Nationalbanken advarer banker mod overdreven pengejagt

De danske banker er for opsatte på at tjene flere penge. Det får Nationalbanken til at råbe vagt i gevær.
15. juni 2016 kl. 11:20Opdateret 15. juni 2016 kl. 12:08

De danske banker bør tænke mindre på at tjene penge og mere på ikke at gentage de fejl, der ledte til finanskrisen og den bølge af bankkrak, der fulgte.

Det skriver Nationalbanken i en opsang til sektoren i sin rapport Finansiel Stabilitet 1. Halvår.

- De systemiske kreditinstitutter fik i 2015 det højeste overskud siden finanskrisen. Fremgangen i indtjeningen var løftet af et stort fald i nedskrivninger på udlån og garantier i forhold til året før, skriver Nationalbanken.

Men det er ikke nok for bankerne, skriver Nationalbanken. Flere banker har en målsætning om, at egenkapitalen skal forrentes med 12,5 procent. Men i en verden med lave renter er det svært, og det kan lede til, at bankerne tager unødvendige risici.

- Det kan ske gennem mere risikable udlån eller ved at mindske egenkapitalen i forhold til eksponeringerne. Kreditinstitutterne bør nøje overveje, om deres afkastmål fuldt ud harmonerer med en fornuftig risikotagning, skriver Nationalbanken i rapporten.

Nationalbankdirektør Lars Rohde påtaler selv i en pressemeddelelse problematikken og advarer mod, at bankerne lader sig presse af sine aktionærer til at give store afkast.

- Siden finanskrisen er bankerne blevet mere sikre. Det skal vi holde fast i fremadrettet. Hvis man som investor ønsker en risikofyldt investering, bør man vælge noget andet at investere i end en bankaktie, skriver Lars Rohde.

Rapporten omtaler som et af problemerne og de mulige risikofaktorer, at udlån til erhvervsejendomme igen er voldsomt.

- Kreditinstitutterne har store udlån til erhvervsejendomme, hvor en betydelig del af udlånet er til svagt kapitaliserede erhvervsejendomsselskaber.

- Dette i kombination med volatile priser på erhvervsejendomme betyder, at der kan være en stor risiko på at yde lån til denne sektor, skriver Banken.

Nationalbanken skriver, at der er udlånt 641 milliarder kroner fra realkreditinstitutter og 110 milliarder kroner fra pengeinstitutter til erhvervsejendomme.

Finansrådet, der er bankernes interesseorganisation, forholder sig i en skriftlig kommentar ikke til påtalen om den øgede risikotagning.

I stedet fokuserer Finansrådet på, at en stresstest foretaget i forbindelse med rapporten viser, at de er robuste.

- Resultaterne af stresstesten viser, at de danske banker er kommet stærkt ud på den anden side af krisen. De har både likviditet og kapital til at låne flere penge ud, skriver Finansrådets direktør, Ulrik Nødgaard.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Randi Christiansen

Nå, hvorfor synes bankerne, det er fint at udlåne til volatile og skrøbeligt funderede erhvervseventyr, men til levende mennesker, der ikke passer knivskarpt til bankernes økomiske krav, er der ikke en krone at hente.

Var det, hvad der var meningen med bankpakker og too big to fall, da staten kautionerede for nødlidende banker, som havde spillet på rouletten?

Det er ekstremt uanstændigt, hvad der foregår i den branche, og det må nu være på tide, at staten udviser rettidig omhu overfor sine borgere og opretter en statsbank, som kan servicere borgerne på betryggende vis og ikke har som sit fremmeste formål at høste spekulationsgevinster. Too big to fall må under ingen omstændigheder være et navigationsparameter for den danske stat - så er vi jo gidsler i et pengecirkus, hvor det ikke er den danske stats opgave at være.

Det er helt uacceptabelt som borger at skulle påpege det over for den forvaltning, der har ansvaret for borgernes ve og vel. Nu må disse dumheder høre op.

Steffen Gliese

Sparekasserne passer bedre til den danske mentalitet, hvor indskud ikke genererer overskud, men blot er et køb af indflydelse og fordele.

Danske bankers direktioner aflønnes direkte efter bankens overskud til aktionærerne. - Derfor Nationalbankdirektør Lars Rohde.