Telegram

Muslimsk gymnasium har bånd til islamistisk bevægelse

Hindholm STX har forbindelse til den islamistiske bevægelse Milli Görüs, skriver Kristeligt Dagblad.
Muslimsk gymnasium har bånd til islamistisk bevægelse

RITZAU SCANPIX

Telegram
30. oktober 2017 kl. 04:11

Ligesom en række friskoler, menigheder og en efterskole er det private gymnasium Hindholm STX ejet af Dikev Fonden, som har tråde til den islamistiske Milli Görüs-bevægelse.

Det viser et opslag i Tinglysningsrettens åbne søgeværktøj, skriver Kristeligt Dagblad mandag.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) lægger op til øget opmærksomhed med skoler som Hindholm STX, der har forbindelse til islamistiske bevægelser.

SF ønsker i Kristeligt Dagblad ny lovgivning på baggrund af flere artikler om forbindelsen mellem Milli Görüs-bevægelsen og skolerne.

Imens vil Socialdemokratiet ifølge partiets friskoleordfører, Lars Aslan Rasmussen, kalde undervisningsminister Merete Riisager i samråd om sagen.

Når man ser et overlap mellem foreninger, skoler, menigheder og Dikev Fonden, er det i tråd med andre tyrkiske foreninger i Danmark. Det vurderer forsker Jakob Lindgaard fra Dansk Institut for Internationale Studier.

- De forskellige størrelser lige fra skoler over medier, rejsebureauer, forretningsnetværk og socialhjælpsgrupper til moskéer og kulturforeninger er ofte ledet og/eller bemandet af den samme kreds af mennesker.

- Det har noget med en stor grad af intern tillid sammenkoblet med en meget lav grad af ekstern tillid at gøre. Og så selvfølgelig, at vi her stadig har med nogle relativt små grupperinger at gøre, siger han til Kristeligt Dagblad.

Det fremgår af gymnasiets vedtægter, at Dansk Islamisk Trossamfunds (DIT) hovedbestyrelse udpeger tre medlemmer til bestyrelsen for skolen, skriver Kristeligt Dagblad.

DIT samarbejder med Milli Görüs, som af den tyske efterretningstjeneste konsekvent er blevet betegnet som en islamistisk bevægelse.

Over for Ritzau oplyser trossamfundet, at samarbejdet udelukkende handler om pilgrimsrejser.

Milli Görüs har et "godkendt rejsebureau hos de tyske myndigheder, hvor de sørger for transport, hotel og rådgivning inden for udførelse af pilgrimsrejsen", skriver DIT i en mail.

Trossamfundet understreger desuden, at samarbejdet med Hindholm STX er "inden for lovens rammer".

- Ja, vi udpeger tre medlemmer til bestyrelsen. Det er under flertallet, og forældrene kan altid vælge at ændre sammensætningen, når de vil.

- Der er ingen indflydelse i dagligdagen eller ledelsen, står der i mailen.

Gymnasiet bekræfter i en pressemeddelelse, at DIT har ydet lån til driften af Hindholm STX.

I pressemeddelelsen afviser gymnasiet dog, at DIT - på trods af de tre bestyrelsesmedlemmer - har indflydelse på gymnasiet.

Det afvises også, at Hindholm STX har kendskab eller forbindelse til Milli Görüs.

/ritzau/

Opdateret 30. oktober 2017 kl. 16:59

Iflg. Wikipedia er det en ret konservativ og meget korantro bevægelse, der her er tale om, så de skal bestemt modarbejdes. Men der er også tale om en bevægelse, der er i opposition til Erdogan. Så når nu tonen skærpes overfor Milli Görüs, så er det vigtigt, at DK ikke bliver Erdogans nyttige idiot i vores evindelige trang til at jagte muslimske fundamentalister, og alle der ikke finder nåde for Naser Khaders superdemokratiske øje.

Niels Duus Nielsen, Dorte Sørensen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvad med en Grundlovsændring så vi tager religionsfriheden ud - vil det ikke passe bedre med den førte politik i Danmark i dag ??????

Hans Larsen, Christian Mondrup og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

det er naivt at tillade organisationer som pga. religiøs tolkning modarbejder de almindelige frihedsprincipper vi har i et demokrati. Det er paradoksalt at man i et forsvar for demokrati og ligestilling nødvendigvis må forbyde og modarbejde udemokratiske foreninger - sådan er det nu en gang.
alle andre påstande om at demokratiet skal give plads til udemokratiske foreninger, partier osv. er en gang stupidt ævl.

Niels Duus Nielsen

Peter Frost, hvorfor er det stupidt ævl?

