Telegram

Olie og gas skæpper med ni milliarder i statskassen

I 2015 tjente staten godt ni milliarder kroner på olie og gas i Nordsøen. Det er halvt så meget som i 2014.
Telegram
13. februar 2017 kl. 10:26

Statskassen scorede 9,3 milliarder kroner i 2015 i indtægter fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen.

Det viser Energistyrelsens økonomiske opgørelse.

Gevinsten er halveret sammenlignet med 2014, da staten tjente 18,8 milliarder kroner. De halverede indtægter skyldes et voldsomt fald i olieprisen fra andet halvår af 2014 til begyndelsen af 2016.

Kun en meget lille del af faldet i indtægter skyldes, at der produceres mindre gas og olie.

Statens indtægt i 2015 svarer til et plus på 1600 kroner for hver dansker. Derfor skæpper olie og gas stadig godt i statskassen, så samfundsøkonomien får et betydeligt bidrag fra Nordsøen.

Energistyrelsen venter, at olieproduktionen gradvis falder fra 8,7 millioner kubikmeter i 2016 over 8,4 millioner kubikmeter i år til 6,6 millioner kubikmeter i 2020.

Gasproduktionen svinder fra 3,9 milliarder kubikmeter i både 2016 og i år til 1,1 milliarder kubikmeter i 2020.

Staten forhandler med Mærsk som repræsentant for Dansk Undergrunds Consortium, der udvinder olie og gas i Nordsøen, om at renovere Tyra-feltet.

Det skal genopbygges, fordi feltets platforme synker. Det ventes at koste 30 milliarder kroner at renovere. Derfor har Mærsk krævet en mere lukrativ aftale med staten.

Energistyrelsen spår i sin prognose, at Tyra-feltet midlertidigt stopper produktionen fra 2019 til 2021, hvorefter produktionen igen ventes at vokse.

Mærsk Oil har meddelt, at produktionen 1. oktober 2018 stopper fra Tyra Øst og Tyra Vest, hvis der ikke findes en "økonomisk levedygtig løsning" på produktionen.

/ritzau/

Philip B. Johnsen

FAKE NEWS.
Energistyrelsen er en styrelse under Klima- og Energiministeriet tallene kan kun betegnes som fri fantasi.

Ikke overraskende er der tale om 'alternative fakta' eller kortsigtede økonomiske interesser og ikke verificeret fakta om indtægterne.

Olie og gas afbrænding er urentabelt derfor har forbrugsdrevet vækst på olie og gas afbrænding, har ikke givet mening siden Svante Arrhenius (1859-1927), beskrev den menneskeskabte globale opvarmning ved afbrænding af kul, olie og gas.

Read more: http://www.lenntech.com/greenhouse-effect/global-warming-history.htm#ixz...

I 1920 foreslog Arthur Pigou en tillægspris for CO2 udledning, på alle solgte vare, der afspejlet værdien af skaden udledningen forsager.

"Arthur Pigou in 1920 is for the product in this case, CO2 emissions to be charged at a price equal to the monetary value of the damage caused by the emissions."
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carbon_price