Telegram

Eva Kjer Hansen: Nogle forskere tager fejl

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) taler med kritiske miljøforskere, men nogle fejler, mener hun.
Telegram
20. februar 2016 kl. 12:21

Selv om miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) fredag mødte miljøprofessor Jørgen E. Olesen og chefkonsulent Poul Nordemann Jensen fra Aarhus Universitet, er hun ikke enig med alle de forskere, som har kritiseret landbrugspakken.

Det siger Eva Kjer Hansen til Ritzau.

De Konservatives tidligere klimakommissær, Connie Hedegaard, opfordrer imidlertid hende i Berlingske til at lytte til forskerne. De kritiserer, at det i beregningerne til landbrugspakken ser ud, som om det ikke skader vandmiljøet, når landmænd udleder mere kvælstof.

- Jeg havde et møde med forskerne i går, hvor vi gik i dybden med, hvad deres kritik går ud på. Men der er jo også forskere, hvis kritik jeg er fuldstændig uenig i, siger Eva Kjer Hansen.

- Når de beder mig regne ting med, som ikke findes i virkeligheden, så må jeg sige: Det kan jeg ikke.

Miljøprofessorerne Jørgen E. Olesen og Stiig Markager har kaldt beregningerne "vildledende" og "misinformation". Flere forskere fra Københavns Universitet har også skarpt kritiseret, hvordan landbrugspakken beregnes.

Læs også: Minister slører landbrugspakkens klimaeffekt

Spørgsmål: - Er nogle forskere gået for langt i denne sag? Fornemmer du, at de mere er ude i et politisk end i et fagligt ærinde?

- Jeg kan i hvert fald konstatere, at der er stor uenighed blandt forskerne. Nogle forskere har indleveret et høringsnotat, som, jeg synes, er helt skævt. De kritiserer, at jeg skulle have taget nogle ting med, som slet ikke findes i virkeligheden, siger Eva Kjer Hansen.

Hun mødes søndag med forligspartierne bag landbrugspakken - De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, kræver flere miljøtiltag. Hun vil ikke kommentere forhandlingerne.

- Jeg har indkaldt partierne til en drøftelse i morgen, søndag, siger Eva Kjer Hansen. /ritzau/

Opdateret 20. februar 2016 kl. 14:38

Eva Kjer Hansen: Nogle forskere tager fejl.

Har antimiljøministeren mon fantasi til at forestille sig, at de (få) forskere der tager fejl er dem der støtter "afmiljøtiseringen" af danmark.

Estermarie Mandelquist, Kim Houmøller, Morten Andersen, Jørn Andersen, Hanne Koplev, Karsten Aaen, Tue Romanow og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

Når "Nogle forskere tager fejl", så er det jo godt, at vi har en ministerpost besat med landets fremmeste ekspert inden for vandmiljø............ ;-)

Kim Houmøller, Flemming Berger, Morten Andersen, Hanne Koplev, Elisabeth Andersen, Claus Jørgensen og Tue Romanow anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Er der ikke i hele Danmark et eneste menneske, som kan få fjernet den "dyreste dame i Danmark".
Hun var en katastrofe i 2009, og som den vaneforbryder hun åbenbart er, så kan hun ikke lade være med at spanke den fuldstændig forsvarsløse natur, så vi tilsidst står med det mest forurenede og øde Danmark, som aldrig set.
Tidligere generationer med Johannes V. Jensen og Jeppe Aakjær i spidsen må vende sig i deres grave over denne mishandling af deres fædreland.
Hun er den mest stædige og det er stort set ikke til at regne ud, hvor mange penge hun i tidens løb har kostet de danske skatteborgere.
DEN DYRESTE DAME I DANMARKSHISTORIEN.

Estermarie Mandelquist, Morten Andersen, Karsten Aaen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Keld Albrektsen

Vi kan i hvert fald konstatere, at vi ikke har en miljøminister. Vi har en landbrugsminister, som med vanlig politikerarrogance afviser fagkundskab, som ikke passer til den politik, hun ønsker/er blevet pålagt at føre.
Var det ikke salig Chr. Christensen, som stod ved Ringkøbing Fjord og konstaterede, at både fuglene og fiskene var væk?
Det er der vi er på vej hen igen.

