Telegram

Nu bliver det forbudt for personer under 18 at gifte sig

Flertal i Folketinget har stemt for et lovforslag, som forbyder, at man kan blive gift, hvis man er under 18.
Telegram
19. januar 2017 kl. 10:41

Barnebrude skal være fortid i Danmark, mener regeringen, som torsdag fik et lovforslag stemt igennem om emnet.

Derfor bliver det per 1. februar 2017 forbudt at gifte sig, hvis man er under 18 år.

Regeringspartierne samt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte for lovforslaget, mens Alternativet, Enhedslisten, De Radikale og SF stemte imod. I alt stemte 85 for, mens der var 21 stemmer imod lovforslaget.

Med vedtagelsen af lovforslaget afskaffes muligheden for at få anerkendt ægteskaber mellem mindreårige indgået i udlandet også.

Kun hvis der kan dokumenteres "tvingende grunde" for ægteskabet, kan der gives dispensation.

Både Børnerådet, Danske Advokater og Danske Familieadvokater har kritiseret lovforslaget. De nuværende regler beskytter mindreårige i tilstrækkelig grad, mener de.

Derfor risikerer forslaget at virke mod hensigten, lyder det i kritikken af lovforslaget.

Det vil betyde, at myndighederne ikke længere kan tage hensyn til, hvad der er i den mindreåriges interesse i den konkrete sag, mener Børnerådet.

Under førstebehandlingen af lovforslaget i december sidste år prellede den kritik af hos børne- og socialminister Mai Mercado (K)

- Jeg er ikke enig i, at det er symbolsk og unødvendigt. Indgåelse af ægteskab er forbeholdt myndige personer, sagde hun, da Folketinget debatterede forslaget for første gang.

De Radikale og Folketingets venstrefløj var - og er altså fortsat - kritiske.

- Hvad i alverden er der i vejen med, at et forældrepar kan give samtykke til, at deres 17-årige datter gifter sig med sin 20-årige kæreste, hvis de venter et barn?

- Jeg kalder det ikke en barnebrud, når man er over 15, sagde De Radikales socialordfører, Marianne Jelved, dengang under debatten.

Ministeren har erkendt, at det er et forslag, der deler vandene. Politikerne i Folketinget er enige om, at børn ikke skal kunne tvangsgiftes, men de er uenige om, hvorvidt lovforslaget løser problemet, det sigter mod.

/ritzau/

Opdateret 19. januar 2017 kl. 11:06

Steffen Gliese

Det er vel i og for sig i orden, hvis man ønsker at infantilisere unge stadigt mere, det er der jo en vis vækst i.

Flemming S. Andersen

En trist dag for os alle.
Endnu er mulighed lukkes til, endnu en rettighed mistet.
Det kaldes udvikling, men er forsøg på at ramme nogle etnisk fremmede indbyggeres levevis, som uheldigvis kolliderer med en trend om at kriminalisere pædofile og evt. muligt nært beslægtede tilfælde og respekt for de flygtninge/indvandreres levevis vi man fandens vold og magt skal hjælpe her i landet, frem for at hjælpe langt flere i deres lokalområder.

Der var nogle der skræppede "barnebrude" om nogle få i antal fuldstændig ligegyldige tilfælde i nogle flygtningelejre i 2015, og så skal vi partout indskrænke alles muligheder for at indgå ægteskab før de 18 år ved kongebrev, som har været en mulighed og rettighed i århundreder.
Jeg synes det er fuldstændig galt, men et godt eks. på hvilke omkostninger den nuværende politik på flygtninge/indvarndrerområdet betyder.
En masse af vore love og regler ændres kun af hensyn til påvirkningen fra den førte politik og jeg mener disse omkostninger er langt de vigtigste og kommer før de økonomiske.

Jeg understreger at denne udvikling IKKE er de tilkomnes skyld, men vore politikeres manglende evner til at overskue konsekvenser ( i bedste fald) eller vore politikeres ønske om at fjerne rettigheder for borgerne ved at bruge flygtninge som løftestang ( i værste fald) eller af at vore politikere er en flok hovedløse opportunister, der ikke aner hvad de ødelægger ved politikken og ved at lade DFs populister føre taktstokken i kraft af politikken.

Alt drejer sig om at lave lovforslag for minoriteterne...
Men er "tvingende grunde ikke graviditet"?