Telegram

Flere flygtninge bliver væk fra dansktimerne

Antallet af flygtninge- og familiesammenførte, der udebliver fra sprogtimer i dansk, er stigende.
Telegram
16. december 2017 kl. 21:24

Når flygtninge og familiesammenførte kæmper med de danske gloser på landets sprogcentre er der god plads i klasselokalerne. I hvert fald er fraværet ifølge en ny opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet stigende.

Det skriver Jyllands-Posten.

Mens hver fjerde elev - 24,9 procent - i gennemsnit var fraværende i 2014, var det i første halvår af 2017 mere end hver tredje - 35,5 procent - der på en gennemsnitlig dag udeblev.

Skolernes registreringer gør det ikke muligt at skelne mellem ulovligt og lovligt fravær som for eksempel sygdom, lægebesøg og møder på kommunen.

Men integrationsminister Inger Støjberg (V) tøver overfor Jyllands-Posten ikke med at sige, at noget af fraværet må skyldes pjækkeri.

- Det er et ufatteligt højt fravær, og derfor bliver vi også nødt til at skride mere konsekvent ind, siger ministeren, der varsler et regeringsudspil, der skal gøre det lettere og hurtigere at trække flygtningene i ydelse ved ulovligt fravær.

I Skive Kommune har man omtrent halveret fraværet til nu 21 procent ved at ansætte en sygeplejerske, som flygtningene personligt skal møde op hos, hvis de vil melde sig syge.

Et højt fravær betyder, at man ikke lærer noget, og at integrationen i retning af arbejdsmarkedet forsinkes, pointerer Lisbeth Sanders, chef for kommunens integrationsafdeling.

- Der er nok ingen arbejdsgivere, der synes, at det er særligt spændende at ansætte én, som er syg én eller to dage om ugen, siger hun til Jyllands-Posten.

Flere af landets kommuner - blandt andet Viborg, Favrskov og Norddjurs - har enten kopieret "Skive-modellen" eller overvejer at gøre det.

Det er kommunerne, der har ansvaret for danskundervisningen, og hos KL efterlyser Thomas Kastrup-Larsen (S), formand for arbejdsmarkedsudvalget, en afdækning af årsagerne til fraværet.

Han er samtidig glad for udsigten til, at sanktionssystemet bliver mere smidigt.

Poul Neergaard, formand for de danske sprogcentre, nedtoner omfanget af fraværet.

En stigende del af det skyldes, at flygtningene for eksempel skal i praktik på en virksomhed og derfor må skifte til eksempelvis et aftenhold på sprogskolen.

Indtil skiftet effektueres, registreres det som fravær, pointerer han, der afviser, at sygefraværet er pjækkeri.

- En del af flygtningene er sårbare mennesker, der er traumatiserede af krig, siger Poul Neergaard til Jyllands-Posten.

/ritzau/

Der er en mærkelig mistro overfor folk - men jeg er ret overbevist om, at de er vældig glade for at lære vores sprog og blive i stand til at få en bedre tilværelse end den, de få basseører på integrationsydelse giver dem.
De lærer det også godt og hurtigt, er min erfaring - jeg møder da tilfældigt folk og taler med dem eller benytter mig af deres forretninger. Det er jeg meget glad og tilfreds med, det er flinke og dygtige folk.

Racisme- og disintegrationsminister Inger Støjberg holder sig aldrig tilbage, når der skal hetzes, diskrimineres og skabes fjendebilleder. Hun betragter visse mennesker som hendes fjender, der allernådigst hvis de er 100 % duksede, bukke-nejende efter hendes mindste pip får lov til at blive i hendes Danmark. Hun er det mest rædselsfulde menneske at høre på. Hvorfor er der ikke flere, der er vrede, alvorligt vrede og viser det? Det er ikke blevet forbudt at være vred endnu. Fy for satan jeg brækker mig over hendes racistiske fremfærd.

Niels Duus Nielsen, Tino Rozzo, Frede Jørgensen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Steffen Gliese:

Nej, der er ikke "en mærkelig mistro overfor folk", gid det var så vel, der er en utvetydig racisme på færde. Den kan være svær at få øje på, svær at acceptere eksistensen af, hvis man ikke netop selv er racist, men desværre er det sådan. Og deres hetzende adfærd skaber selvopfyldende profetier, hvilket er en del af en strategisk dæmonisering af andre mennesker. En anden del af det er, at de hele tiden vil efterlyse kammertonen i "debatten", imens de stille og roligt udhuler menneskerettigheder for de mennesker, de hader. Det er meget, meget foruroligende. Det er historien, der er på kanten til at gentage sig selv. Og hvis man ikke har fået øje på det endnu, så er man enten ikke vågen, eller også så stemmer man på DF, eller andre partier de stort set ligner undtagen lidt udadtil, lidt endnu.

