Telegram

FAKTA: Kvikbonus belønner de hurtige unge

Politikere, eksperter og lærere kræver opgør med karakterbonus, der belønner unge for tidlig studiestart.
Telegram
29. juli 2016 kl. 11:21

Universitetsrektorerne, gymnasielærerne, eksperter og flere politikere efterlyser nu et opgør med den såkaldt kvikbonus, der tildeles unge for tidlig studiestart.

Den presser de unge og virker ikke efter hensigten, lyder kritikken blandt andet.

Sådan fungerer kvikbonussen:

* Kvikbonussen består i, at eksamensbevisets karaktergennemsnit ganges med 1,08, når gennemsnittet lægges til grund for optagelsen.

* Bonusreglerne har været gældende fra 2009, og de gælder ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale uddannelse i 2007 eller senere.

* Der kan gives yderligere dispensation på to år. Eksempelvis hvis ansøgeren har aftjent værnepligt eller været under uddannelse med henblik på udsendelse som led i Forsvarets internationale operationer.

Der kan også gives dispensation, hvis ansøgeren har været udsat for længerevarende sygdom eller har været på barsel.

* En ansøger med udenlandsk bevis, der selv har kunnet bestemme tidspunktet for afslutningen af den adgangsgivende uddannelse, får kun justeret sit gennemsnit, hvis den gennemførte undervisning og dertil knyttede prøver er afsluttet inden for en periode, der svarer til den normerede uddannelsestid for den pågældende uddannelse.

* Det er ansøgerens ansvar at dokumentere, at betingelserne for justeringen er opfyldt.

Kilder: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

/ritzau/