Telegram

SF ændrer politik: Vil legalisere cannabis

SF lægger sig på linje med Enhedslisten og Alternativet, der mener, at cannabis bør være lovligt.
Telegram
17. april 2016 kl. 14:21

Brug og salg af cannabis skal ikke længere være ulovligt, mener SF, der på weekendens landsmøde i Vejle har vedtaget en ny politik på området.

Tidligere mente partiet ikke, at hash ligefrem skulle legaliseres, men blot at samfundet skulle være mere åbent over for brugen. Men nu går partiet altså fuldtonet ind for et autoriseret salg af cannabis.

- Jeg synes, at det er mærkeligt, at vi på den måde kriminaliserer en stor del af befolkningen, når det i virkeligheden er et rusmiddel, man kan sammenligne med alkohol, siger Ninna Thomsen (SF).

Hun er sundheds- og omsorgsborgmester i København og er en af dem, der har ført forslaget frem.

- Hvis vi får det ud af de kriminelle banders hænder, tror jeg, at vi gør meget godt for at sænke kriminaliteten, og vi får også bedre muligheder for at komme i kontakt med dem, der bliver misbrugere, siger Ninna Thomsen.

Partiet har ikke lagt sig fast på, under hvilken form cannabis skal legaliseres. Alternativet og Enhedslisten mener, at det skal være staten, der fremstiller stoffet, men SF vil indhente erfaringer fra udlandet først.

Ninna Thomsen understreger, at man skal gå forsigtigt til værks. Legalisering skal ske under meget kontrollerede rammer, siger hun.

- Det er ikke bare cannabis, vi køber fra en hvilken som helst afghansk pløjemark. Det er noget, vi skal have under kontrol, siger hun.

Partiet har længe gået ind for at legalisere medicinsk cannabis, og SF har også arbejdet for at få lempet reglerne for kørsel med hash i blodet.

/ritzau/

Medens SF fokuserer på helt store og samfundsomvæltende problemer, overset man alle de små ting. Som f.eks. landets økonomiske situation, arbejdsløsheden, social ulighed, manglende eller/og skævvredet demokrati, landets miljømæssige situation, Europas på mange områder absolut værste situation siden 2. verdenskrig, flygtningekatastrofen og så videre.
- Men det er måske tidssat til de kommende års SF-landsmøde.

Trond Meiring

Bare afkriminaliseringen af ihvertfald en halv million danskere, med forbedringer af disses liv og frigøren af politiressourcer til viktigere opgaver, er ikke en helt lille ting.

Erik Jensen , Kurt Nielsen, Steffen Gliese og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er en kilde til undren, at SF ikke for årtier siden har haft det synspunkt.

Hans Ditlev Nissen

det er fordi de er nogen superego-trippere, Steffen Gliese