Telegram

Regeringen vil hjælpe udsatte børn igennem datadeling

Straffen skal skærpes over for fagpersoner, der ikke indberetter mistrivsel blandt børn, foreslår regeringen.
Nye redskaber til datadeling skal hjælpe kommuner med at finde børn, som mistrives, foreslår børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Nye redskaber til datadeling skal hjælpe kommuner med at finde børn, som mistrives, foreslår børne- og socialminister Mai Mercado (K).

RITZAU SCANPIX

Telegram
27. februar 2018 kl. 10:59

Kommunerne skal have lettere ved at hjælpe udsatte børn i såkaldte ghettoområder.

Det mener regeringen, der som en del af et kommende ghettoudspil vil give kommunerne muligheder for ved hjælp af datadeling at opspore udsatte børn.

- Vi foreslår, at kommunerne i højere grad får mulighed for at samkøre oplysninger, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K).

- Der kan være børn, som i dag går under radaren og faktisk mistrives, som både oplever vold i hjemmet og social kontrol, men som ikke bliver opsporet.

Ministeren mener ikke, at tiltaget vil pålægge kommunerne en større arbejdsbyrde.

- Det er et redskab, man kan tage med, hvis man har lyst, siger Mai Mercado.

Derudover skal straffen skærpes over for fagpersoner, der ikke indberetter, hvis børn mistrives.

- Har man tilsidesat sin særlige og udvidede underretningspligt, så mener jeg, at det er helt rimeligt, at man står til regnskab for det, siger børne- og socialministeren.

- Vi har jo set nogle forfærdelige sager igennem årene, hvor der ikke er blevet reageret i tide, siger Mai Mercado.

Overholder personale ikke underretningspligten, kan der straffes med bøde eller op til fire måneders fængsel. Under særligt skærpende omstændigheder kan straffen blive op til et år.

Disse omstændigheder kan være, at en person har ledelsesansvar, svigter underretningspligten gentagne gange eller gør det forsætligt.

Forslaget møder kritik fra næstformand for Dansk Socialrådgiverforening Niels Christian Barkholt. Han kalder over for TV 2 datadelingen problematisk "i et retssamfund".

Han påpeger også, at forslaget vil kræve en del ressourcer.

Mai Mercado mener ikke, at kritikken er berettiget. Hun forklarer, at forslaget henter inspiration fra en model, som Gladsaxe Kommune har arbejdet på.

- Det her er faktisk noget, der er et ønske om ude i kommunerne. Med det er jeg også sikker på, at der er et ønske hos medarbejderne, og det er jo lige præcis Niels Christian Barkholts medlemmer, siger hun.

Det samlede udspil præsenteres torsdag.

/ritzau/

Opdateret 27. februar 2018 kl. 12:35

Lise Lotte Rahbek

Straf, straf og straf.

Torben Skov, Lillian Larsen, Tue Romanow og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Lillian Larsen

... og overvågning. Bruges til hvad som helst. Også til social kontrol af miljøer, hvor man vil bekæmpe social kontrol.

Niels Duus Nielsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Ja, det er sært, Lillian Larsen.
Politikerne siger, at de vil bekæmpe social kontrol. Men i virkeligheden udskifter de bare den ene dogmatisme, som foreskriver identitetsbevarende adfærd, med en anden form for adfærd.
Kvinder skal ikke bære anden dragt end den danske opfattelse af kvindedragt.
Spædbørn skal ikke af deres forældre men af pædagogerne i vuggestuen.
Lønarbejde er påbudt.
Ligeledes er forestillinger om 'det gode liv' spændt ind i snævre rammer.

Overvågning og kontrol skaber mere usikkerhed end tryghed.