Estermarie Mandelquist, Morten Andersen, Jørn Andersen, Hans Larsen, Jens Falkenberg, Hanne Koplev, Elisabeth Andersen, Claus Jørgensen, Karsten Aaen, Tue Romanow, Jørgen Steen Andersen og Herman Hansen anbefalede denne kommentar

...Jeg tør vædde med Eva har en Ph.D. af en eller anden art.

...Naturen det billige skidt.

Jørgen Steen Andersen

Herman Hansen 13:23
Du ligesom antyder, at der er noget suspekt ved at have en Ph. D.
Hvordan belaster det antimiljøministeren?
Men at hun fuldstændig har misforstået den historiske forståelse af naturen.
"Naturen, det billige skidt" optræder i digtsamlingen "under uvejret" i afsnittet "Sommeren":
Jeg kommer igen til min Sommerø
Til Naturen, det billige Skidt
og Aspen suser mig mørkt i Møde
og Blitfuglen fløjter: blit, blit!
Og det er af Otto Gelsted.

Også psykologisk er den dame på glatis.
Historisk placerer mennesket sig altid i midten.
Solen drejer sig altså ikke om jorden, som det godt kan se ud til, men Kopernikus lavede om på det.
Freud lavede om på at fornuft, logik og kognition var altdominerende, og opdagede, at underbevidsthed og libido (drifter) har en ubestemmelig stor indflydelse på vores bevidsthed, beslutninger og rationelle handlen.
Der sket en kortslutning, når man kan finde på, at slå to så forskellige ministerier sammen som fødevarer- og miljøministeriet.
Men som vi nu kan se, så har det et helt klart politisk formål at favorisere landbruget og miljøet betaler prisen.
Og vi skal bare se på og ellers finde os i det.
DEN DYRESTE DAME I DANMARKSHISTORIEN.
I dette land har vi en kulturminister, men det er måske helt ude af proportion, at den danske natur har noget med kulturpolitiken at gøre?
For ikke at tale om politiken, som har med turisme at gøre?

Estermarie Mandelquist, Kim Houmøller, Karsten Aaen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar

Jeg undrer mig over, at denne endeløse debat kan fortsætte i det uendelige i et demokrati.

Der må da snart være en ansvarlig regeringsleder, der stopper denne ydmygelse af Eva Kjer Hansen, og får iværksat en reel undersøgelse.

Demokratiet og naturen kan jo heller ikke leve med, at beslutningsgrundlaget for parlamentets beslutninger gøres på et totalt usikkert grundlag.

Flemming Berger, Hans Larsen, Benny Larsen, Jørgen Steen Andersen og Tue Romanow anbefalede denne kommentar

Jeg undrer mig over, at denne endeløse debat kan fortsætte i det uendelige i et demokrati.

Der må da snart være en ansvarlig regeringsleder, der stopper denne ydmygelse af Eva Kjer Hansen, og får iværksat en reel undersøgelse.

Demokratiet og naturen kan jo heller ikke leve med, at beslutningsgrundlaget for parlamentets beslutninger gøres på et totalt usikkert grundlag.

Philip B. Johnsen

Fra Ritzau:
"- Jeg havde et møde med forskerne i går, hvor vi gik i dybden med, hvad deres kritik går ud på. Men der er jo også forskere, hvis kritik jeg er fuldstændig uenig i, siger Eva Kjer Hansen.
- Når de beder mig regne ting med, som ikke findes i virkeligheden, så må jeg sige: Det kan jeg ikke."

Men det med at "regne ting med, som ikke findes i virkeligheden", som Eva Kjer Hansen siger, der er jeg personlig helt enig med ministeren, men hvad med om Eva Kjer Hansen så regnede alt det med, "der findes i virkeligheden".

læs mere om klima, miljø og dansk svineproduktion.

Fra link:
"Produktion af sojabønner til danske grise lægger beslag på et areal i Sydamerika på størrelse med Sjælland.

