Telegram

Henrik Qvortrup skal i fængsel

Som de eneste i Se og Hør-sagen skal den såkaldte tys-tys-kilde og Henrik Qvortrup afsone fængselsstraffe
Telegram
24. november 2016 kl. 12:21

I Se og Hør-sagen idømmes fem tiltalte torsdag straffe på op til halvandet års fængsel.

Den tidligere chefredaktør Henrik Qvortrup får et år og tre måneders fængsel. Tre af månederne skal afsones, mens den resterende tid gøres betinget mod vilkår om samfundstjeneste.

Den strengeste straf på halvandet års fængsel tilfalder tys-tys-kilden, mens tre andre tiltalte slipper med betingede fængselsstraffe.

Det drejer sig om den tidligere chefredaktør Kim Henningsen, der straffes med et års betinget fængsel. De to menige journalister Kasper Kopping og Ken B. Rasmussen slipper med fængsel i fire måneder.

Som den eneste af de seks tiltalte frifindes Per Ingdal, der tjente som konstitueret chefredaktør i et halvt år af 2009.

Under sagen ved Retten i Glostrup har flere af de tiltalte i vidt omfang erkendt, hvad der er sket – nemlig at en it-operatør hos Nets gennem flere år fodrede Se og Hør med oplysninger om kendtes brug af kreditkort.

I flere tilfælde blev oplysningerne brugt til at skrive historier. Eksempelvis kunne de bruges til at fortælle om prins Joachim og prinsesse Maries bryllupsrejse til Canada tilbage i 2008.

På trods af erkendelserne har de tiltalte alle nægtet sig skyldige. Det er blandt andet sket med henvisning til, at de ikke mener, at foretagendet var ulovligt.

Omvendt har anklagemyndigheden argumenteret for, at forbrydelsen er åbenlys.

Derfor lød kravet på strenge fængselsstraffe på op til tre års ubetinget fængsel til tys-tys-kilden, mens de tre chefredaktører ifølge anklagemyndigheden burde sendes i fængsel i op til to år.

/ritzau/

Opdateret 24. november 2016 kl. 15:48

Jeg troede at man længere tid for på den systematiske og overlagte måde at bryde loven for at snage i andres liv og oven i købet med det forsæt at hænge ofrene ud på en avisforside...
- Måske sladderpressen har noget dommerne!!!!

Janus Agerbo, Carsten Mortensen og Dan Jensen anbefalede denne kommentar

Alle de tidligere Se&Hør-medarbejdere, som nu er blevet idømt fængselsstraffe, har formentlig været indfanget af deres journalistiske skygge – den del af deres faglige ballast – og professionelle attitude – der tilsiger, at man som journalist skal være parat til at gå langt for den gode historie. Og måske endda bevæge sig ud i en juridisk gråzone. Det er, isoleret set, godt. Journalister må nødvendigvis ikke lade sig kyse af magten, hvis de skal fungere som demokratiets vagthunde. Det er i den grad i almenvellets interesse, at journalister til stadighed udfordrer magten, systemerne og den etablerede sandhed. I den forstand er det ikke helt ved siden af når man, ved højstemte lejligheder, taler om pressen som den fjerde statsmagt.
Problemet i den konkrete sag er imidlertid at Qvortrup og Co tilsyneladende havde glemt hvor det var de arbejdede. De var ansat i underholdningsindustrien. De beskæftigede sig med ting, som har meget ringe – eller slet ingen – samfundsmæssig relevans. Derfor var der heller ikke skyggen af rimelig proportionalitet mellem Se&Hørs metoder og det, der kom ud i den anden ende. Det var krænkende, det var ulovligt og det var helt ligegyldigt for den brede offentlighed.
Sat på spidsen, kan man sætte spørgsmålstegn ved om de redaktionelle medarbejdere på Se&Hør overhovedet er journalister. De benytter sig ganske vist af journalistiske metoder og har måske også papir på at de er uddannede journalister, men denne sag illustrerer med al ønskelig tydelighed, at journalisterne på Se&Hør er nødt til at gøre sig tindrende klart, at de har pantsat deres journalistiske sjæl til underholdningsindustrien. Derfor bør de end ikke overveje, at gå alternative veje for at få den gode historie i hus.

Hanne Ribens og Klaus Lundahl Engelholt anbefalede denne kommentar
Michael Nielsen

Jeg er så dybt chokeret og forarget over de her såkaldte "domme", for nogen straf er der ikke at finde her.

Forbryderne har med deres store sadistiske smil, helt bevidst ødelagt andre menneskers liv, så de kunne få salget af deres kriminelle ugeblad, til at stige. Hold kæft hvor er jeg vred. Hvad fanden altså...forfølgelse, data indbrud, chikane og karaktermord, i årevis, for slet ikke at tale om korruptionen, når de hverver deciderede agenter til at hente data ud om deres ofre.

En stor omgang kriminelt svineri, så de rigtig kunne få deres ofre på forsiden bagefter, så ofrene rigtig kunne føle sig små og usikre i deres hverdag.

Aften før hver en "stor" historie, er de faldet i søvn med det onde smil på. Ha ha ha, hvor bliver den og den kendte person overrasket i morgen når bladet udkommer, ha ha ha, hvor er vi bare gode.

Fy for satan for noget kriminelt pak!

Nye domme, årevis ind og sidde, intet mindre. Endvidere så håber jeg at de alle bliver forfulgt og chikaneret, systematisk, i resten af deres ondskabsfulde liv.

Peter Risum Isachsen , Janus Agerbo, Hans Larsen og Poul Sørensen anbefalede denne kommentar

Nu skal vi jo altså huske, Michael Nielsen, at retssystemet ikke er til for at tilfredsstille den eller den andens mere eller mindre hadske følelser, og at der er forskel på straf og hævn. Heldigvis.

Morten Pedersen, Michael Friis, Kim Houmøller og Olav Bo Hessellund anbefalede denne kommentar
Michael Nielsen

Hej Ole.

Modsat er der i min optik, forskel på vrede og had, samt på hævn og retsfølelse.

Jeg er vred over at de her forbrydere modtager så lette domme. Der er nærmest tale om en blåstempling, en invitation til at starte forfra når "straffen" er udtjent. For forbryderne ved nu at straffen er minimal, så naturligvis starter de da bare forfra, måske som rådgivere eller lignende, for andre blade.

Ole, I et samfund der stadigvæk ønsker demokratiet, både som ideologi og styreform, har de her sladder-blade skabt en virkeramme, der gør dem direkte anti demokratiske i deres adfærd. De er deciderede kriminelle fortagneder, der knuser andre mennesker, for at øge eget salg.

Had og hævn har intet med mit indlæg at gøre, men når det er sagt, er jeg heller ikke en af deres ofre. Kan kun forstille mig hvad disse mennesker må tænke om retsstatens absurditet, nu hvor "dommen" er faldet.

Ingen af forbryderne angre, for de tænker ikke i de baner. De er organiserede og systematiske kriminelle, der kalder sig journalister og redaktører. Havde det sidste været sandt, havde de for længst fundet en anden løsning til at øge salget, end ved at bruge kriminalitet.

@ Ole Meyer har jo (desvaerre ?) nok ret.

Men maaske skulle "vi" overveje at etablere en Journalist-Overvaagnings-Tjeneste (JOT). Forfoelge de slibrige af slagsen med kamera og telelinse, hvor de gaar og staar, gennemrode deres affaldsposer, opgrave deres fortid ... og dokumentere paa en JOT-site "ineressante findings" ... i farver. Hvorfor egentlig ikke ?

Med ondt skal ondt fordrives !

Michael Nielsen

Den bedste og demokratiske løsning vil være at forbryderne modtager nye domme, der ikke krænker danskernes rets-følelse. Strafudmålingerne skal øges signifikant så dette anti demokratiske forbryder pak, ikke slipper så let.

Men sker dette ikke, for det tror jeg nemlig ikke at det gør, jamen så vil jeg håbe på at alle ofrene og deres familier samt netværk, slår sig sammen og skaber en kontinuerlig overvågning af forbryder pakket, i mange år frem.

På den måde kan ofrerne udsætte forbryderne for samme kriminelle handling. Måske kunne ofrene ligefrem tjene en skilling på det?

Søren Kristensen

Så kan de måske lære det.

Michael Nielsen

Per og Ole, jeg bliver altså nødt til at spørge jeg, om i forstår den demokratiske dimension i sagen?
For det lyder for mig som om at i betragter sagen som en privat handling mellem to parter.

Vi kan måske være enige om at straf skal tjene til afskrækkelse - og evt. eftertanke/forbedring/resocialisering eller hvad man vil kalde det. Eller hur?
Men ikke til tilfredsstillelse af individuelle følelser mht. hvad man kunne tænke sig at påføre gerningsmanden af lidelser eller ydmygelser (måske forståelige følelser, men ikke til udvortes brug).

Mon ikke dommene er tydelige nok til at tjene det formål? Uden at der skulle være behov for selvtægt, som Michael Nielsen vistnok er tæt på at foreslå: det er næppe en god vej frem, hvis man lige prøver at tænke det igennem.......

Til MN's første spørgsmål: Ja. Til det andet: nej, netop ikke. Holder her.

