Fem skarpe til Martin Henriksen om danskhed

Man er ikke dansk, bare fordi man er født i Danmark, mener Dansk Folkepartis Martin Henriksen.
23. september 2016 kl. 07:36

Under Debatten på DR2 torsdag aften endte deltagerne i en heftig diskussion.

Dansk Folkepartis Martin Henriksen sagde til elevrådsformand fra Langkaer Gymnasium Jens Phillip Yazdani, at han ikke nødvendigvis er dansk, selv om han er født og opvokset i Danmark og går i dansk gymnasium.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører svarer her nærmere på, hvornår han synes, at man er dansker.

Spørgsmål: Hvad skal der til for at være dansker ifølge Dansk Folkeparti?

- Man skal tage udgangspunkt i en dansk virkelighed. Man skal også føle sig dansk i hjertet, og man skal være loyal over for Danmark, siger Martin Henriksen og fortsætter.

- Så hvis man har forældre, der kommer fra et andet land, så er det klart, at hvis der er konflikt mellem de to lande, skal man ikke være i tvivl om, hvilken side man er på. Man må ikke tvivle på, hvem man føler det største tilhørsforhold til, siger han.

Spørgsmål: Hvis man er født i Danmark som barn af en muslim, og man går i dansk skole, har danske venner, men tror på Islam. Kan man så ikke være dansker?

- Jeg synes, at man i et omfang skal tage danske traditioner til sig, markere dem og føle, at det er dine traditioner. Hvis man er meget ortodoks muslim, så mener jeg ikke, at man kan være dansker. Man skal engagere sig, og hvis man får børn, skal man også lære dem at engagere sig og følge de danske traditioner, siger Martin Henriksen.

Spørgsmål: I går (torsdag. red.) stod du over for elevrådsformanden fra Langkaer Gymnasium. Han er født og opvokset i Danmark, taler dansk, har gået i danske skoler, og han engagerer sig ved at være elevrådsformand. Hvorfor er du ikke sikker på, at han er dansker?

- Jeg bliver bedt om at vurdere ham på et splitsekund. Det jeg anfægter er, at fordi man er født i Danmark og taler dansk, så er man dansker.

Spørgsmål: Så hvornår er man så dansker ifølge dig?

- Det afgørende for Dansk Folkeparti er, at der er noget, der binder os sammen. Det skal være sprog, tradition og kultur. Det er ikke et problem, hvis der er få, der passer sig selv.

Spørgsmål: En person som din kollega Naser Khader, han er muslim. Han er heller ikke født i Danmark. Er han dansker?

- Ja, det vil jeg sådan set mene, at han er. Han har på mange måder gjort det godt. Mit umiddelbare svar er ja. Han har også humor.

- Hovedbudskabet er, at danskere har en masse ting tilfælles. Der synes jeg godt, man kan passe Naser Khader ind. Kultur kan være forskellige ting som humor og den måde, man fortolker ytringsfrihed på, siger Martin Henriksen.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Jeg er dansker, forså vidt som min slægt har levet her i landet så langt tilbage som nogen kan spore.
Men hvis Martin Henriksen og Naser Khader skal være skoleeksempler på gode danskere, vil jeg altså hellere være noget andet.

Elisabeth Andersen, Søren Andersen, Karsten Aaen, Dana Hansen, Vibeke Hansen, Einar Carstensen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar

Når man sidder uden for df så ser virkeligheden anderledes ud end den gør for en df'er, hovedparten af danskere ser df som et hader parti hvor flere ledende figurer har været knyttet til nazi synspunkter, og det er der ikke meget danskhed i, tværtimod.

Der er ingen af de politiske partier der repræsenterer danskhed, så var de aldrig gået med til en centralisering af magten, men havde sørget for at tage vare på de små og vigtige fællesskaber, så borgerne reelt havde indflydelse på deres eget liv, og ikke bare blev lukket ind i deres økonomiske kasse med skærm hver dag ved sengetid.

Karsten Aaen, Dana Hansen og Claus Oreskov anbefalede denne kommentar

Hvis humor er et kriterie for 'danskhed' har Martin Henriksen selv et problem

Elisabeth Andersen, Søren Andersen, Dana Hansen, Claus Oreskov, Vibeke Hansen og curt jensen anbefalede denne kommentar

Kan vi ikke snart blive fri for den idiotiske diskussion om hvad det vil sige at være dansk?
Der er kun et kriterie der gælder: hvis du føler du er dansk er du dansk. Punktum!
Alle andre kriterier er udtryk for hver enkeltes personlige præferencer

Søren Andersen, Dana Hansen, Britta Hansen, Vibeke Hansen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar

Selv om jeg absolut ikke kan døje manden (Martin Henriksen) og han i mine øjne er absolut bundskraber for hvad der i dag kan kalde sig politiker, så må jeg give ham ret i det meste han siger her (bortset at jeg mener det han kalder humor som en elementært træk for Dansked i virkeligheden bunder i arrogance)

Der er åndsfrihed og alle andre basale rettigheder for alle i dette land. Det er ørkesløst at forsøge at definere, hvad dansk er. Hvad skal det bruges til ? Der er plads til alle uanset sindelag og traditioner, herunder klædedragt. Staten skal ikke blande sig i privatlivet - medmindre dansk lov brydes.
Noget andet er, at med al den uro og splittelse muslimsk indvandring forårsager, burde der ikke ha` været en eneste muslimsk indvandrer i landet. Men de er her - tag konsekvensen, danskere - og DF.

