Færre breve giver trecifret millionunderskud i PostNord

PostNord har reduceret underskuddet betydeligt, men kæmper fortsat med at få driften gjort rentabel
9. februar 2018 kl. 08:38Opdateret 9. februar 2018 kl. 13:09

2017 var endnu et vanskeligt år for PostNord, der får færre og færre breve at dele ud.

Det dansk-svenske postselskab kom i 2017 endnu engang ud med et underskud, som dog er reduceret betydeligt i forhold til 2016.

Årsresultatet endte på minus 337 millioner svenske kroner, svarende til 252 millioner danske kroner.

Selv om de mange flere pakker, der skal bringes ud til e-handlende danskere og svenskere luner i regnskabet, så kunne det altså ikke opveje nedgangen i brevmængderne.

I Danmark blev der i 2017 sendt 18 procent færre breve, mens faldet i Sverige var mere beskedent med 7 procent.

Isoleret set var fjerde kvartal dog et lyspunkt, ikke mindst takket være black friday og julehandlen.

De resulterede i et overskud på 207 millioner svenske kroner takket være de mange pakker, der blev bragt ud.

PostNord var i store økonomiske problemer i 2017 og måtte have en håndsrækning fra den danske og svenske stat i form af ny kapital og reducerede krav til postbefordringen.

I Danmark venter man dog stadig på EU-godkendelse af den del af løsningen, der vedrører PostDanmark.

Først når den er på plads, kan man begynde med at reducere antallet af medarbejdere, skriver den svenske koncernchef Håkan Ericsson i en pressemeddelelse.

Post Danmark indvier i andet kvartal i år en helt ny pakke- og godsterminal i Køge på 25.000 kvadratmeter. Det bliver den største terminal i Danmark.

 

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Hvis PostNord overhovedet er interesseret i at overleve, så skal de blive lige så konkurrencedygtige som de andre på markedet og udfylde den rolle de havde i gamle dage. Men spørgsmålet er vel om nogen spænder ben? Er der overhovedet nogen der er interesseret i at Hendes Majestæts postvæsen overlever (eller er det lang tid siden det var Hendes)? Godt, de deler kun breve ud en gang om ugen. Men de har fået (læs: kunne have fået) så mange flere kunder med onlineforretningernes indtog, og alligevel er de ved at tabe det hele på gulvet. Det bringer til eftertanke. Specielt når man betragter andre samfundslige institutioner der har gjort, vil gøre og gør det samme. Her falder en utrolig masse offentlige institutioner og offentlige udbud en in mente. Så, igen: Hvem spænder ben?

Tue Romanow, Flemming Berger, Bjarne Bisgaard Jensen, Elisabeth Andersen, Janus Agerbo og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

De skal bare gøre som de altid gør: hæve prisen, forringe servicen, så skal det nok løse sig.

Michael Andersen, Flemming Berger, Hans Larsen, Elisabeth Andersen, Britta Hansen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Brev til Tyskland 24 kr (3,22 Euro).

Besynderligt, at folk ikke skriver flere breve!

Flemming Berger, Elisabeth Andersen, Maj-Britt Kent Hansen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Postnords underskud er uforståeligt. Jeg har ikke grund til at tro, at underskuddet er et falsum, men Postnord evner ikke at forklare den reelle baggrund for underskuddet.

Man hævder, at underskuddet hidrører fra Postnords befordring af breve. Hvorimod man i samme åndedrag påstår, at Postnord er konkurrencedygtig på pakkebefordring - og tjener penge på det.

Postnord har monopol på brevomdeling og har samtidig pligt til brevomdeling. Indenfor dette område er taksterne steget og steget i årtier, samtidig med at servicen er blevet ringere og ringere. Før fik man post hver dag leveret i brevsprækken, der var en postkasse på ethvert hjørne (som blev tømt 1-2 gange om dagen) - og breve blev ekspederet fra dag til dag. Nu - efter de massive portostigninger - afleveres post én gang om ugen i en boks ude ved vejen, ekspeditionen tager adskillige dage og der er langt mellem de få tilbageværende postkasser (som tømmes en gang i mellem).

