Endnu en sag tyder på parløb mellem Eva Kjer og forening

Miljø- og fødevareministeren mistænkes for at have indgået studehandel med Bæredygtigt Landbrug, skriver DR
16. februar 2016 kl. 04:06Opdateret 16. februar 2016 kl. 10:43

Da miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) sidste år bad kommunerne om at oprense vandløb mere effektivt i et såkaldt hyrdebrev, skete det angiveligt som led i et forlig med interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug.

Dermed blev et sagsanlæg mod staten sat på pause, skriver DR Nyheder.

Baggrunden er, at Bæredygtigt Landbrug i 2012 stævnede staten for, at oprensningen af vandløb for vandplanter ikke var effektiv nok.

Læs også: Leder: Regeringen fupper om forureningen

Interesseorganisationen skulle have tørnet sammen med Kammeradvokaten i retten i efteråret, men Bæredygtigt Landbrug satte retssagen på standby.

Det skete, efter at Eva Kjer Hansen i begyndelsen af november 2015 udsendte hyrdebrevet til kommunerne og samtidig nedsatte en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til mere effektiv oprensning af vandløbene - det, der blandt fagfolk kaldes grødeskære.

Forliget beskrives i et brev til Høje Taastrup Kommune fra Flemming Fuglede Jørgensen, der er formand for Bæredygtigt Landbrug.

- Kammeradvokaten har ønsket at indgå forlig, og som en del af dette forlig blev der udsendt et hyrdebrev til samtlige kommuner, hvori det blev præciseret, at kommunerne skulle holde de danske vandløb veloprensede. Og der arbejdes stadig videre med Kammeradvokaten om forliget, skriver Flemming Fuglede Jørgensen i brevet.

Læs også: Konservative kræver kvælstofs-forklaring

Ministerens tætte parløb med Bæredygtigt Landbrug kom frem i sidste uge, hvor BT dokumenterede, at store dele af ministerens kommissorium for ekspertgruppen om netop grødeskæring af vandløb var kopieret fra et notat udarbejdet af Bæredygtigt Landbrug.

Oplysninger fra kommissoriet blev efterfølgende i starten af november gengivet i Eva Kjer Hansens hyrdebrev til landets kommuner.

I brevet indskærper ministeren, at kommunerne har pligt til at vedligeholde vandløbene, så landbrugsarealer ikke bliver oversvømmede med risiko for afgrødetab.

På trods af at Flemming Fuglede Jørgensen i mailen nævner forliget flere gange, afviser han i dag over for DR, at der er indgået forlig.

Det samme gør Eva Kjer Hansen. Hun understreger samtidig, at den nedsatte ekspertgruppe består af uafhængige forskere.

- Det har været afgørende for mig, at arbejdet holdt sig inden for den gældende vandløbslovs rammer, og at det faglige arbejde blev gennemført af objektive og uafhængige forskere. Processen resulterede ikke i et forlig, og der er dermed ikke indgået en handel, skriver ministeren til DR.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Dorte Sørensen

Havde det ikke ha´været bedre hvis det var Regionerne, der havde holdt opgaven med miljøet her under vandløbene, som de gamle amter havde???????

Wilhelm May, Bodil Waldstrøm, Rasmus Knus, Kim Houmøller, Anne Eriksen, Peter Knap og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Hvis en advokat ( i dette tilfælde kammeradvokaten) ønsker at indgå forlig, så er det fordi hans/hendes klient (i dette tilfælde landbrugsministeren/fødevareministeriet) har instrueret om, at modparten skal tilbydes forlig.

Så spørgsmålet er følgende:
1) mente kammeradvokaten at staten kunne vinde sagen ? ( og dermed vil situationen være , at ministeren stoppede en "vinder-sag" for staten for at gavne statens modpart ?)
2) eller mente kammeradvokaten seriøst, at staten stod med en "taber-sag" ?

Spørgsmålene er selvfølgelig kun relevante, hvis man lægger til grund, at det er sandt, at der er tale om et forlig (- og ikke blot en "forhastet misforståelse" i et brev).

Der er lidt arbejde for en kvik journalist - og måske en god historie ?

Carsten Wienholtz, Niels Duus Nielsen, Søren Fosberg og Peter Knap anbefalede denne kommentar

Når man ved valgene stemmer på "ansvarlige" partier får man "ansvarlige" løsninger. Det er os, det danske folk, der har sat disse af Løkketoft så velbeskrevne folk til at regere. Det er os, der med al sansynlighed vil sammensætte et lige så udueligt folketing efter næste valg. Hvorfor stemmer vi på folk, der gentagne gange demonstrerer, at de ikke magter opgaven?

Benny Pedersen

Peter Knap, når du siger 'vi' og 'os' mener du vel 'i' og 'jer', ikke sandt?
Hvornår sad den sidste kompetente regering, efter din mening?

Poul Arne Juul Rasmussen

Ja, og om et halvt år, når Eva ikke længere er minister, får hun et konsulent job i en af branchens organisationer.. bare lige en forudsigelse som følger normalen i det politiske Danmark.