Samtidig bliver foderet produceret med sprøjtemidler, der er forbudt i EU. En højere andel af lokalbefolkningen bliver syge af kræft end andre steder, og børn bliver født med misdannelser. Regnskov bliver ryddet, og klimaet lider under den intensive sojabønne-produktion, viser rapport."

Link: http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/eu-politiker-vil-have-eu-ind-i-sag...

Fra link: Rockwool Fonden har Centre for Economic and Business Research (CEBR) på CBS.

"Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af drivhusgasser. Og målt på udledningen af CO2 fra dansk produktion går det fremad. Men dette mål medtager alene CO2 fra produktion inden for Danmarks grænser og måler dermed ikke CO2-belastningen fra det samlede danske forbrug. En væsentlig begrænsning i det produktionsbaserede mål er, at udledninger, der er knyttet til vareimport, ikke medregnes.

Med forskningsmidler fra Rockwool Fonden har Centre for Economic and Business Research (CEBR) på CBS nu undersøgt, hvad det betyder for målopfyldelsen, hvis man opgør CO2-belastningen fra det samlede danske forbrug. Analysen viser, at Danmarks forbrugsbaserede årlige CO2-udledning siden 1996 har været op til 18 procent højere, end det traditionelle CO2-regnskab indikerer."

Link: http://www.rockwoolfonden.dk/files/RFF-site/Publikations%20upload/Divers...

Estermarie Mandelquist og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

@ Gert Romme: Der må da snart være en ansvarlig regeringsleder, der stopper denne ydmygelse af Eva Kjer Hansen,
Du har sgu (sort) humor!!!

Estermarie Mandelquist, Flemming Berger, Hanne Koplev og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Philip B. Johnsen 15:04
Tak for dine grundige opdateringer.

Kunne man eventuelt få at vide hvilke "autoriteter" indenfor miljøforskningen ministeren henviser til der skulle være uenige? - det lykkedes ikke rigtig for Martin Krasnik, at få ud af Venstre-manden forleden i Deadline som påstod det sammme.

Estermarie Mandelquist, Benny Larsen, Jens Falkenberg, Elisabeth Andersen og Tue Romanow anbefalede denne kommentar

Alle , der følger lidt med i aviser, TV og radio , kan opremse eksempler på forskere, der har snydt med deres forskningsresultater, udvist manglende faglig indsigt , misbrugt forskningsmidler , o s v.

Så titlen "forsker" garanterer ikke i sig selv for kvaliteten (- det glemmer nyhedsmedierne af og til.)

Kunsten for politikerne og andre "lægfolk" er at finde de forskere, som gennem længere tids indsats har oparbejdet et godt omdømme og er alment anerkendte af sagkyndige forskerkolleger - og det er så disse forskere, man beder om udtalelser og vurderinger o s v.

Og i den aktuelle sag, så er de kritiske forskere vist alle anerkendt som værende "driftssikre" og objektive - og det giver et problem for ministeren.

Jeg har kendskab til, at forskere, som fremkommer med viden, der er i modstrid med en magtfuld industri (f.eks. Landbruget), risikerer at komme til kammeratlig /holdningsforbedrende samtale hos en overordnet.

Flemming Berger, Anne Eriksen, Karsten Aaen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

@ Benny Larsen,

Bortset fra, at du har ret i din antagelse omkring dette indlæg, mener jeg faktisk også det med beslutningsgrundlaget.

Jeg er erhvervsøkonom, og i sagens natur foretager vi ofte beslutninger på et ufuldkomment grundlag. Men man tilstræber altid, at opnå det absolut bedste grundlag at foretage beslutningerne på.

I et demokrati, hvor man varetager hele befolkningens interesser, er det da vigtigt, at alle beslutninger tages på et optimalt grundlag, og sådan er det tydelig vi her. Derfor kan jeg også undre mig over, at såkaldte ansvarlige politikere, overhovedet accepterer at beslutte på dette grundlag.

Flemming Berger, Jørgen Steen Andersen, Benny Larsen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar