Telegram

Alternativet: Regering trodser klimaflertal

I 2016 vedtog et bredt politisk flertal, at Danmark skal have CO2-mål for 2030. Men nu vil regeringen ikke.
Telegram
9. februar 2017 kl. 06:06

Regeringen afviser at fastsætte et samlet nationalt mål for CO2-nedskæringer i 2030. Dermed ignorerer den et bredt folketingsflertal.

Det mener Alternativets klimaordfører, Christian Poll, efter et svar fra energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Venstre og Konservative var i 2016 med til at vedtage et beslutningsforslag, hvori der står: "Endelig skal regeringen fastlægge et samlet nationalt reduktionsmål for 2030 senest medio 2017".

- Det er utrolig vigtigt, når vi nu har indgået en Paris-aftale om at holde opvarmningen under to grader, at vi også får sat os delmål undervejs. Ellers er man tilbøjelig til bare at justere hen ad vejen, efter hvor meget man nu synes, man har råd til, siger Christian Poll.

Men Lilleholt skriver nu, at regeringen ikke vil sætte et samlet CO2-mål i 2030. Til gengæld vil den "arbejde for", at Danmark i 2030 får mindst 50 procent af energibehovet dækket af vedvarende energi.

- Regeringen er samtidig parat til at påtage sig et ambitiøst 2030-mål for reduktion af udledninger uden for kvotesystemet (bygninger, transport og landbrug, red.), skriver Lilleholt.

De to mål skal tilsammen sikre, at Danmark i 2050 er et "lav-emissionssamfund", uafhængigt af fossile brændsler, tilføjer han.

Men det er ikke godt nok, mener Alternativet.

- Det er ikke nogen valid undskyldning, at man sætter et mål for vedvarende energi på 50 procent i 2030, som i virkeligheden ikke er særligt ambitiøst, siger Christian Poll.

Det var den konservative energiordfører, Mette Abildgaard, som i 2015 fremsatte forslaget om et CO2-mål i 2030 sammen med partiformand Søren Pape. Men hun forsvarer den nuværende regerings kurs.

- Da vi sad på Marienborg og forhandlede regeringsgrundlag, legede vi bytte-bytte-købmand, efter hvad vi mente, der ville give det bedste resultat for klimaet, siger hun.

Et "lav-emissionssamfund" i 2050 er et meget vidtgående mål ligesom målet om 50 procent vedvarende energi i 2030, siger Mette Abildgaard.

Christian Ibsen, direktør i den grønne tænketank Concito, er overrasket over, at regeringen så klart afviser 2030-mål.

- Men det er en naturlig diskussion, om nationale, rene CO2-mål giver mening for klimaet, når vi i stigende grad er en del af EU. Vi skal have klogere delmål - have elektrificeret, energieffektiviseret, udbygget med vedvarende energi og reduceret CO2-udslip. Så kan man diskutere hastigheden til sidst, siger han.

/ritzau/