Telegram

Danskernes intelligens toppede i 1990'erne

Efter mange år med højere intelligens i Norden vendte udviklingen i 1990'erne, hvorefter intelligensen faldt.
Danskernes intelligens toppede i 1990'erne

RITZAU SCANPIX

Telegram
27. december 2017 kl. 15:48

I årevis steg intelligensen i Skandinavien - herunder også Danmark.

Men i midten og slutningen af 1990'erne vendte den udvikling, og en fremskrivning viser, at danskernes IQ vil blive ved med at falde de næste mange år.

Udviklingen bliver i en ny forskningsartikel beskrevet af professor James Flynn, som er en af de førende forskere inden for intelligens, og professor Michael Shayer.

De har undersøgt udviklingen i intelligens over en længere årrække i Skandinavien, USA og flere andre lande.

Forskningsartiklen er udgivet i tidsskriftet Intelligence i udgaven fra januar-februar i år.

- IQ-forøgelsen i det 20. århundrede vakler. Tabet i de nordiske nationer efter 1995 er gennemsnitligt på 6,85 IQ point, når det bliver fremskrevet over 30 år, lyder det i artiklen.

Professorerne har blandt andet kigget på data fra Finland, Norge og Danmark. Her er udviklingen stort set den samme.

I midten og slutningen af 1990'erne begynder IQ'en at falde i alle tre nordiske lande.

Forskerne peger på, at de faktorer, som gav en stigende IQ i Skandinavien, måske har opbrugt deres virkning - blandt andet skolesystemet.

- Vi har set, at skolearbejdet er mindre krævende i mange lande, har James Flynn sagt til det svenske magasin Forskning & Framsteg.

Dataene fra Danmark er delt op i perioden 1988 til 1998, hvor der har været en årlig forøgelse i danskernes intelligens.

Dernæst har Flynn og Shayer kigget på data fra 1998 til 2004, hvor der derimod har været et årligt fald i intelligensniveauet.

De to professorer har så lavet en fremskrivning på en generation, der er 30 år, fra 1995 til 2025. Den viser, der i alt vil være et fald i IQ på 6,48 point.

Men nyere data tyder dog på, at fremskrivningen ikke holder helt stik.

Lektor ved Københavns Universitet Thomas Teasdale fortæller, at hans data for perioden 2005-2016 viser, at udviklingen i intelligensen stort set er stagneret i den periode.

Thomas Teasdale har dog ikke publiceret tallene endnu, som han først fik i hænde for et par måneder siden.

I en mail til Videnskab.dk forklarer James Flynn, at fremskrivningen forudsætter, at "den gennemsnitlige IQ fortsætter med at falde lige så meget, som den gjorde mellem 1998 og 2004".

- Thomas Teasdale kan have ret, men ingen ved det, for der foreligger ingen publicerede data fra efter 2004, skriver James Flynn i en mail til Videnskab.dk.

/ritzau/

Opdateret 8. januar 2018 kl. 16:21

Lise Lotte Rahbek

Ok... hvad er så alle de andre nationers forklaring på, at deres borgere ikke er for kloge?

Niels Duus Nielsen

Jeg gætter på, at fordummelsen tager til i takt med at DF og Cepos får så stadig mere taletid i medierne: Hvis man aldrig hører andet end ubegavet vrøvl og halve sandheder, bliver man vel selv et vrøvlehoved, der ikke kan se forskel på sandt og falsk.

Hans Nielsen, ulla enevoldsen, Flemming Simonsen, jens christian jacobsen, Philip B. Johnsen, Ole Frank, Torben K L Jensen, Vibeke Hansen, Carsten Svendsen og Katrine Damm anbefalede denne kommentar

- Og så har det formodentlig også noget at gøre med, hvad man spørger om og hvordan...
Som regel får man et dumt svar, hvis man stiller et dumt spørgsmål ...

Bjørn Pedersen

I de norske og svenske medier går de mere i dybden, og Flynn giver f.eks. en mulig forklaring på faldet i IQ og en mulig løsning:

https://www.nrk.no/norge/nordmenn-blir-dummere-1.13841818

" Vi har sett at skolearbeidet er mindre krevende i mange land, og at elevene bruker mindre tid på lesing og lekser, sier han til det svenske magasinet Forskning & Framsteg.