Niels Duus Nielsen, Tino Rozzo, Britta Hansen, Lise Lotte Rahbek, Vibeke Hansen, Frede Jørgensen, Bjarne Bisgaard Jensen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Grundlæggende syntes jeg også, det er rimeligt at kunne begå sig i landet, hvis man har tænkt sig at tage fast ophold. Og derfor er sprogbeherskelse ikke uvigtig.

Men - selve talesproget kan man lige så godt opnå på anden vis, f.eks. på en arbejdsplads. Og sådan foregår det faktisk med en vis succes i en række andre lande - f.eks. i forbundsrepublikken, hvor sprogundervisningen i de fleste delstater er til rådighed men helt frivillig. Og i Sverige tilpasses sprogundervisningen både ang. tidspunkt på dagen og i tidsmæssig udstrækning efter jobbet, der har 1. prioritet. - Jeg håber i denne forbindelse, at alle er opmærksomme på, at alle kan få arbejds- og opholdstilladelse i Sverige, blot de skaffer sig et job til normale arbejds- og lønforhold.

Og lad mig så henlede opmærksomheden på, at i de år danskerne immigrerede i tusindvis til USA, Canada, Australien og Latinamerika, gjorde de ikke ret meget for at lade sig integrere i de nye lande. Faktisk boede de ofte i mere end 3 generationer i egne danske miljøer. Og sådan har 5 mio. tyrkere i øvrigt "ladet sig integrere" i Forbundsrepublikken. Og de fleste af dem bor i øvrigt fortsat i egne bymiljøer.

Der er dog at bemærke, Gert Romme, at det jo indtil for ganske få år siden var umuligt at opnå tysk indfødsret på anden måde end ved at være født i landet. Muligheden for at blive statsborger fandtes simpelthen ikke.

@ Steffen Gliese.

Ja, hvis du taler om Vesttyskland, har du ret. For i DDR blev nogle det selektivt.

Men hvad syntes du egentlig, at fordelen ved et statsborgerskab er, hvis man har boet mange år i republikken, og i øvrigt har betale sin socialforsikring?

Og omkring Sverige burde jeg måske også have oplyst, at unge flygtninge, der egentlig skal udvises, da de ikke opfylder forudsætningerne for flygtningestatus, kan melde sig til gymnasiet. Så længe de læser på gymnasiet, er de reelt fredede, og kan blive boende på hjemmene. Og hvis de derefter skaffer sig et job til overenskomstmæssig løn og arbejdsforhold, kan de blive. Og jobbet kan være alt fra it-specialist til pizzabager.

Dansk er et ligegyldigt sprog talt af små 6 millioner bøvede provinsielle idioter i et, på eller tænkelige måder, småligt og ynkeligt lorteland.
Heldigvis taler nogle af de bøvede idioter udmærket engelsk, tysk, fransk og spansk. Så er man flyttet til Europa men uheldigvis endt I Danmark, kan man passende lære et af disse nyttige globale europæiske sprog og kun lære de mest basale og nyttige hverdags-fraser på dansk.
Alt andet er spild, eller endnu værre, udtryk for en stupid nationalistisk eksklusionsmekanisme som bringer landet endnu mere skam.

Charlotte Svensgaard

Det er kun rimeligt om man fremadrettet registrerer fravær som hhv. lovligt/ubegrundet så der ligger en årsags begrundelse i registreringen, men det er ikke urimeligt at kræve at undervisningen passes eller at fremhæve at et gnst. fravær på 25 % er afsindig højt. Uanset hvem det er som på peger det

Eller skal vi da fortsætte med tingende som de er nu? Med børn af 2. og 3. generation som er grundigt bagud på point inden de overhovedet starter i skolen, alene fordi deres forældre (født og opvokset her i landet) også har et dårligt dansk - som, i og med de er født her i landet, burde have dansk som modersmål og det burde være naturligt at det tales både ude og hjemme?

Eller mennesker som har været her i landet både 10, 20 og 30 år, men stadigvæk ikke kan deltage i en samtale med egen læge eller en sagsbehandler fordi de ikke har stadig ikke har lært sproget?

Så inden man begynder at skrige racist til højre og venstre i flæng, burde man også reflektere over hvordan situationen ser ud og hvorfor...

steve gordon, Christoffer Pedersen og Jørgen M. Mollerup anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Jeg har længe mistænkt
at hver gang pressen fokuserer på at hertil komne udlændinge formodes dovne og svigefulde, så er det fordi regeringen er ved at luske andre og mere alvorlige nederdrægtigheder igennem, mens pressen og Støjberg laver afledningsmanøvrer.

Med andre ord: Hvad er det så vi ikke får at vide denne gang?!!

Niels Duus Nielsen, Hans Larsen, Marianne Bjerg, Torben Skov og Britta Hansen anbefalede denne kommentar
Lars-Bo Abdullah Jensen

Gang på gang bliver flygtninge målt på samme vægt som velfungerende danske, der har fået en fredelig opvækst med sikker og stabile forhold.
Ville det ikke være nærmere, men stadig ikke helt korrekt, at vægte deres handlinger på vægten samme med hjemvendte soldater med PTS. Grunden til at jeg stadig ikke mener det er helt korrekt, er at man må formode, eller i det mindste håbe, at uddannede soldater, er forberedt på hvad de kan møde i en krigs situation, hvorimod en almindelig borger fra et af de krigshergede lande må formodes at være mindre forberedt.
Arbejdsberedskab, indpasningsevne, evnen til at få en alimdelig hverdag til at passere, burde vel ligge tættere på andre PTS ramte.
Jeg kan ikke tro på, at voksne og børn, der har set familie, naboer blive dræbt, hjem blive smadret, har rendt spidsrod mellem krigende partner, myndigheder der vil stoppe dem, menneske smuglere, sult, kuld, angst ja tror ikke min fantasi helt kan dække alle kroge, umiddelbart ved ankomst, er klar til at indgå i et velordnet og reguleret samfund, på lige fod med folk der altid har levet i disse ordnede forhold.
De skal lære at militær og politi ikke nødvendigvis er deres fjende, at de offentlige myndigheder ikke nødvendigvis er et onde, der senere kommer og fængsler dem, hvilket der jo trods alt er en strømning for at de skal blive.
De skal også lære, at nu gælder det ikke kun om at overleve til næste dag, men at det er på tide at planlægge en fremtid, der måske kan ende ud i at de kan blive del af samfundet.

De kan fra venner og bekendte dagligt hører at de skal hjem, hjem til det sted, der er roden for deres gentagende mareridt, at de er en belastning, som vi ikke ønsker, at de er nasserøve, der kommer kun for at tømme statskassen, samtidig forventer man at de skal bruge de måske små psykiske overskud, til at gøre sig til venner af vores system.

Bjarne Bisgaard Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Undrer mig meget over de postulater, Steffen Gliese og Gert Romme skriver om tysk statsborgerskab.

Naturligvis har det i lang tid været muligt, at blive tysk statsborger - født i Tyskland eller ej. Se evt. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Staatsangeh%C3%B6rigkeit

Angående 'nyheden' om det angivelige store frafald fra/forsømmelse af sprogundervisningen er det den typisk populistisk måde at komme med halve sandheder og rå tal, der ikke viser det virkelige billede.

Samtidig med, at der trækkes flere og flere pligter hen over hovedet på folk (så som OGSÅ at arbejde de 225 timer, som også afkræves øvrige kontanthjælpsmodtagere), komme i praktik, og finde ud af, hvordan i alverden man skal kunne leve af en integrationsydelse, skal man altså lære landets sprog - helst med det fornødne overskud.

Den eneste, der her i meddelelsen har fat på noget er Poul Neergaard. Alt andet må tilbagevises til tallene er sorteret og kategoriseret og undersøgt.

Bjarne Bisgaard Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Lise Lotte Rahbæk

Sidst da Støjberg bagte en kage og alle vi velmenende rettænkede/følende mennesker forargede os til brækpunktet mens vi sejlede med på Venstres galej og antog et retorisk perspektiv der var en Martin Henriksen værdig .... ja da luskede regeringen en skattelettelse til Mærsk på 5 mia. igennem ganske ubemærket ...

Så du har ganske ret .. og vi kan jo så spørge os selv om, hvem det er, der i sidste ende er de klogeste ...

Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Niels Duus Nielsen og Britta Hansen anbefalede denne kommentar

Charlotte Svensgaard

Verdens hurtigste test ang. racisme er denne: liker vedkommende Den Korte Avis på Facebook? I Inger Støjbergs tilfælde er svaret ja. Ergo er Inger Støjberg racist. Det er en simpel konstatering. Følger man bare lidt af hendes øvrige adfærd, bekræfter det kun konstateringen.

Jeg syntes faktisk, at dialogen er interessant.

- Jeg har arbejdet gennem en del år for en stor fransk koncern, uden at kunne tale fransk.
- Derefter arbejdede jeg i en del år for en stor italiensk koncern i samme branche, uden at kunne tale italiensk.
- Og nu bor jeg skiftevis i 2 andre lande, uden at tale deres sprog.

- Der må jo være nogen, der mener, at det en meget alvorlig fejl fra min side. - Eller hvordan skal jeg ellers forstå logikken i holdningerne?

Charlotte Svensgaard

@Rune Rasmussen

Det er så din mening. Jeg har så en lige så tilsvarende test for pladderhumanisme; Personer som fuldstændig ukritisk mener at andre er racister, uagtet at der kan ligge en valid pointe bag et udsagn, alene fordi de er den de er....

Det jeg henstiller til er nuancer og at tage tingende med måde

@Charlotte Svensgaard

Jeg er ikke ene om at mene, at Den Korte Avis er en racistisk blog, der forvrænger for at diskriminere. "Bloggen har flere gange været anklaget for bevidst at forvrænge kilder, sådan at nyhedshistorier fremstiller særligt indvandrere i negativt lys, og bloggen er i Jyllandsposten blevet omtalt som værende racistisk. Den Korte Avis har flere gange slettet artikler efter at flere vidner til deres artikler er stået frem med deres side af sagen som bliver fordrejet.[2]" https://da.wikipedia.org/wiki/Den_Korte_Avis

Når en såkaldt integrationsminister liker en sådan blog, så er det som udgangspunkt mistænkeligt. Og hendes udsagn f. eks. om at afviste asylansøgere skal have det så utåleligt som muligt, gør det ikke bedre. Hvis du har et menneske, der ligefrem ønsker, at andre mennesker skal have det utåleligt, så har du ikke med et empatisk menneske at gøre. Og empati burde være et nøgleord i den position, hun sidder i. Hendes fejring med kage af flygtningestramninger vejer heller ikke ligefrem tungt på skalaen til den gode side. Der er intet nuanceret eller noget med mådehold fra Inger Støjbergs side. Så jeg vil opfordre dig til at sende din henstilling i den retning først.

Charlotte Svensgaard

@ Rune Rasmussen

Bevæger du dig bevidst uden for emnet i et forsøg på at aflede det jeg kan tages til indtægt for at have skrevet, fordi det ikke er vand på din mølle?

Nemlig at der bør kigges ind på fraværs procenten med rimelighed, fordi at det med al tydelighed viser sig i samfundet i dag at de sidste 30-40 års tilgang til at få indvandrere til at lære sproget er forfejlet?

@Charlotte Svensgaard

Du mistænker mig ret hurtigt for mange ting, synes jeg. Det er ikke så god debatstil. Faktisk så dårlig at jeg muligvis trækker mig efter dette svar.

Der er forskel på, hvordan man kigger på problemer, der skal løses, så det gavner alle parter. Min pointe, og erfaring bygget på bl .a. mit sidste svar, er, at Inger Støjberg ALTID møder problemerne med mistillid til bestemte mennesker som udgangspunkt, med en idé om at folk bare kan tage sig sammen, uanset hvem de er, hvordan de har det, hvad de har oplevet etc. Den mistillid kan jo tænkes at være bygget på egen opførsel og egne motiver. Tyv tror hver mand stjæler, som det gamle ordsprog lyder.

Charlotte Svensgaard -
en af de falske historier, Den korte Avis blev grebet i, var da de i 2016 forarget skrev, at de mandlige muslimske (selvfølgeligt) flygtninge i Holland krævede adgang til fri sex med hollandske kvinder. Det have de selv udtalt til hollandsk TV. Stor var forargelsen blandt deres læsere indtil det kom frem, at den TV-udsendelse, de henviste til, var et satireprogram, der udstillede folks fordomme om flygtninge.
Et medie der opererer på denne måde er ikke et seriøst medie, men en propagandamaskine - og dælme et racistisk af slagsen. det er lidt i samme stil, som når KKK altid spillede på de hvides angst for sorte mænds seksualitet - angiveligt var sorte mænd altid optaget af at voldtage hvide kvinder, hvis lejlighed bød sig.
At en minister - ovenikøbet med resortområdet integration og udlændinge - liker et sådant medie, er skandaløst. I min bog burde alene det føre til, at man ikke kunne være minister for området. Men det har jo for længst vist sig, at hverken Inger Støjberg eller LLR's regering har et mindstmål for en moralsk grænse. Den har i hvert fald ikke vist sig endnu.

Niels Duus Nielsen, Rune Rasmussen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Christoffer Pedersen

Gert Romme
Det er da en god pointe i at også kigge på forventet varighed af ophold. For er det kun et par år giver det ikke stor mening at lære dansk.
Udover det, så ser jeg også 35% fravær som uhørt højt. Jeg tror ikke det høje fravær udelukkende skyldes krigstraumer, men det er en helt anden sag.