Telegram

FAKTA: Hvad er Nato?

Musketereden er kernen i den militære alliance Nato, som Danmark har været med i siden grundlæggelsen i 1949.
Telegram
8. juli 2016 kl. 20:11

Natos medlemslande er fredag og lørdag samlet til topmøde i Polen. De drøfter blandt andet truslen fra Rusland, militære missioner og økonomi.

Her er et indblik i Natos historie:

Navn: Den Nordatlantiske Traktats Organisation.

Historie: Politisk og militær alliance dannet i 1949 mellem 12 lande i Nordamerika og Vesteuropa, der lovede gensidigt at støtte og beskytte hinanden mod trusler fra Sovjetunionen.

Kerne: Den såkaldte musketered - traktatens artikel 5 - siger, at et angreb på ét medlem regnes som et angreb på dem alle. Musketereden har kun været aktiveret en gang: 12. september 2001, dagen efter terrorangrebene i USA.

Medlemmer: 28.

Stifterne var Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Storbritannien og USA.

Senere tilkomne medlemmer: Grækenland, Tyrkiet, Vesttyskland (senere Tyskland), Spanien, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Slovenien, Bulgarien, Rumænien, Albanien og Kroatien.

Hovedkvarter: Bruxelles i Belgien.

Militærkommando: Shape (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) i Mons i Belgien.

Ledelse: Generalsekretæren kommer traditionelt fra et europæisk medlemsland. Nordmanden Jens Stoltenberg har besat posten siden 2014.

Øverste militære leder er per tradition en amerikaner. Det har siden maj i år været den amerikanske hærgeneral Curtis M. Scaparrotti.

Natos øverste myndighed er Det Nordatlantiske Råd (NAC), der til daglig består af ambassadører fra medlemslandene, som har kontorer i Nato-hovedkvarteret og holder møder hver uge.

Med jævne mellemrum mødes NAC på udenrigs- eller forsvarsministerniveau. Stats- og regeringscheferne holder topmøde efter behov.

Hvert land har et medlem af Natos militærkomité, der fungerer som rådgiver i militære spørgsmål. Militærkomitéens leder har siden juni 2015 været tjekken Petr Pavel, som afløste den danske general Knud Bartels på posten.

Kilde: Nato.

/ritzau/