Alligevel påstår Postnord, at brevbefordring er tabsgivende. Ind imellem med den supplerende påstand, at brevene skal leveres også i tyndt befolkede områder.

Pakkepost - hvor Postnord konkurrerer med kommercielle foretagender - har en ekspeditionstid på få dage og udbringes til døren. Og der er intet område i Danmark, hvor man ikke udbringer pakkepost (ikke fordi der er befordringspligt - men Postnord gør det frivilligt, ligesom de andre pakkepostforetagender). Ikke desto mindre koster befordring af en lille pakke næsten det sammen som brevportoen. Og det påstår Postnord så endda, at de tjener penge på!

Det helt nærliggende spørgsmål er: Hvorfor sætter Postnord ikke bare "pakke-folkene" til at ekspedere brevene?

Forklaringen er naturligvis en anden!

Postnord blev loaded med et læs tjenestemandsansatte postmedarbejdere - flere end der var brug for, og i hvert fald langt flere end der er brug for efter nedgang i brevmængden og effektivisering. Det er medarbejdere med en urealistisk høj løn, som det koster en formue at fyre. Det betaler staten så for nu ved det tilskud, som er aftalt for nylig.

Det var den ene forklaring.

Den anden forklaring er - formodentlig - at Postnord "vrider tallene". De er nødt til at få deres kommercielle forretning til at fremtræde som lønsom (ellers ville konkurrencemyndighederne komme efter dem) - og at brev-forretningen ser tabsgivende ud er helt fint, for der er i kraft af monopolet ingen at sammenligne med og man forhandler prisen (portoen) med politikerne.

Det underlige er så, at Postnords svenske aktiviteter ikke er tabsgivende - trods en brevporto, der er væsentligt lavere end i Danmark, et højere serviceniveau - og et udkant-sverige, der ligger langt væk.

Danmark har set faldende brevmængder - det tror da pokker, for med den høje porto og ringe leveringsservice gider ingen jo sende breve. Men at faldende brevvolumen er årsagen til driftstab er vrøvl! Man må tilpasse omkostningerne til det lavere volumen - men samtidig stiger volumen indenfor pakkepost og det er jo der, Postnord påstår at tjene penge!

Flemming Berger, David Joelsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Maj-Britt Kent Hansen

Og så det cirkus, at man skal i et fjerntliggende supermarked for at hente et brev, der er sendt som pakke.

Og sendt på denne måde fordi UNICEF's første brev - præcis en måned efter afsendelsen - endnu ikke er ankommet.

Maj-Britt Kent Hansen

Flere absurditeter:

Når man får besked pr. mail om, at pakken er på vej, fremgår det, at den - hvis der er en postkasse - vil blive lagt der. Dette er så kun tilfældet, hvis man bor i hus (hvilket der intet står om), for pakkeposten har ikke gadedørsnøgle med. Men det burde vedkommende jo have. Flere og flere modtager breve som pakker, men det er måske ikke gået op for PostNord.

Post, som skal leveres til døren, hvis kunden er handicappet/gammel, leveres slet ikke mere til døren (4. sal). Jeg har opgivet at påtale det, for det har absolut ingen effekt.

Måske er medarbejderne demotiverede ved udsigten til fremtiden. Men så var det måske her, der skulle sættes ind.

Torben Arendal, Kim Houmøller, Heidi Larsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Jens Winther. Du har godt fat i nogle af årsagerne til PostDanmarks fallit. Men den overordnede grund er og bliver, at man vil gøre en nødvendig samfundstjeneste til en overskudsforretning. Postomdeling er medarbejdertungt, der skal et helt postbud til at køre et enkelt brev hele vejen ud til Maren i Kæret, og det kan man ikke bare rationalisere sig ud af.

At brevmængden falder er den direkte anledning til, at postomdelingen er blevet så urentabel, at det gør ondt, men det har aldrig kunnet betale sig at befordre post og bevare en billig porto. Det ville blot ikke være et problem, hvis man fra politisk hold havde anerkendt, at der er tale om en underskudsforretning. I stedet har man forsøgt sig med rationaliseringer og kvalitetsforringelser, som ikke angriber ondet ved dets rod - som er, at det er ikke meningen at postomdeling skal give overskud.

