Telegram

V og DF vil pålægge domstole at idømme hårdere straf for vold

Politikere afviser dommerformands bekymring over, at de blander sig i domstolenes arbejde.
V og DF vil pålægge domstole at idømme hårdere straf for vold

RITZAU SCANPIX

Telegram
26. januar 2018 kl. 07:53

Dommere skal idømme langt strengere straffe, når forbrydere mishandler eller torturerer deres ofre ved at afklippe fingre, ører eller andre legemsdele.

Det siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen. Han vil indføre såkaldte "normalstraffe". Det betyder, at dommere bliver pålagt at idømme en vis minimumsstraf for grov vold og uagtsomt manddrab.

- Vi fastsætter normalstraffe, når man groft invaliderer eller vansirer offeret. Eller klipper legemsdele af. Her skal vi op i den øverste ende af strafskalaen, siger Preben Bang Henriksen.

Normalstraffe støttes ifølge Berlingske af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Derimod advarer Dommerforeningen politikerne mod at blande sig, når dommere idømmer straf.

- Det kan politikerne godt gøre. Men det er såre upraktisk. For man kan ikke lovgive om alle de tilfælde, der findes i domstolene. Alle sager er konkrete, og alle sager er meget forskellige, siger formand for Dommerforeningen Mikael Sjöberg til Ritzau.

I Danmark gælder magtens tredeling, så politikere laver lovgivning, men dommere dømmer.

Preben Bang Henriksen, som er advokat, afviser, at han går ind på dommernes gebet.

- Nej. Folketinget fastsætter lovene, og dommerne dømmer. Når vi indfører en lov, fordi man bevidst afklipper legemsdele, så skal straffen ligge i den øverste tredjedel eller fjerdedel, siger Preben Bang Henriksen.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, ser ikke et demokratisk problem.

- Vi er den lovgivende magt. Når vi har fastsat nogle straframmer på forbrydelser på op til ni år og ser, at der i de groveste tilfælde idømmes straffe på tre år, så må vi forsøge at finde ud af, hvordan man bringer hele straframmen i anvendelse.

- Derfor ønsker vi at diskutere normalstraf i denne type forbrydelser, siger Peter Kofod Poulsen.

/ritzau/

Opdateret 26. januar 2018 kl. 08:53

Dorte Sørensen

Hvad bliver det næste politikerne fra borgerlige partier - herunder socialdemokratiet vil bestemme?
Hvor er de danske værdier og selvbestemmelse mht. beklædning, religion, og domstolens uafhængighed blevet af?????

Tue Romanow, Ken Sass og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

"Alle sager er konkrete" siger dommerne, og de må jo vide det.

I forvejen er den manglende adskillelsen mellem den udøvende og den dømmende magt her i landet mildest talt problematisk, da adskillelsen er mere formel end reel, men ved at foreskrive drakoniske minimumsstraffe overflødiggør politikerstanden jo dommerne fuldstændig. Formildende og skærpende omstændigheder, som dommerne er ansat til at sammenholde med lovens ånd og bogstav, så de kan vurdere og udmåle en retfærdig straf, bliver et levn fra fortiden.

Lovens ånd er simpelthen et alt for kompliceret begreb for den gennemsnitlige politiker, der derfor holder sig blindt til lovens bogstav, som de oven i købet selv har skrevet. Intet under, at politikerne har så dårligt et ry, når de vil optræde som både anklager og dommer.

Tue Romanow, Ken Sass, Dorte Sørensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Altså. - Politikerne i Danmark bliver ved med ikke at ville overholde de mest simple retsprincipper, - nemlig magtens tre-deling.

Spørgsmålet er derfor, om Danmark på noget tidspunkt igen bliver et retssamfund. For hvis ikke, så syntes jeg, man skal tone rent flag, og melde sig ud af alle internationale organisationer undtagen Nato. For de forudsætter jo alle sammen - undtagen Nato, at medlemslandene er demokratiske retssamfund.