Telegram

FN-advarsel: CO2 i atmosfæren har nået ny rekordhøjde

Baggrund for stigning er ifølge FN en kombination af menneskelige aktiviteter og indvirkning fra El Niño.
FN-advarsel: CO2 i atmosfæren har nået ny rekordhøjde

RITZAU SCANPIX

Telegram
30. oktober 2017 kl. 12:08

Koncentrationen af kuldioxid, CO2, i atmosfæren har nået en ny rekordhøjde, viser en ny FN-rapport. Den advarer om, at det er nødvendigt med drastisk handling, hvis de fastsatte mål i Paris-klimaaftalen skal nås.

- Koncentrationen af kuldioxid i atmosfæren steg med rekordfart i 2016, lyder det fra Verdens Meteorologiske Organisation.

Rapporten viser, at de globale gennemsnitskoncentrationer af CO2 nåede op på 403,3 dele per million i 2016, hvor den var på 400,00 ppm året før.

Baggrunden for stigningen er ifølge rapporten en kombination af menneskelige aktiviteter og indvirkning fra El Niño.

Vejrfænomenet El Niño optræder med ujævne mellemrum og skyldes usædvanligt varmt overfladevand i Stillehavet ud for Sydamerika. Dette skaber omfattende ændringer i vejrmønsteret fra Amerika og helt til Afrika.

Den årlige rapport på området fra FN - The Greenhous Gas Bulletin - siger, at sidste gang, at der var et tilsvarende niveau af CO2, var tre til fem millioner år siden, da vandstanden i havene var op til 20 meter højere end i dag.

Uden hurtige reduktioner i CO2 og andre drivhusgasser så bevæger vi os mod farlige temperaturstigninger sidst i dette århundrede - et godt stykker over de mål, der er fastsat i Parisaftalen.

Den historiske FN-klimaaftale fra COP21-topmødet i Paris i december 2015 har til mål at holde den globale temperaturstigning "et stykke under" to grader celsius i forhold til førindustrielt niveau - og gerne under 1,5 grader.

Verden stiler mod, at udledningen af drivhusgasser topper "så snart som muligt" med "hurtige reduktioner" derefter.

I anden halvdel af det 21. århundrede skal der være balance mellem CO2-udslip fra energiproduktion og landbrug, og den mængde CO2 der kan opsuges af naturen eller ved såkaldt CO2-lagring i undergrunden.

Ilande, som har forurenet atmosfæren længst, skal føre an i de absolutte CO2-nedskæringer.

Ulande, der har brug for at afbrænde kul for at skaffe energi til deres voksende befolkninger, opfordres til "med tiden" at skære i forbruget. Rige lande opfordres til økonomisk at støtte ulandes CO2-reduktioner.

/ritzau/AFP