Det er muligt at du ikke er klar over at det var handel der var omdrejningspunktet, og at det til enhver tid er det der binder os sammen under EU. Alt andet er noget som befolkningerne ikke har nogen som helst indflydelse på.
Jeg beklager hvis det gik for stærkt for dig.

Mihail Larsen og Henrik Plaschke, en liberalisering af handel kræver også et vist fælles politisk fodslag. Det overnationale var en biting ( indtil den næste traktat kom på bordet), hovedtemaet var handel og derigennem at skabe vækst i landene og for befolkningerne. Derfor kan man sagtens undlade en masse af de funktioner EU har i dag.