Han vet ikke om trenden kan snus, og anbefaler skandinavene å heller bruke tiden sin på å utnytte den faktiske økningen.

– Men det hadde vært bra om flere leste tykke bøker, gjerne om historie, sier Flynn."

Hans Nielsen, Niels Duus Nielsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Interessant og formentlig helt korrekt.

Endnu er det ikke noget stort problem, men det kan det faktisk blive.
Og man bør i hvert fald finde ud af, hvad årsagen er, så man kan gøre noget ved det.

Torben K L Jensen

Kan man måle intelligens ud fra bæredygtighed?

Heldigvis et menneske, der ikke tror på mystiske g-effekter baseret på race.
jeg er desværre også bange for, at han har ret - derfor er det af yderste vigtighed, at skolen igen bliver hjemstedet for dannelse og færdigheder, som ikke er møntet på erhvervslivets kortsigtede behov, men det enkelte menneskes frisættelse til at deltage i og handle sammen med andre på baggrund af viden og omtanke.

Bjørn Pedersen, Jakob Silberbrandt, jens christian jacobsen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Flemming Simonsen

Tænker det skyldes curling børn og forældre, børn er således oplært til ikke at skulle yde for at nyde. Derfor er magelighed og dovenskab den egentlig årsag, som vi ikke gør noget ved før vi tvinges af nød. Derfor kan vi aldrig stable en revolution, eller et oprør på benene, da vi skal overholde spisetiderne og helst også et par kaffepauser. LO Thomas havde ret, : vi har sejret af helvede til.

Jeg kan bevise her at "undersøgelsen" er løgn og udokumenteret bestillingsarbejde, med agenda sikkert af forskellige økonomiske karakter omkring skolesystemet.
Ak, ja vi må jo bare konstaterer at aviserne fylder os med løgn gang på gang, hvilket jo burde være ulovligt..?
Finland er karakter topscorer: https://www.youtube.com/watch?v=4-DcjwzF9yc

Der er et svar...forbrug af sociale medier og elektroniske devices....gør os navlebeskuende, dumme og dovne...og skaber en nemheds kultur, og læring har altid kostet, krævet og været en svær en...men det hele værd...det kan folk bare ikke gennemskue i dag..

Man kan sagtens være dum med en høj IQ Visse politikere synes at bestræbe sig på fremstå dummere end de egentlig er ved at lefle for den laveste fællesnævner.
Andre dummer sig fordi de tror de skal have en mening om noget de intet ved om
Som Halfdan Rasmussen siger 'Klog er den tosse der ved han er dum'

Det er desværre direktionerne bag de forskellige sammenslutninger af mainstream medier, der bliver dummere og dummere for hver dag. Artiklerne som de fremstår i dag, er fuldkommen på niveau med 70'er bladet kaldet "Rapport" og har for det meste ikke mere substans end det.
Det er helt klart fastlagt at kreative fag og mere holistisk skolegang, med børnenes aldersmæssige udgangspunkt og hverdag, giver langt højre intelligente skolebørn. Enhver der arbejder professionelt med faget ved at dette er en kendsgerning. Men selvfølgelig, hvis de gerne vil holde deres latterlige lave niveau på mediebasis i disse artikler, så er de jo klart mest interesseret i at børnene ikke lære at tænke selv, men at de kan programmeres med deres lødige løgne.
Var der nogen der sagde privatisering af skolerne, til de rige.. Ligesom i USA?

Bjørn Pedersen

Leif Briis, Flynn nævner jo selv at læse flere historiebøger skulle kunne hjælpe. Dog intet uddybende om hvorfor han netop anbefalede det (man kan håbe Information kunne følge op, hint hint). Jeg formoder for at hæve den kritiske sans (kildekritik, historisk metode, den slags), som jo almindeligvis sorterer under de humanistiske fag.

Nils Grøngaard

Rent bortset fra at jeg altid stejler, når der med løs hånd bliver konkluderet dette og hint ud fra "målinger" af intelligens, så tror jeg som andre debattører er inde på at vi bliver ramt af to ting:

1) De sociale medier der gør det let at glide modstandsløst afsted på en strøm af selvbekræftelse og videoer af kattekillinger. Det er grotesk, at den superlette adgang til information ser ud til i sidste ende at virke negativt, i form af mindre åbenhed overfor andre synsvinkler og deraf følgende ringere evne til kritisk stillingtagen.

2) Et skolesystem hvor fokus på (for) snævre læringsmål hindrer fordybelse med deraf følgende undren og kritisk stillingtagen. Alene ordet "læringsmål", hvad blev der af dannelse, medborgerskab, etc.? Enten kan tingene måles i en PISA-test e.l., eller også er de uden værdi. Suk.

Men stadig væk: Hvordan H..... kan nogen, som ovenikøbet hører til de højst uddannede, sådan bare tale frejdigt om at den norske befolkning bliver 0,21 point dummere årligt? Det kan godt være at det er garneret med kvantitative analyser og flotte fagtermer, men hvis grundlaget for hele analysen vakler, ændrer alle falbeladerne ikke på at vi starter og slutter med en gang ævl.

PS:
I øvrigt kan det jo være at jeg (og Flynn) er ofre for den klassiske "generations-blindhed", hvor vi kun kan se hvor det går tilbage for nutidens børn/unge, mens vi overser nye landvindinger, sikkert især på det sociale område. Hvilket dog sådan set blot giver endnu mere grund til skepsis overfor "IQ-målinger" og andre skråsikre udsagn om emnet.

@Leif
Det bliver den nye klassedeling..

Jeg vil hævde, at ovennævnte dumhed er et resultat af en mild form for åndsfraværelse eller vågen bevidstløshed, men opretholdt over længere tid gennem øjenkontakt med en elektronisk skærm.
For nogle år siden lavede en englænder, jeg desværre ikke kan huske navnet på, en række utrolig gode udsendelser om filmens historie. Begyndende omkring 1880 og frem til nutiden. Med en solid gennemgang af de forfattere og instruktører, som virkelig tog det nye medie alvorligt.
Jeg bemærkede en formulering, han havde hentet fra en samtidig omtale af en af de allerførste film med levende billeder:
”Det er, som om drømme er blevet levende”.
Lige siden har jeg ikke kunnet slippe en række overvejelser, jeg har gjort i forbindelse med den udtalelse.
I takt med fjernsynets fremkomst blev der lavet en del undersøgelser, der alle konkluderede, at vi intet kunne lære ved at se fjernsyn. Selvom man umiddelbart skulle tro, at informationsstrømmen, man passivt lader sig være modtager af, i en eller udstrækning aflejrer sig, så gør den det ikke.
Og samtidig blev vi også bevidste om, at man heller ikke kunne lære fremmede sprog, ved blot at lytte til den udenlandske tale og samtidig læse underteksterne.
Men hvis man gør sig den ulejlighed at tage notater og aktivt skrive ned, hvad man finder vigtigt, ser sagen anderledes ud. Som alle os der har gået på universitetet, og som har prøvet at sove sig igennem forelæsningerne eller ladet være, ved alt om.
Min påstand er:
Hvad nu, hvis vi skulle have et mere nuanceret billede af, hvad vågen bevidsthed er? I stedet for blot at være vågen eller sove, skulle vi måske operere med flere og mere fint graduerede tilstande? Vi kender allerede til hypnose og meditation, men måske er der flere varianter, der kan fremkaldes?
Hvad nu, hvis vi blot bilder os selv ind, at vi er vågne, når vi ser fjernsyn eller er på nettet? Blot fordi vi har åbne øjne, forveksler vi måske den kulørte strøm af information og billeder med en vågen tilstand?
Hvilket vi vel gerne vil hævde, især fordi det er en behagelig tilstand vi alle forfalder til? Vi ser nødigt, at det er en problematisk tilstand at være i. Især fordi det afslappende, ansvarsløst og delvist uforpligtende.
Måske skulle vi tage stilling til, at tilstanden er noget andet end vi umiddelbart tror?
Man kan naturligvis være på nettet på mange måder. Det økonomiske grundlag blev skabt af pornografi for eksempel. Og den der søger viden kan have stor glæde google, hvis hun ved, hvad hun skal søge efter.
I dag fylder de såkaldte sociale medier en del og dækker mange forskellige områder. Kontakt, nyheder, sladder og andre aktualitetstjenester. Og her er mange tjenester i et gråzoneområde mellem film, underholdning, kontakt og interaktive tjenester.
Med Facebook som den absolutte vinder i konglomeratet af personlig kontakt, nyheder, sladder, reklamer og underholdning.
Drømme optræder i en bevidsthedsstrøm. Under den aktive, besluttende og handlende bevidsthed.
Og ifølge Freud er underbevidstheden, som kommer til syne i vore drømme, bestemmende for vores handlinger. Underbevidstheden er således interessant som en slags uforståeligt irrationelt grundlag for at handle bevidst. Men skal forstås på baggrund af tanken om bevidste handlinger.
Men det karakteristiske ved bevidsthedsstrømmen isoleret set, er jo netop det inaktive, det før handlende, det strømmende. Når vi er lige ved at falde i søvn, ser vi den berømte bevidsthedsstrøm, en film med besynderlige og uforklarlige sammenstillinger, som vi overgiver os til, for i næste sekund at falde helt i søvn. Uden at handle.

Jeg mener, at vi også overgiver os, når vi ser film. Eller surfer på nettet, hvor det ene indfald tager det næste. Vi kan ikke bestemme hastigheden i forståelsesstrømmen, når vi ser en film. Det kan vi tværtimod, når vi læser. Vi går ned i tempo eller genlæser, hvis vi skal have det hele med. Måske derfor har jeg i virkeligheden aldrig rigtig brudt mig om filmmediet.
Facebook er den ultimative succes på nettet. Fjerner på en måde grænsen mellem vores indre og ydre virkelighed. ”Fører folk sammen”. .
Facebook’s feeds er særlig foruroligende for mig. For når vi schroller ned gennem vores private feeds, både læser og oplever vi en usammenhængende strøm af private kommentarer, billeder af venner, sorterede news og skjulte og åbenlyse reklamer i en uendelig lang, pointeløs og usammenhængende strøm.
Fuldkommen som bevidsthedsstrømmen lige før man sover. Den virker simpelthen genskabt, når jeg er på Facebook.
Og hvorfor er Facebook så populært? Vel fordi det giver en følelse af velvære, afslapning og tilhørsforhold.
Som et droge der sænker bevidsthedens krav til sig selv om at reagere på andet end at have det behageligt. Og grænsen mellem det ydre og det indre udviskes betragteligt, når feedet går i forbindelse med vores private liv gennem venners opslag og samtidig afleverer underholdning.
Den der befinder sig i denne tilstand, denne elektronisk fremkaldte hypnose, prøver ikke på at tage stilling, eventuelt forbedre sin situation, laver ikke revolution. Er det for meget at sammenligne det med en junkies adfærd?
Men her er konsekvenserne ikke et hurtigt, synligt fysisk forfald. Men blot en indtrængende dumhed, der forandrer individet til en skal, afledende underholdning strømmer igennem.
Hvad nu, hvis vor tids generation gennem elektronikken er blevet forvandlet til en søvngængergeneration, der med blikket rettet mod en flimrende skærm, blot vandrer bevidstløst af sted mod den næste feed?
Mere eller mindre frataget evnen til at formulere og tage stilling til deres eget eller vores liv?
Er det dette, der er årsag til, at ingen rigtig reagerer på alle de apokalyptiske trusler, der også larmer mod os gennem newsfeeds ?
Det er naturligvis perfekt for den til enhver tid siddende. For hvem ønsker en reaktion på alt det lort fra masserne? Hvilken regering ønsker, at der stilles spørgsmål eller krav om forandringer?
Især i disse år hvor kravene til forandring, hvis vi skal overleve som art, kræver store afgørende ændringer.

christen thomsen

Fuldstændig korrekt konstatering. Nærmere bestemt 2001. Fra Fogh og fremefter.