OK-forhandlinger: Universiteter lukker ned ved konflikt

- Vi er bekymrede for, hvilke konsekvenser det kan have for de studerende, siger universitetsdirektør
8. marts 2018 kl. 13:33Opdateret 8. marts 2018 kl. 13:35

Hvis ikke der bliver fundet en løsning på overenskomststridighederne i Forligsinstitutionen, kan det have alvorlige konsekvenser for studerende på de danske universiteter.

- Hvis en lockout træder i kraft, vil det betyde, at vi stort set lukker helt ned. Der vil kun være chefer og tjenestemænd til stede, siger universitetsdirektør på Roskilde Universitet Peter Lauritzen.

Mens en strejke primært vil ramme universiteternes administrative personale, vil en lockout ramme dem, der er ansat til at forske og undervise.

Derfor vil en lockout sætte en stopper for både undervisning, eksamener og forskning på universiteterne.

- Vi er bekymrede for, hvilke konsekvenser det kan have for vores studerende, hvis det bliver en længerevarende lockout.

- Lige nu er vi i gang med at få styr på alt det praktiske i forhold til personale, løn, bygninger og ikke mindst de studerende i forhold til undervisning og eksamener, siger Peter Lauritzen.

Også Aarhus Universitet er begyndt at forberede sig på en eventuel konflikt.

- Vi håber stadig på, at parterne finder en løsning, men vi er begyndt at forholde os til, hvilke funktioner der er nødvendige at få undtaget, så eksempelvis forsøgsdyr overlever en konflikt, siger universitetsdirektør på Aarhus Universitet Arnold Boon.

Det er heller ikke uden betydning, hvornår en eventuel konflikt bryder ud. Hvis forligsmanden vælger at udskyde den, vil den i højere grad kunne påvirke eksamener frem for undervisning på blandt andet Roskilde Universitet.

Det gør situationen sværere for de forskellige ledelser på universiteterne, fordi uvisheden påvirker muligheden for at forudse eventuelle konsekvenser.

Arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet Bent Greve er ikke synderligt bekymret for hverken ansatte eller studerende.

- Jeg tror ikke, at det kommer til at få store konsekvenser, fordi universiteterne formentlig ikke vil være lukkede i mere end et par dage, før der kommer et folketingsindgreb.

- Der kan gå et par dages undervisning tabt, men jeg tror ikke, at det vil påvirke sommerens eksamener, siger Bent Greve.

På Syddansk Universitet forbereder de sig på konflikt og er ved at danne et overblik, oplyser universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind.

Københavns Universitet har ikke ønsket at kommentere, da ledelsen afventer information fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Steffen Gliese

Det er vel den første konflikt, der til fulde vil demonstrere, at det var totalt idiotisk at afskaffe tjenestemandssystemet.

Egon Stich, Karsten Aaen og Vibeke Hansen anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Eftersom fagforeningerne, p.g.a staten, kommunerne og regionerne Lock-out, hurtig vil løbe tør for penge mens de offentlige arbejdsgivere vil spare penge til løn, så er slaget stort set tabt på forhånd.

Herefter bør de ansatte begynde at arbejde efter reglerne..

Mistes den betalte frokostpause, så indstilles alt arbejde i dette tidsrum.
I pauserne kan arbejdspladsen forlades og al snak, forberedelse o.l. vil ikke blive udført.

Dette naturligvis overalt lige fra folkeskoler over sygehuse til universiteter.

kjeld jensen, Karsten Aaen, Torben K L Jensen, Flemming Berger, Kim Houmøller, Henriette Bøhne, Hans Larsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

"Mistes den betalte frokostpause, så indstilles alt arbejde i dette tidsrum.
I pauserne kan arbejdspladsen forlades og al snak, forberedelse o.l. vil ikke blive udført."

Ja, selvfølgelig. Det de regler der gælder på arbejdsmarkedet.

"Vi er bekymrede for, hvilke konsekvenser det kan have for de studerende,"

Så er det godt at de er universitetsstuderende og må forventet at kunne planlægge for sig selv.

