Telegram

OVERBLIK: Hovedpine, kokke og skak - finansloven med småt

Ældre, politi og sundhed fylder meget i finansloven, men der bliver også sat penge af til mindre områder.
OVERBLIK: Hovedpine, kokke og skak - finansloven med småt

RITZAU SCANPIX

Telegram
9. december 2017 kl. 18:07

De er primært de store områder som ældrepleje, antallet af politifolk og kernevelfærden, der har trukket overskrifter, efter at regeringen og Dansk Folkeparti fredag blev enige om næste års finanslov.

Men finansloven dækker alle de statslige udgifter, og der bliver derfor også sat penge af til adskillige mindre områder.

Her kan du få et overblik over nogle af dem.

* Der afsættes fem millioner kroner i 2018 til at styrke forskning i alternativ behandling.

* Der afsættes 500.000 kroner årligt i perioden 2018-2021 til Bocuse d'Or - det uofficielle verdensmesterskab i kokkekunst - med henblik på at øge Danmarks muligheder for at præstere på den internationale gastronomiske scene.

Man vil ligeledes undersøge muligheden om at få lov til at afholde konkurrencen i Danmark.

* Dansk Skoleskak får et tilskud på to millioner årligt i perioden 2018 til 2021.

* Finansloven indeholder ikke kun aftaler om det statens budget.

Strafferammen for grov og organiseret handel med truede dyrearter skærpes således fra et til seks år, hvis en person har opnået en økonomisk gevinst ved handel med truede arter eller produkter af truede arter.

* Det ridende politi genetableres. Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat otte millioner til det formål i 2018 og ti millioner årligt i perioden 2019 til 2021.

* Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine. Centret skal have til formål at samle og udbrede ny viden på området.

Der afsættes to millioner årligt i perioden 2018 til 2021 til videnscentret, der etableres i tilknytning til det nuværende Dansk Hovedpinecenter i Region Hovedstaden.

* Der afsættes samlet 94 millioner kroner til hastighedsopgraderinger i 2018 til 2021.

Pengene sikrer, at cirka 150 kilometer statsveje opgraderes til en tilladt hastighed på 90 kilometer i timen. Cirka 70 kilometer motorvej opgraderes til 130 kilometer i timen.

* Markeringen af jubilæet for genforeningen med Sønderjylland i 2020 får et økonomisk tilskud på to millioner i 2018 og fire millioner årligt i 2019 og 2020.

* Øget tilskud til friskoler.

Tilskuddet til frie grundskoler hæves med 71 millioner kroner. Pengene skal øremærkes elever med særlige behov.

* Loftet for børneopsparing hæves.

Beløbsgrænsen for, hvor meget der må indbetales til en børneopsparing hæves fra 3000 kroner om året til 6000 kroner om året. Det samlede loft fordobles fra 36.000 kroner til 72.000 kroner.

En børneopsparing har den fordel, at afkastet er skattefrit for barnet i den periode, hvor pengene er bundet.

* Sorgorlov til fædre.

Hidtil har mødre haft adgang til 14 ugers sorgorlov i forbindelse med spædbarnsdød. Den adgang udvides til også at inkludere fædre.

* Certificering af tolke.

I efteråret beskrev blandt andet Information, hvordan tolke blev ansat uden at kunne sproget. Aftalen om finansloven indeholder oprettelse af en certificeringsordning af tolke, der skal sikre kvaliteten.

Kilde: Aftale om finanslov 2018

/ritzau/