Paradokser er erkendte absurditeter/meningsløsheder, så da du ifølge paradoksets natur ikke kan argumentere logisk for, at vi skal tvinges til at være fri og forbydes at sælge os selv som slaver - hvilket modsiger selve det frihedsprincip, som tillader os at leve uden tvang og tillader os selv at vælge vore undertrykkere - må du komme med et pragmatisk argument. Men når du begynder at blande nyttehensyn ind i din argumentation, må du være forberedt på, at andre mennesker måske er uenige med dig, for hvad der er nyttigt for dig, er ikke nødvendigvis nyttigt for mig. Blot at kalde det ævl er netop en gang ævl.

Som venstreorienteret placeret til venstre for Enhedslisten er det vigtigt for mig, at jeg frit kan diskutere mine bekymringer om demokratiets igangværende sammenbrud, hvorfor jeg ser det som et mindre onde at skulle dele min ytringsfrihed med rabiate højreorienterede kræfter, end at risikere at den fascistoide "midte" i dansk politik gør sig til smagsdommer over, hvilke holdninger er tilladte og hvilke ikke.

Taler vi om statsstøtte til udemokratiske grupperinger, kunne vi jo begynde med at fjerne statsstøtten til det private erhvervsliv, som jo bl. a. bruger pengene på at påvirke opinionsdannelsen. Det findes der så en række pragmatiske argumenter for og imod, men principielt kan vi vel blive enige om, at private virksomheder ikke er demokratiske, og at det derfor er et paradoks, at en demokratisk stat støtter udemokratiske organisationer.

Det er stupidt ævl at i forsvaret for demokratiet så skal vi partout tillade ekstremisme af den ene eller anden art.
Diskutér du bare dine bekymringer, det behøver vi ikke HUT eller Nazister for.
Demokratiet skal forsvares og plejes, men det skal ikke rumme de elementer som ikke selv opfylder eller efterlever de principper vi bygger vores samfund på. jeg er ligeglad med om du er borgerlig eller venstreorienteret, men jeg er ikke ligeglad med om du er nazist eller på anden vis tislutter dig en holdning der er kontrast til demokratiet.

Niels Duus Nielsen

Ja, Peter Frost, men du er ikke ligeglad med, om jeg er demokrat.

Da jeg var ung, var jeg ikke så demokratisk anlagt, så det gjorde noget, derimod hyldede jeg princippet om "al magt til de aktive" - med alderen er jeg så blevet rundere og mere tilgivende, men jeg ville ikke være den demokrat, jeg er i dag, uden de erfaringer, jeg gjorde mig, da demokrati var noget, jeg opfattede som en hæmsko for udviklingen af en retfærdig verdensorden.

Og hvis det styre, vi har i Danmark i dag, skal forstås som demokratisk, er jeg nok stadig ikke så demokratisk, så det gør noget. Truslen er for mig at se, at min kritik af den særlige form for ikke-demokrati, vi har i Danmark, vil blive betragtet som anti- og/eller udemokratisk.

Og hvorfor fastholde den misforståelse, at sharia skulle være uforeneligt med de demokratiske værdier, når fx den private ejendomsret til produktionsmidlerne er mindst lige så uforenelig med de demokratiske værdier?

Hvem bestemmer, hvad der er en demokratisk værdi? Flertallet eller politikerne? For tiden tages ALLE beslutninger af et sammenrend af politiske personager, som højst repræsenterer HALVDELEN af befolkningen - er det demokratisk? Og hvis det er, hvorfor?

Hvis det virkelig var befolkningen, der havde magten, ville der jo være dødt løb, men det er der ikke, tværtimod sidder højrefløjen på AL magten. Hvordan skal det store mindretal få indflydelse på noget som helst, så længe et spinkelt flertal tager alle beslutningerne? Hvordan stille ministre til ansvar for åbenlyse ulovligheder, så længe et spinkelt flertal helt overhører det store mindretals protester?

Demokratiet er i dyb krise. Magthaverne vil selvfølgelig ikke indse det, for det ville betyde, at de skulle dele magten med mindretallet, og det vil de ikke - ergo polariseres samfundet, og det ender sjældent godt.

Niels Nielsen, dine betragtning omkring din egen udvikling fra ungdommen er irrelevant.
Demokratiet skal ikke rumme ekstremisme, hvad enten den kommer i form af religion, politik eller ideologi.
Du spørger hvem der bestemmer - jeg vil heller fortælle dig hvem der ikke bestemmer hvad demokrati er. De mennesker der vedkender sig førnævnte ekstreme holdninger skal ikke diktere eller bestemme noget som helst.
men hov - så bestemmer jeg jo hvad der er god latin. So be it. Demokratiet skal forsvares mod disse kræfter.
Demokratiets eneste krise er at der er folk som naivt mener at der skal være plads til ovenstående tilfælde. Det store mindretal har skam magt - det har de i kraft af demokratiet, og det er netop disse som er med til at opretholde demokratiet så vi undgår diktatur eller et-parti systemer, som vi kender fra Sovjet og Nazitiden.
Hvis ikke du mener du har magt, så kan jeg ikke gøre så meget ved det. Desværre er det så forbandet at et demokratisk grundprincip oftest lader flertallet bestemme.