Man kan forsøge at gøre underskuddet mindre, men det kræver, at man fokuserer på kerneopgaven i stedet for bundlinjen. Jeg kunne skrive hel en bog om HRMs "lyksaligheder" efter at have været ansat i postvæsenet en del år - jeg har oplevet alle de ting, som litteraturen fraråder, og set den ene arbejdsplads efter den anden blive ødelagt af emsige mellemledere med regneark og skyklapper.

Det begyndte for alvor at gå ned ad bakke, da Fritz Schur blev formand for bestyrelsen. Helge Israelsen havde trods alt en vis forståelse for balancen mellem service, medarbejderindflydelse og fortjeneste, men han var jo kun generaldirektør. Efter han gik på pension har det været et langt ræs mod bunden. At de ansvarlige ikke kunne se, hvad vej udviklingen ville gå, er mig en gåde. Jeg gætter på, at det er regnearkene og skyklapperne, der er de hovedskyldige.

Når økonomidirektøren trådte ind ad døren, kunne selv det største skænderi mellem tillidsmand og produktionschef forvandles på et splitsekund til en samlet, enig front rettet mod økonomiafdelingen. Når økonomen så var gået igen, kunne vi skændes videre om kerneopgaven, nemlig driften.

Flemming Berger, Jens Thaarup Nyberg, Hans Larsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Jens Winther
"Postnord har monopol på brevomdeling og har samtidig pligt til brevomdeling. Indenfor dette område er taksterne steget og steget i årtier, samtidig med at servicen er blevet ringere og ringere."
Jamen så forstår du nok, at når brevmængden falder, p.gr.a. den fremskridende digitalisering af brevpost (e-mail), så falder bidraget til brevbehandlingen (sortering og omdeling) og brevportoen må forhøjes; man forsøger sig med personalebeskæring, rationalisering af brevbehandling, og ved omlægning af takster der fremmer B/C breve for A-breve ( dag til dag levering) og er nu endt med at skære omdeling ned til en dag ugentlig - men stadig til alle husstande og firmaer i Dk.

@Niels Nielsen, det sjove er, at Postnord ikke brokker sig over at levere en pakke til Maren i kæret - de påstår endda, at de tjener penge på det! Og pakken bliver bragt til døren af en Postnord-medarbejder.

De både de kommercielle pakkefirmaer og Postnord leverer pakker til Maren i kæret. Og de tjener penge på det.

@Jens Thaarup Nyberg, hvis det hele er så elendigt for Postnord, hvorfor kæmper de så indædt for at opretholde deres tilsyneladende tabsgivende monopol på omdeling af breve? Hvorfor vil Postnord ikke lade UPS/DHL/Bring og hvad de hedder omdele breve? De virksomheder kan finde ud af at omdele pakker, så kunne de såmænd nok også finde ud af at omdele breve. Og der findes jo ikke det sted i Danmark, hvortil en pakke ikke bliver udbragt.

Ingen af de kommercielle pakkefirmaer ville nægte at udbringe breve - hvis de ellers kunne få lov til det. Postnord vil gerne konkurrere på udbringning af pakker - men vil samtidig fastholde deres monopol på breve.

Postnord er absolut også markedets ringeste pakkeudbringer. Har endnu tilgode at få en pakke med dørlevering, leveret til døren, på trods af merprisen for denne service.
Når jeg handlet i USA er pakken i Danmark på under 36 timer. Fra pakken er kommet i kløerne på Postnord og til den er landet i en eller anden Føtex går der minimum 7 døgn.

Det er en ulidelig dårlig service når man skal have pakker sendt. Når der endeligt er et posthus, er der en kasse til 30 eller 40 kunder. Og alle de ting de også solgte før er væk.

Til sammenligning, kan man i de fleste andre Europæiske lande finde et lokalt posthus og sende hvad man skulle have brug for. Også et mørkt sted i Østeuropa (testet). Super service!

