EU-forlig om CO2-reduktion giver Danmark et højt mål

Det er en historisk dag for Europa, siger den danske klimaminister ved et EU-møde i Luxembourg.
13. oktober 2017 kl. 14:39Opdateret 13. oktober 2017 kl. 16:13

Danmark skal i 2030 reducere sine CO2-udledninger fra bønder, biler og boliger med 39 procent målt i forhold til 2005.

Det er resultatet af en aftale, der fredag er indgået på EU's klimaministermøde i Luxembourg.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) siger, at "det er en historisk dag for Europa".

Samtidig siger han, at "det er lykkedes at lave en aftale, der er fornuftig for Danmark", selv om der skal gøres "en meget, meget stor indsats".

- Det, vi skal nå i 2030, kan vi realistisk set nå, uden at det kommer til at koste velstand og vækst i Danmark og danske arbejdspladser, siger Lilleholt.

Med forliget i Luxembourg fordeler EU regningen for de store løfter på klimatopmødet i Paris i december 2015 imellem sig.

Hvert enkelt medlemsland får dermed sin egen opgave med at nedbringe CO2 på de områder, der ikke er dækket af kvoter, sådan som tung industri og kraftværker er.

- Det er en stor regning og en stor opgave, der skal fordeles, siger Lilleholt.

- Det er lettest at sige ja til, at man gerne vil gøre en hel masse. Det svære er så at realisere det efterfølgende, siger han.

Næsten 60 procent af EU-landenes samlede CO2-udledninger kommer fra de sektorer, der ikke er omfattet af kvoter.

Danmark får indbygget en fleksibilitet i måden at nå sit reduktionsmål på.

Som noget nyt bliver der således mulighed for at købe og annullere ledige CO2-kvoter fra EU's eget handelssystem.

Desuden kan Danmark i sin CO2-opgørelse medregne optag i jord og skove.

Det kan bringe den effektive danske reduktion ned på 33 procent inden for landbrug, vejtransport, boliger og affaldshåndtering.

Lilleholt varsler samtidig en række udspil, der skal sikre, at Danmark når sit mål. Blandt andet et udspil til en ny energiaftale efter nytår.

EU er verdens tredjestørste CO2-udleder, men har ifølge sig selv verdens mest ambitiøse klimamål.

På klimatopmødet i Paris påtog EU-landene sig således at reducere deres CO2-udledninger med 40 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

Lilleholt glæder sig over, at EU står sammen og viser handlekraft på et tidspunkt, hvor USA med Donald Trump som præsident slår bak på klimaet.

Han ser også EU-aftalen som et godt signal forud for det kommende klimatopmøde, der holdes i Bonn til november.

- Det er en god dag for Danmark. Det er en god dag for klimaet. Og det er også en rigtig god dag for EU, siger Lilleholt.

EU-landenes aftale skal nu forhandles med Europa-Parlamentet, før det endelige forlig er på plads.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Philip B. Johnsen

EU også dansk fup og svindel.

Her er en lille flis af den samlede svindel, der også omfatter manglende indregning af søfart og luftfart, der tilsammen svare til CO2 udledningen for USA og Tyskland tilsammen.

Medregner man CO2-belastningen ved de i udlandet producerede danske og EU forbrugsgoder, bliver den danske udledning altså 18 mio. ton CO2 større eller 18%, antagelig samlet set i EU ca. 20% højre, end de officielle statistikker fortæller.

Tilsammen tegner Klimarådets rapport, WEC-rapporten, DS-analysen og CBS-forskernes studie et andet og mere tvetydigt billede af Danmark, det samme er tilfældet for EU, men ikke en del af studiet, der kun omfatter Danmark.

Fra link: Rockwool Fonden har Centre for Economic and Business Research (CEBR) på CBS.

"Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af drivhusgasser. Og målt på udledningen af CO2 fra dansk produktion går det fremad. Men dette mål medtager alene CO2 fra produktion inden for Danmarks grænser og måler dermed ikke CO2-belastningen fra det samlede danske forbrug. En væsentlig begrænsning i det produktionsbaserede mål er, at udledninger, der er knyttet til vareimport, ikke medregnes.
Med forskningsmidler fra Rockwool Fonden har Centre for Economic and Business Research (CEBR) på CBS nu undersøgt, hvad det betyder for målopfyldelsen, hvis man opgør CO2-belastningen fra det samlede danske forbrug. Analysen viser, at Danmarks forbrugsbaserede årlige CO2-udledning siden 1996 har været op til 18 procent højere, end det traditionelle CO2-regnskab indikerer."

Link: http://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2015/12/Faktaark_CO2-udledning-...

Philip B. Johnsen

Der er en god grund til, at det er gentagelse på gentagelse i artikel efter artikel, for der er ‘absolut’ ingen vilje i EU eller i de hjemlige regeringsbærende partier til forbedring.

Men så længe de i EU og i de regeringsbærende partier fortæller løgne om deres gode politiske intentioner, så længe vil jeg fortælle ‘sandheden’ om de i EU og hjemlige regeringsbærende partiers ideologi og reelle intentioner.

Fra link:
"Der bør ikke være begrænsninger for, hvor meget olie og gas, der må pumpes op af den danske undergrund på trods af den nye klimaaftales målsætning om at holde den globale opvarmning »et godt stykke under to grader«. Det mener et bredt politisk flertal i Folketinget, som dermed bakker op om Energi, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)."
Link: https://www.information.dk/indland/2015/12/stort-flertal-folketinget-bak...

Læs også "Ny forskning afslører politikerne: De ignorerer fakta, der ikke trækker i deres retning"
Link: https://www.information.dk/indland/2017/09/ny-forskning-afsloerer-politi...

Fra link.
"Exxon Mobile, BP, Shell, Chevron, Total og Maersk bidrager flittigt til, at man på universiteter herhjemme forsker i at få mere olie og gas op af jorden.

Videnskab.dk har søgt aktindsigt i universiteternes private bevillinger, hvoraf det fremgår, at danske universiteter har modtaget mindst 275 millioner kroner af olieindustrien fra 2009 til 2014.

Størstedelen af midlerne går til at forske i, hvordan man hiver endnu mere olie og gas på af de eksisterende olie- og gaslommer. En tiårig bevilling på godt en milliard finansierer et Center for Olie og Gas på Danmarks Tekniske Universitet med samme formål.

Udviklingen i olieforskningen kan forekomme mærkelig, når man ved, at klimaforskning viser, at man for at begrænse temperaturstigningen på Jorden til 2 grader må lade allerede kendte olie- og gasforekomster blive i jorden.

»Det er fuldstændig absurd at lede efter ny olie, når vi ved, vi ikke må brænde det af af hensyn til klimaet.

Det er på alle måder den forkerte vej at gå,« siger ph.d.-studerende Emil Urhammer, som forsker i bæredygtig omstilling ved Aalborg Universitet i København, til Videnskab.dk."
Link: http://videnskab.dk/kultur-samfund/fuldstaendig-absurd-industrien-betale...

Advarslerne har lydt i ethundrede år:
Fortællingen om kapitalisme drevet af den økonomisk forbrugsdrevet vækst, har ikke givet mening siden 1896, da Svante Arrhenius (1859-1927) beskrev den menneskeskabte globale opvarmning ved afbrænding af kul, olie og gas.
Read more: http://www.lenntech.com/greenhouse-effect/global-warming-history.htm#ixz...

Der har været gjort flere forsøg på regulering af den kapitalistiske vildfarelses, først en CO2 afgift regulering af økonomisk forbrugsdrevet vækst i 1920’erne, en afgift lagt på den enkelte vare for afbrænding af kul, olie og gas, men det blev opgivet.
Link: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carbon_price

Alle senere forsøg på effektiv regulering af kapitalisme, er ligeledes blevet opgivet, nu senest i rækken FNs klimamål i Paris-aftalen.

Ekstremistisk kapitalisme er det vores radikaliserede folkevalgte helt har mistet grebet om, eller mere precist, at den skat der ikke betales, her hjemme og ude i verden, er lig med den stigende økonomiske ulighed, manglende investeringer i globale og lokale udfordringer, som de menneskeskabte klimaforandringer, bekæmpe fattigdom og i stigende omfang nationalisme og krig om resurserne, skabe vital infrastruktur for alle, sygehuse, strøm, vand, sanitet og undervisning mm.

Det er forståelsen der er problemet, vi er ikke længere et rigtigt demokrati, demokrati findes ikke mere, vi har folkestyre eller mulighed for at stemme på politikere, men politikerene handler ikke længere på akut handlingskrævende udfordringer, de fører den ekstremistiske kapitalisme eller nødvendighedens politik, det kalder de radikaliserede politikere det når politikere resignere opgiver deres mål acceptere forholdene som de er, fordi politikere ikke ser sig i stand til at ændre dem.

Men nødvendighedens politik er udenomssnak, det skal ikke være økonomi der diktere politik, men politik der diktere økonomi, der skal handles på udfordringerne, borgerne bør forlange et fungerende repræsentativt demokrati.

lars jørgensen, Anne Eriksen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Fakta er at der ikke i det, samlede globale CO2 udlednings regnskab, er plads til brug af gas som overgang brændsel fra olie afbrænding, hvis verden skal holde temperature under 2-3 grader global stigning.

Kun en begrænsning i det samlede globale forbrug af energi kan i dag sikre dette.

Drivhuseffekten.
"Drivhuseffekten er en populær betegnelse for atmosfærens evne til at holde igen på udstrålingen af energi fra jordoverfladen. Det er altså en isolerende effekt, som betyder, at Jordens temperatur ved overfladen er højere, end den ville være uden en atmosfære.

Drivhusgasser er gasser i atmosfæren, der bidrager til drivhuseffekten. Det er først og fremmest vanddamp og kuldioxid (CO2).

Stigningen af CO2 i atmosfæren er primært på grund af udledninger fra fossile brændstoffer."

Kilde: IPCC, DMI
Link: https://www.ipcc.ch/

PS. (Rettelse)
“Søfart og luftfart er ikke med i EU regnskabet, der tilsammen svare til CO2 udledningen for USA og Tyskland tilsammen.”

Det var forkert.

Den fejlagtige ikke medregnede globale CO2 udledning fra EU, der stammer fra søfart og luftfart, svare til udledningen fra Storbritanien og Tyskland’s samlede CO2 udland, det beklager jeg.