Niels Duus Nielsen

Du danser om den varme grød, Peter Frost, du vil forbyde udemokratisk adfærd, men vil selv have lov til at bestemme, hvad der udgør demokratisk adfærd.

Vi har set det før: En befolkning, der var træt af demokratiske politikere og deres ævl og kævl, stemte nogle mennesker til magten, som derefter på fuld demokratisk vis nedlagde demokratiet. Der var flertal i parlamentet for denne beslutning, som derfor må være helt okay set med dine briller. At bekæmpe nazisternes magtovertagelse ville jo være udemokratisk, da det jo var vedtaget ved en flertalsbeslutning.

Her kan vi da tale om et sandt demokratisk paradoks, som du så bare ikke vil forholde dig til, selv om det sagtens kunne blive virkelighed igen!

I har en meget væsentlig diskussion Peter og Niels, for vi er lige i esensen af diskussionen om frihed for såvel Loke som Thor. Jeg har lige et eksempel Dong salget. Her valgte en demokratisk organisation trods diverse protester at sælge et fælles dansk produkt for ussel mammon . En stor kapitalkæde tjente milliarder uden at spørge nogen, og hvad var demokratiet og menneskesynet bag dette henne? Nu frygter man at vort samfund kan komme til at betale til holdninger vi ikke bryder os om i skolesager lidt a la Tvind Holdningerne i e skoler ligner lidt de holdninger som stadig praktiseres i Vestjylland under Luthersk mission, men hvor Muhammed er fortegn fremfor Jesus. Jeg er helt på det rene med at disse skoler set i manges øjne er et onde også i mine. Vi har en lovgivning, som bør overholdes og så er den ikke længere.

Niels Nielsen, nej jeg danser ikke om den varme grød, jeg vil ikke give plads til ekstremisme, hvad enten den er religiøs kulturel eller politisk. Det er jeg da særdeles klar med. Du derimod vil tillade ekstremisme fordi det er indenfor demokratiske rammer, til trods for at netop disse modarbejder demokratiet.
Jeg anerkender paradokset, men det er ikke relevant hvis man vil forsvare demokratiet. Du er nødt til at luge ukrudtet hvis du vil have sunde planter - det samme gælder for demokratiet.

Niels Duus Nielsen

Peter Frost, du accepterer ekstremisme, hvis blot den har et flertal i ryggen. I mine øjne er Støjberg, Knuth, Henriksen, Khader - og hvad alle xenofoberne på Borgen ellers hedder - ekstremister. Måske ikke i dine, men det er jo netop min pointe: Hvad nogle betragter som en sund plante, ser andre som en invasiv art.

Men Danmark er ikke en prydhave, og religiøse mennesker er ikke ukrudt. Vi har masser af plads til mennesker, der ikke tænker ligesom mig - eller dig - så længe de overholder spillereglerne. Og hvis de ikke overholder spillereglerne må politiet træde til. Men hele tiden at lave om på reglerne, så man aldrig ved, hvad kravene faktisk er for tiden, fører kun til tvivl om, hvorvidt det demokratiske spil overhovedet er værd at spille.

Niels Nielsen, du kender åbenbart ikke forskellen på dine politiske modstandere og decideret ekstremisme.
Det er håbløst at føre en seriøs diskussion når du ikke kender de basale forskelle.
Demokrati er ikke ufejlbarligt, men jeg forholder mig ikke til de små fejl, men de store trusler som ekstremisterne udgør - hvis folk som dig fortsætter jeres misforståede rummelighed.
Tænk engang Niels Nielsen, hvis en organisation som HUT eller Nazisterne fik magt som de agter. Så ville vi alle miste vores friheder.
Så kan det godt være at de kom til magten på demokratisk vis, som eksempelvis Hitler, men den historie kender vi jo kun alt for godt.
tro du bare på rummeligheden - så må vi andre jo råbe vagt i gevær på dine vegne.

Niels Duus Nielsen

Jeg ved ganske rigtigt ikke, hvad "ekstremisme" betyder, for hvis fx Støjberg ikke er ekstremist, ved jeg ikke, hvem der er. Venstre har magt som de agter, og det går efter min mening ikke så godt - overtrædelser af lovgivningen, overtrædelser af menneskerettighederne, altsammen i demokratiets navn.

Uden rummelighed ender vi med et totalitært samfund, det er netop det, jeg råber vagt i gevær imod. Totalitarisme kræver folkelig opbakning, så når befolkningen vil totalitarisme og undertrykkelse af mindretal, må jeg jo bruge de demokratiske midler, der er til rådighed, inden de forsvinder.

Niels Nielsen, du har helt ret i at du ikke ved hvad ekstremisme er. Det er ikke noget at gøre ved.