Elisabeth Andersen, Bodil Waldstrøm, Anne Eriksen, Rasmus Knus og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

Benny Pedersen. Det er os, det danske folk, der i fællesskab vælger folketinget. Derfor er valget grundlæggende et fælles nationalt ansvar.
Hvem og hvad jeg har stemt i tidens løb er i følge grundloven ikke en offentligt.
Hvornår en regering er kompetent er et temmeligt udefenerligt begreb, men fra at være mere eller mindre kompetent og til at foretage sig handlinger, som den tidligere og den nuværende regering, og den nuværende socialdemokratiske ledelse, der sender rystelser gennem store dele af vælgerskaren, er der et godt stykke.
For 30 år siden var EU på mange områder en blokering for at føre emner som miljøpolitik og forbrugerpolitik så langt som vi ønskede. Nu står EU som det sidste dæmning for syndfloden af tåbelig politikerstreger, og det er ikke EU der har flyttet sig.
Vi har gentagne gange, også under den sidste socialdemokratisk ledede regering, oplevet, at politikernes løfter og begrundelser ikke står til troende.
Derfor mit spørgsmål: Hvorfor bliver de mennesker valgt igen og igen?

Carsten Wienholtz, Niels Duus Nielsen, Sabine Behrmann, Søren Fosberg og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug. Dens interesse er udelukkende landbrugets interesse. Når den smykker sig med begrebet 'bæredygtig', er det at pynte sig med lånte fjer. Den søger ikke bæredygtige løsninger set fra et helhedsperspektiv - udelukkende set fra landbrugsøkonomiske interesser.
Hvis landbruget havde fået sin vilje gennem de sidste 50 år, hvade DK været fri for al natur.
Vi har gennem årene måttet høre på, at alle miljøtiltag ville knuse landbruget, men det er jo ikke sket.
Landbrugsstrukturen er blevet ændret i retning af industribrug med alt hvad deraf følger af ensidig belastning, som i sidste ende rammer tilbeg på landbruget selv, og selvfølgelig er der store investeringer i ny teknik, men det effektiviserer jo samtidig.
Mere udpint jord - mere gødning - mere udpint jord - mere gødning - osv.
Men selvfølgelig er der da tabere i forbindelse med øgede krav, ligesom på alle andre områder. Folk, der arbejder, opdager også pludseligt, at de skal til at lære noget mere for at følge med, og sådan ændres alle krav med tiden.
Og så kan det vel for øvrigt ikke undre, at Venstre støtter landbruget ukritisk.

Elisabeth Andersen, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen og Rasmus Knus anbefalede denne kommentar

Det har sku ikke meget med et demokrati at gøre, når det er landbruget og industrien (Venstre) som er ved magten.

Man kunne jo starte med fuld transparens om partistøtte og karensregler for politikerne, når de stopper i politik. På det område er Danmark på niveau med Albanien!!!

http://www.information.dk/236753

René Arestrup

Bægeret flyder over med sproglige manipulationer. 'Bæredygtigt' har, som det rigtigt påpeges af en anden i denne tråd, kun at gøre med landmændenes privatøkonomiske interesser og intet andet. 'Oprensning' og 'vedligeholdelse' - som jo lyder lutrende i ørerne på ordentlige folk - dækker over tiltag, der rækker fra mildt hærværk til rendyrket naturvandalisme, hvor rendegravere fjerner ethvert grundlag for liv i bække og åer. Og det tragikomiske faktum er, at det end ikke gør en forskel for hvor meget vand, der er på landmændenes marker. Men af en eller anden grund, skal vandløbene tages som gidsler i en sag, der snarere handler om global opvarmning og mere og kraftigere nedbør. Ministerens alibi om at det er uafhængige eksperter, der skal komme med anbefalinger til fremtidens 'vedligeholdelse' af de danske vandløb, er papirtyndt, al den stund, at det tilsyneladende er Bæredygtigt Landbrug, der har været pennefører for det kommissorium, eksperterne skal arbejde ud fra. Det stinker! For interesserede kan jeg anbefale Facebook-gruppen 'bevar de forhadte vandløb'.

Kaj Spangenberg, Elisabeth Andersen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Jørn Petersen

Venstre og deres medskyldige nedbryder og udplyndrer danmark mens de opfører det ene cirkus efter det andet.

Danmark var engang et rimeligt solidarisk samfund, det er det ikke mere, med venstre i spidsen for de borgerlige, bliver danmark omdannet til en slavestat, hvor eliten og de borgerlige rager til sig og økonomisk udsulter alle andre.

Det sidste angreb, som er mod vores fælles natur, viser igen den nederdrægtighed som de borgerlige går til værks med.

Hånd i hånd med kapitalen har venstre brugt vores system til at ødelægge danmark, hvilket selvfølgelig viser svaghederne i vores system, et system der er til salg for dem der har råd og ikke længere et system som tjener den brede befolkning, men primært en lille elite og deres proselyttere, og deres bankkonto.

Fra at være et samfund som omverdenen målte deres udvikling hen mod det bedre og et mere solidarisk samfund, er vi nu blevet værre end dem som vi tidligere revsede for ikke at varetage solidariteten i samfundet.

Vi kæmper og har altid kæmpet for vores frihed, det er blevet meget hårdere efter at de liberale har hærget danmark gennem mere end snart 20 år.

Danmark ligner mere og mere et samfund som er styret af reaktionære kræfter og som kommer nærmere og nærmere et fascistisk styre som fjerner den sidste rest af rettigheder for dem som ikke har de rigtige holdninger.

De holdninger som flere og flere flygter fra i venstre og som df ekskluderer medlemmer for ikke at have.

Det tid til kamp, det har det været længe men alle bør se faren nu, selv jer borgerlige med fyldte bankkonti.