Egentlig pudsigt at nationalisten Grundtvig hævdede humaniteten før det nationale og kristne. ”Menneske først” og siden, alt det andet der skiller og skaber modsætninger nemlig nationalitet/etnicitet og religion! Jeg tror at John Lennon var inde på noget af det samme, som vores egen gamle Grundtvig, når han sang:
“Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people living life in peace, you
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one”
Nu skrev jeg, alt det andet der skiller og skaber modsætninger men der skulle i virkeligheden stå alt det andet der bruges til at skabe og fastholde modsætninger. For når alt kommer til alt er nationalismen en konstruktion der er sat i verden med et bestemt formål. Et komplekst formål ganske vidst og ikke nemt at udrede men det kan gøres f.eks. kan politiske, økonomiske, sociale og psykologiske faktorer med sikkerhed isoleres og forklares. Magtpolitiske faktorer samt social kontrol med befolkningen er centrale i den nationalistiske konstruktion.

Martin Henriksen og også Marie Høghs store fejltagelse er, at de tror at nationalitet og kultur er noget iboende eller essentielt for et folk (et folk, er faktisk lige så diffust et begreb, men til dette indlæg kan det bruges). Ligesom det er implicit i deres udtagelser, at de tror at kultur er et rent, ublandet og færdiglavet produkt.
For det første findes der ingen ”rene” kulturer eller sprog. Nationale og eller etniske (national og etnisk betyder bare det samme fagvidenskabeligt. Se f.eks.: Marcus Banks: ”Etnicity Antropological Constructions”) kulturer defineres ved begrebets anvendelse. Nationalister har det i denne sammenhæng med, at søsætte myten om en fælles kultur, der binder en forstillet befolkning sammen som en gruppe! Herved få de behændigt fjernet fokus fra forskellene i samfundet, ikke mindst økonomiske og sociale klasseforskelle, men de overser også kulturforskelle indenfor nationen! Mangfoldigheden af kulturforskelle og forskelle i tilgang til samfundets goder, maskeres bag påstanden, om en fælles national kultur!
Kulturer er åbne fremadskridende processer, hvor betydninger bliver til gennem en kompleks social forløb, hvor mennesker mødes og meninger brydes. Det som var danskhed i går, er det muligvis ikke i morgen, og godt med det. Politikerne på højre fløjen og præster, som Marie Høgh, vil derimod fastholde os alle i et kramagtigt greb, at en stivnet forestilling om det nationale m.a.o. en fordring, om en tilbagevending til tidligere tiders opfattelse af det nationale (og altid en småborgerlig udgave af nationaliteten) og eller en fordring om stilstand og kulturel massedød!
Nationalisme som et forestillet fællesskab se Benedict Andersons fremragende monografi ”Imagined Communites”.
Om forestillingen om kulturer som et rent produkt se ”Introduction: The Pure Products Go Crazy” i James Clifford ”The Predicament of Culture” (Harvard University Press)

Lennart Kampmann, Karsten Aaen og Ole Falstoft anbefalede denne kommentar

Når alt kommer til alt kere Marie Høge og Martin Henriksen overhoveder ikke for kultur som sådan. For dem er det et våben, hvormed de markere etniske grænser mellem ”dem og os”. Forskningen har for længe siden vist at de kulturtrak der bruges til sådanne grænse markeringer er arbitrære og kan erstattes af hvad som helst (Se: Fredrik Barth ”Etnic Groups and boundaries”, Thommas Hylland Eriksen ”Etnicity & Nationalism”, Fredrik Barth ”Nye og evige temaer i studiet av etnisitet” (i bogen Manifestasjon og Prosess af Fredrik Barth), Marcus Banks ”Etnicity antropological Constructions” og Helena Lindholm (ed) ”Ethnicity and Nationalism”). Gang på gang har f.eks. folketings politikere fra DF udvist en forbløffende uvidenhed om danske kulturskatte og kultur historie og for dem og deres vælgere er det uden betydning, fordi det kun er som grænsesætninger mellem ”dem og os” at disse personer bekymre sig om kultur værdierne!

Elisabeth Andersen, Søren Andersen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

'Der synes jeg godt, man kan passe Naser Khader ind '
Vi lader den lige stå lidt!
Matin Henriksen har udnævnt sig selv til dommer over hvem er dansk ud fra en ham selv opfundne definition!
Hvem i hede hule h.... har ret til at udpege andre som 'dansker' eller ej.
Det eneste holdbare er at man lade folk selv definere sig som dansker eller noget andet og så respektere dette
Efter det næste valg, der kommer snart, kan manden ende som 'integrationsminister'. Det kunne så blive omdøbt til 'ministeriet for etniske renhed'

Den korte og objektive definition på at være dansker er, at man er dansk statsborger, og man kan sagtens være født og opvokset i Danmark uden at være dette. Man må vel gå ud fra at den unge Yazdani er dansk statsborger, men det fremgår mærkeligt nok ikke af de mange artikler, som forholder sig forarget til Martin Henriksens udtalelser.

@Peter: Det handler ikke om man er statsborger eller ej - så var diskussionen hurtigt overstået. Som M. Henriksen siger handler det om, om man føles sig 'dansk i hjertet' og det er noget andet. Var han stoppet der, hvad det været Ok for mig. For så kan kun hver enkelt selv afgøre, om man er dansk eller ej. Men M. H. går videre og begynder at klassificere mennesker ud fra sine egne kriterier, og så bliver det absurd