Telegram

Regeringen vil forhøje tilskud til adoption

Satspuljemidler skal finansiere forhøjet tilskud til familier, der adopterer et barn, lyder forslag.
Regeringen vil forhøje tilskud til adoption

RITZAU SCANPIX

Telegram
25. september 2017 kl. 16:41

Regeringen vil foreslå at øge tilskuddet til familier, der skal adoptere et barn fra udlandet. Det oplyser De Konservatives socialordfører, Orla Østerby.

Tilskuddet skal øges fra 52.000 kroner til 75.000 kroner, lyder forslaget.

- Det er nødvendigt, fordi tilskuddet i dag kun dækker en femtedel af de udgifter, en familie har ved at adoptere. Det vil vi gerne have op på en tredjedel, siger Orla Østerby.

- Omkostningerne ved at adoptere er steget. Der er mere kontrol med processen, og børnene kommer længere væk fra.

Pengene til at forhøje tilskuddet, i alt tre millioner kroner årligt, skal i første omgang tages fra Satspuljen.

Satspuljen, der også er kendt som "de fattiges finanslov", har til formål at forbedre vilkårene for de borgere, der modtager overførselsindkomster, og for de svage grupper i samfundet.

Selvom adoptivfamilier ikke er indbegrebet af svage grupper, så mener Orla Østerby, at det er rimeligt at finansiere det øgede tilskud med penge fra Satspuljen.

- Adoptivfamilier er udsat på den måde, at det er deres eneste mulighed for at få et barn, siger han.

- Vi bruger jo satspuljemidler på mange forskellige områder, hvor man også kan diskutere, om det er lige der, man skulle have taget pengene.

Efter de første tre år, er det meningen, at pengene til det forhøjede tilskud skal findes på finansloven.

Samtlige partier i Folketinget, bortset fra Enhedslisten, er med i satspuljeforliget. Derfor kræver det, at regeringspartierne kan overbevise de andre i forligskredsen, før at forslaget kan blive til virkelighed.

Enhedslisten står uden for, fordi partiet mener, at Satspuljen er udtryk for socialt hykleri, da pengene kommer fra en aftale om at regulere overførselsindkomster med en lavere sats end lønudviklingen.

Der blev adopteret 84 børn til Danmark sidste år.

/ritzau/

Opdateret 25. september 2017 kl. 17:11