Men herhjemme hvis vi i firmaet skal sende brochurer ud, så skal jeg tale med personen der også betjener brødafdelingen i Brugsen - som i øvrigt er venlig og hjælpsom - men effektivt er det ikke.

@David Joelsen, måske skulle du prøve nogle af de kommercielle pakkefirmaer. Dem kan du få til at hente pakken hos dig. Glem Postnord, det er et håbløst elendigt foretagende.

Jeg er overbevist om, at de underlige pakkefirmaer, der konkurrer med PostNord som DHL, GLS osv., er i stand til at gøre det på lønnen. PostNord er overenstkomstmæssigt strengere bundet op, end deres internationale konkurenter.

Niels Duus Nielsen

Jens Winther, der har været flere udenlandske private firmaer, der har forsøgt sig med brevomdeling her i landet. Fælles for disse firmaer var, at de netop ikke var omfattet af befordringspligten.

Faktisk var det en grundlæggende forudsætning for deres forretningsmodel at de IKKE havde befordringspligt. I stedet koncentrerede de sig om omdeling København og de store provinsbyer, og smed alle breve til udkanten i postkassen og lod PostDanmark tage de lange, urentable turederyd, hvor kragerne vender.

Alligevel kunne disse firmaer ikke få det til at løbe rundt, selv om de kun opererede i tæt bebyggede områder. Ingen af dem findes mere, alle trak sig ud fordi det ikke er muligt at skabe en profitabel forretning på brevpost i Danmark.

Hvorfor pakkepost betaler sig aner jeg ikke, jeg gætter på, at det hænger sammen med at pakkemængden i forvejen er ringe, så der simpelthen er brug for væsentligt færre ansatte. Der er en hel del mindre firmaer, som tilsyneladende også kan få det til at løbe rundt på trods af, at konkurrencen gør indhug i stordriftfordelen, fx Bladkompagniet, som jo allerede har et netværk af avisomdelere, der så tager pakkerne med ud sammen med aviserne.

Men måske er der et pakkepostbud til stede, der kan oplyse os?

Mikkel Kristensen

Det offentlige sparede brevene væk osim istedet blev eboks = besparelse på ca 200mio altså på papiret // postbude uden job er ikke gratis ej heller tomme biler, fordeling osv... som kræver stort set samme ressourcer... frie regler for GLS, UPS, DHL, DAO og Bring som bruger eksterne vogmmænd som lønner chauffører uden overenskomst, overarbejde osv.,, ja det giver svære vilkår... for bare 15år siden var Postdk en guldforretning som Anders Fog selvfølgelig måtte smadre... i dag peger vi fingre og hvor er det synd...

Jens Thaarup Nyberg

"@Jens Thaarup Nyberg, hvis det hele er så elendigt for Postnord, hvorfor kæmper de så indædt for at opretholde deres tilsyneladende tabsgivende monopol på omdeling af breve? Hvorfor vil Postnord ikke lade UPS/DHL/Bring og hvad de hedder omdele breve? .."
Post Nord har et landsdækkende omdelingsnetværk, men er dermed også pålagt omkostningerne ved dets oprethold. Jeg tvivler på andre firmaer har kapacitet til at dække også f.eks. de danske øsamfund, uden Post Nord som medspiller.

jens peter hansen

Det er et kæmpe fremskridt at få sine meddelelser elektronisk. Den sidste dagvogn kørte i 1912 og der var sikkert nogle der begræd det. Storebæltbroen blev talt ned, det var sååå hyggeligt på færgen og bla, bla bla. Sendte kort fra Spanien, én måned senere fik min søster kortet. Fik kort fra Sevilla én måned efter det var sendt. Fem gange måtte jeg aflevere post til en adresse på en nabovej sidste år og vi får næppe et brev om ugen. Når der er tjenestemænd i postvæsnet så må de da for pokker stå for omdelingen, de løst ansatte som udbringer post i hvor jeg bor gør det jo som vinden blæser. Jeg tror ikke der nogen der lige kan få biksen til at køre, men de 3000 tjenestemænd kan vel ikke være i overskud for færre er der vel ikke brug for ?