Telegram

Skovene skal føre an i redningen af naturen

Ifølge forskere er skovene billigste og hurtigste vej til at rette op på naturens skrantende mangfoldighed.
Telegram
2. marts 2016 kl. 06:06

Den danske natur har det skidt, og den urørte natur er næsten ikke-eksisterende i Europas mest intensivt dyrkede landbrugsland.

Til gengæld er der store naturværdier at hente, hvis en større del af de danske skove får lov at være i fred uden heftig skovhugst, gødning og nidkær oprydning.

Tager man mindst 75.000 hektar løvskov ud af skovdrift, kan man bremse tilbagegangen i biodiversiteten, som Danmark har lovet FN men hidtil ikke indfriet.

Det fastslår en ny videnskabelig rapport, som offentliggøres onsdag på Christiansborg.

De udpegede områder svarer til 1,7 procent af landarealet, men er fordelt over hele landet. Rapporten er udarbejdet af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

- Over 60 procent af de truede arter er i skovene, så skabes der mere uberørt skov, så får man mest muligt for pengene, siger professor Carsten Rahbek, der er ansvarlig for projektet og leder af centret.

- Dette er det første samlede bud af afgørende forskel for biodiversiteten i skovene. Hvis indsatsen gennemføres, vil den komme langt størstedelen af landets 20.000 skovlevende arter til gavn, siger specialkonsulent Anders Højgård Petersen fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima.

Urørt skov var allerede under valgkampen et varmt emne og indgik i Venstres regeringsgrundlag, hvor der er stor fokus på at lempe miljøkravene til landbruget og til gengæld høste naturgevinster andre steder.

- Vi er meget interesserede i bud på, hvor vi får mest biodiversitet for pengene. Det vil klart indgå i vores overvejelser om regeringens kommende naturpakke, som kommer inden længe, siger Venstres naturordfører, Anni Matthiesen.

Rapporten understreger, at en indsats i statsskovene ikke kan stå alene, da en stor del af de danske skovarter lever i privatejede skove, da de statsejede nåleskove ikke er så naturmæssigt interessante.

Ifølge forskerne er de samfundsøkonomiske omkostninger ved at standse skovdriften til 143 millioner kroner årligt - eller 60 kroner per husstand.

/ritzau/

Herman Hansen

Som en af verdens største kendere af Jordens biologiske mangfoldighed kan professor Carsten Rahbek måske svare på, hvor mange arter der vil blive udryddet i Danmark p.g.a. bæredygtig landbrugs indførelse af den netop vedtagende landbrugspakke?

Trond Meiring

Der er lister over de truede arter i de berørte biotoper.

Det er jo en gylden og retfærdig regel i hele Europa, at den der sviner, også er den, der skal rense op efter sig.

Og der er ingen tvivl om, at det hjælper på klima og miljø hvis man lader 750.000.000 m2 løvskov ligge helt uberørt. - Det drejer sig i øvrigt om et areal, der er omkring 187.500.000 meter på hver led. Men det stiller også spørgsmål:

- Vil det være uberørte løvskove, når en suppe af sur regn blandet med en solid mængde af landbrugets gylle og pesticider konstant regner ned over disse løvskove? Det regner jo i Danmark.

- Hvem skal egentlig betale for at disse intensivt og industrielt dyrkede nåletræsskove kan blive til uberørte løvskove? Det fremgår, at dette vil koste hver husstand 6000 DKK om året - altså omkring 35.000- 40.000 DKK i 22016-priser over et voksent liv. Men det kan da ikke være rigtigt, at de helt uskyldige skatteborgere, nu igen skal betale for at det forkælede danske landbrug kan fortsætte med at svine i det uendelige.

Det fremgår også, at dette initiativ kun dækker 60% af de truede arter, og derfor er der altså 40% tilbage, som ikke "reddes" af dette initiativ. Og så er der jo også andre former for natur i Danmark, der skal fritages for svineri. Jeg foreslår derfor, at landbruget pålægges at dræne deres marker fuldstændig, og derefter rense spildevandet biologisk, før det udledes som helt rent drikkevand til søer, åer og hav.

Herman Hansen

...Ja, det ser ud til vi kommer til at betale de billige koteletter over skatten - Bund skatten.

Jeg beklager, at der er kommet et cifre for meget ind i mit indlæg.
"Det fremgår, at dette vil koste hver husstand 6000 DKK" - det skal selvsagt være 600 DKK om året.

Og "i 22016-priser over et voksent liv" - skal selvfølgelig være 2016-priser.

Jeg beklager: