Telegram

Marxist, partistifter og EU-modstander Ole Krarup er død

Den kendte jurist dr.jur. Ole Krarup er død, 82 år. Han førte flere sager om EU og grundloven og sad 1994-2006 i EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU
Marxist, partistifter og EU-modstander Ole Krarup er død

RITZAU SCANPIX

Telegram
10. oktober 2017 kl. 12:01

Professor dr.jur. Ole Krarup er død, 82 år.

Det oplyser hans datter Annemarie Krarup til Ritzau.

Han sov ind lørdag, men han havde eftervirkninger efter sit trafikuheld i 2005 i Strasbourg, hvor han blev kørt ned på sin cykel og fik alvorlige hovedskader.

Han forenede jura og politik i sin livslange kamp mod magthaverne - herhjemme og i EU.

Ole Krarup blev i 1959 cand.jur. fra Københavns Universitet. Her blev han i 1969 dr.jur. på afhandlingen »Øvrighedsmyndighedens Grænser«. Samme år blev han professor i retsvidenskab.

Han fik en fornem retlig og politisk karriere. Han var glødende marxist og gik med, da Aksel Larsen stiftede SF. I 1968 forlod han SF, da Venstresocialisterne fødtes.

Ole Krarup kandiderede ved folketingsvalget i 2011 for Enhedslisten i Nordsjælland. Han trak sig, da han gav socialdemokraten Thomas Horn en lussing ved et valgmøde i Helsingør.

Parallelt med sin akademiske karriere førte han flere principielle og politiske retssager. I 1977 repræsenterede han forgæves christianitterne i Højesteret sammen med den kendte kommunistiske advokat Carl Madsen.

I 1998 tabte Ole Krarup, da Højesteret med 11 stemmer enstemmigt frifandt statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) for grundlovsbrud i EU-sagen om Maastricht-traktaten.

Grundlovssagen udløste talrige juridiske dueller isprængt humor og sarkasme mellem Krarup og Kammeradvokatens repræsentant, Karsten Hagel-Sørensen.

I 2002 fik Krarup frifundet professor Curt Sørensen fra Aarhus Universitet for injurier mod den borgerligt ideologiske organisation Libertas.

I 2003 frifandt Højesteret Krarups klient Karen Sunds, da hun anklagede Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard, for »racistiske synspunkter«.

I oktober 2009 tabte Krarup en retssag i Østre Landsret mod daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for grundlovsbrud, fordi danskerne ikke fik en folkeafstemning om Lissabon-traktaten.

Krarup var stoppet som advokat, da Højesteret i februar 2013 gav Lars Løkke Rasmussen ret.

Politisk sad Ole Krarup fra 1994 til årsskiftet 2006/07 i EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, inden han overlod sit mandat til Enhedslistens Søren Søndergaard.

Ole Krarup begraves 21. oktober klokken 12.30 fra kapellet i Helsingør. Privat spillede Ole Krarup habilt violin og klaver og boede i en stor villa i Helsingør med udsigt over Øresund. Han havde syv børn.

Opdateret 10. oktober 2017 kl. 14:57

En langvarig, imponerende indsats.
(Sagen med Curt Sørensen erindrer jeg ikke, men måske kun han fortælle om den?)

Ejvind Larsen, Holger Madsen, Gert Romme, Katrine Damm, Hans Larsen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Æret være hans minde!

Kasper Andreasen, Ejvind Larsen, Hans Larsen, Oluf Husted, lars søgaard-jensen, Gert Romme og Katrine Damm anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Stor ville med udsigt over Øresund og syv børn, så har det sikkert ikke været noget helt dårlig liv.

Curt Sørensen

Sagen udsprang af en årelang chikane hvor Brian Mikkelsen og Jens Rohde i Berlingske Tidende startede med løgnagtigt at stemple mig som gammel DKP'er. Jeg har aldrig været medem af eller blot stemt på DKP. Jeg har tværtimod siden min tidligste ungdom og gennem alle mine år været antistalinist. Jens Rohde gav mig i det mindste senere en offentlig undskyldning. Det gjorde kujonen Brian Mikkelsen aldrig, selvom han blev både kultur og undervsningsminister.Noget senere krævede den store liberalist Christpoher Arzrouni mig i to stort opsatte artikler i samme avis afskediget fra min stilling som lærer ved Aarhus Universitet, ikke på grund af noget jeg konkret havde sagt eller gjort, men fordi jeg 'jo var marxist'. Bag Arzrouni stod foreningen Libertas som var en forløber til Cepos. Jeg skulle helt klart Berufsverbotes på grund af mine politiske holdninger samt mit videnskabelige grundparadigme. Neo-liberalismen søgte her at ramme den pluralisme vi ellers havde holdt i hævd på Statskundskab i Aarhus. Jeg erindrer omvendt ikke at nogen af 70'ernes i dag så forkætrede studenteroprørere på tilsvarende måde forsøgte at få nogle af deres gamle liberale lærere afskediget. Jeg tog til genmæle og der udviklede sig en længere polemik der endte med at foreningen Libertas slæbte mig igennem en retssag. Jeg hyrede ganske rigtigt her Ole Krarup til at føre min sag. Jeg vandt også retssagen, blev pure frifundet og foreningen Libertas blev ikendt en skadeserstatning til mig samt iøvrigt idømt afholdelse af sagens omkostninger.

Kasper Andreasen, Søren Kramer, Morten Nielsen, Ejvind Larsen, Estermarie Mandelquist, Steen Sohn, Olav Bo Hessellund, Anne Albinus, Anne Eriksen, Anders Reinholdt, lars søgaard-jensen, Thomas Carstensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Malan Helge, Pia Colère Lenau, Gert Romme, Katrine Damm, Daniel Santos, Hans Larsen, Kai Birk Nielsen, Henrik Leffers, Jens Thaarup Nyberg, Steffen Gliese og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar

Ole Krarup var sådan en beleven mand, der altid hilse pænt, når man mødte ham på gaden. Det var svært at forestille sig, at der bag den uhyre venlige facade gemte sig en sand stridsmand.

Pia Colère Lenau

Æret være hans minde