No Problem. Det eneste der skal til for at genrejse Se og Hør er et billede af Trump uden paryk :-)

Ret og rimeligt synes jeg. En ansvarshavende redaktør står jo netop på mål for bladet eller avisens måde at agere på. Og ytringsfrihed er altid under ansvar. Det Se & Hør gjorde var ulovligt!

At handle under ansvar?
Af en eller anden grund kommer jeg til at tænke på, at det menneske hvis personlighed rummer ansvarlighed og som følger de regler, der gives i forbindelse med arbejde/ job - nogle gange må føle sig til grin i dagens samfund...
Og ja, jeg er igen ovre i den politiske gryde, hvis nogen skulle være i tvivl :)

http://www.dr.dk/nyheder/kultur/medier/medieeksperter-se-og-hoer-sagen-v...

- den indtil videre bedste baggrundsartikel jeg har set mht. sagens almene aspekter.

Ingen højere retfærdighed til
Det er også for galt – her bekymrer en masse kendte og indtil nu ukendte kulørte folk sig om elitens ve og vel - bruger de nu for mange penge, bor de nu også fint nok, hvem deler tandbørste med hvem denne sommer og opfører de sig i det hele taget anstændigt inden for lovens rammer – og så bliver nogen af de mest interesserede sladdertasker til slut truet med fængsel og skal bære fodlænke i tre måneder – de burde måske hellere forsynes med mundkurv og idømmes Berufsverbot eller noget så’n … ;-)

Carsten Mortensen

Det var godt nok billigt sluppet - hvis det var mig ville jeg fortsætte.
Alser .....hvis jeg var skruet sammen så skrupelløst ☺

Grethe Preisler

Indtil videre har den licens-finansierede public service kanal Radio 24syv idømt Henrik Qvortrup Berufsverbot fra programmet "Det vi taler om", til han er færdig med at afsone hele straffen for sin overtrædelse af de journalistiske regler for god presse-etik til skade for standens renomme.

Vi skulle jo gerne fortsat kunne stole på alt, hvad der står i tabloidbladene og bringes i de talte medier om 'de kendte og kongeliges' færden på de bonede gulve og de røde løbere i den del af deres sparsomme fritid, de helst vil have for sig selv .... ;-)

Lennart Kampmann

Det danske retssystem har ikke hævn som motiv. Det er helt klart efter det lave niveau for frihedsberøvelse der benyttes. Måske er det en god ting....

Lad os se om sagen ankes, om de dømte alligevel frifindes eller straffens længde ændres, før vi endeligt fælder dom over seoghør-journalisterne.

med venlig hilsen
Lennart

Fodlænke i egen Chesterfield - helt ærligt!?

Hvad med at genindføre hjul og stejle, sagens partikulæritet taget i betragtning?

@MN 15:07

Nej, det tror jeg ikke jeg goer ... hjaelp mig ! Mht dit spoergsmaal om den demokratiske dimension ...

1½ år for at overvåge et "officielt" dansk statsoverhoved. Mon vi er til grin i resten af verden? ville andre fra udlandet der havde købt dataen, blevet betraget som spionage? eller er det fordi man er dansk statsborger så det en råderet? vil lige sige at et fængsles år er 9 måneder, så Lars er ude om 1 år. det virker lidt grotesk. kan ikke se hvordan det skræmmer nogle som helt fra at gør det samme.

Jeg synes straffen er for hård. Der er jo ikke rigtig nogen der er kommet til skade og de forurettede har i forvejen valgt et liv i offentligheden og lever jo af at pressen gider skrive om dem. I virkeligheden vil de jo bare bestemme hvad og hvornår der bliver skrevet om dem, så en alvorlig krænkelse af deres privatliv er der jo heller ikke rigtig tale om. Nej fængsel står ikke mål med forbrydelsen, dagsbøder havde været mere passende.

Proportionalitetsprincippet
Den formastelige kunne jo også under afsoningen bare blive dømt til at samle bevidst tabte sæbestykker op fra gulvet i baderummet på Nyborg Statsfængsel – gerne med fodlænke – da straffen så vidt muligt skal stå i forhold til forbrydelsen, har man hørt … ;-)

thorkild adelvard

hvad er det dog for noget fis? quortrup skal IKKE i fængsel, han skal blive hjemme i sin 200 og et eller andet m2 lejlighed på frederiksberg. streg er vist ved at blive for gammel.

Michael Nielsen

I det mindste har Henrik Qvortrup undskyldt nu. Og ikke anket sin dom, så forbryderen har åbenbart erkendt sin kriminelle løbebane.

Men de andre, jeg ved ikke om de også har sagt undskyld?

dennis Jensen swampii

De ligger i båd med det der tilbage i 90'erne blev kaldt de store familier
De er massiv opdaget
De stor familier er politi og deres familier

https://www.shellsec.pw/traad-gigant-gsm-netvaerk&highlight=gsm+netv%C3%...