Carsten Hansen

Niels Bøjden.

Selvfølgelig.

Det betyder så at sygeplejersken ikke rejser sig eller overvåger monitorer i sin pause.,
Det sker nu. Der må så ansættes flere mennesker da sygeplejersker render hurtigt nok i forvejen.

Det samme gælder nattevagten på plejhjemmet og skolelæreren i frikvarteret. Bliv siddende uanset hvad.

Egon Stich, Karsten Aaen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

"Det betyder så at sygeplejersken ikke rejser sig eller overvåger monitorer i sin pause.,"

Hvad hat der med de studerende at gøre?

Carsten Hansen

Nils Bøjden.

ikke en disse.

Men som i alle tråde, så er omfanget af problematikkerne mere end lokaliseret til et sted-
Hvis alle offentlige medarbejdere mister den betalte frokostpause, så er konsekvenserne store.

Forestiller du dig at kun nogle offentlige ansatte skal miste deres pause ?

"Forestiller du dig at kun nogle offentlige ansatte skal miste deres pause"

Ja, alle de hvor arbejdsgiveren ikke har behov for at de står til rådighed i deres pause. Jeg kan ikke rigtigt forestille mig at de omhandler det operative hospitals personale (Jordemødre, Sygeplejersker og læger f.eks) men kan godt forestille mig at 95% at de i centraladministrationen kan undværes i frokostpausen.

"Forestiller du dig at kun nogle offentlige ansatte skal miste deres pause"

Men igen. I min optik er det en ledelsesbeslutning om hvordan arbejdet tilrettelægges. En stor del af de kommunale medarbejdere kan også undværes i deres frokostpauser, mens det formodentligt ikke er hensigtsmæssigt i kommunerne at undvære driftspersonale til vand og kloak systemer eller de personer der arbejder i specialafdeling under børneområdet. Som eksempler.

Carsten Hansen

Niels Bøjden.

Vi lever ikke i længere i 50érne og vi har med højtudannede og angagerede mennesker at gøre.

Hvis arbejdsleder den dag i dag ville holde på en ret til at diktere, så ville der ikke gå længe før han/hun stod uden medarbejdere.
Her drejer det sig om af få velfærdssamfundet absolut vigtigste søjler til at bære deres vægt.

Ikke om hedengangne værkstedsregler alá for 70 år suden.

Carsten Hansen

PS:

Og det samme gør sig gældende i den private sektor.

De dikterende bosser findes vist ikke ret mange seder hvor man ønsker kvalificeret arbejdskraft

Troels Larsen

Hvis man laver et lovindgreb, der tilsidesætter de ansatte, så er der jo heldigvis ikke så lang tid til folketingsvalg. Det er vist eneste, lovlige, sted, hvor man kan stille politikerne til ansvar for et indgreb.

Så kunne man håbe på nogle nye partier - uden for de etablerede blokke - der kunne hugge sæder fra de etablerede partier.

Ellers er der ikke meget andet end ulovlig strejke at gøre. Og så naturligvis nidkær overholdelse og grundig fortolkning af millimeterstyret.

"Hvis arbejdsleder den dag i dag ville holde på en ret til at diktere, så ville der ikke gå længe før han/hun stod uden medarbejdere."

Det må hver enkelt arbejdsleder og arbejdsplads så vælge.

Men igen, det er ledelsens ret og pligt ar lede og fordele arbejdet.

Carsten Hansen

Nils Bøjden.

Fra hedengangne tider hvor arbejdsgiver bestemte rub og stub uden at indrage arbejdstager. Noget som jeg fornemmer du mener burde gælde på f.eks. undervisningsinstitutioner.

"Noget som jeg fornemmer du mener burde gælde på f.eks. undervisningsinstitutioner."

Det er sikkert trygt og godt at have mening om andre mennesker uden noget at have det i.

Hvorfor i alverden skulle en arbejdsleder på en skole detail bestemme over personalet? Men at arbejdsgiveren bestemmer rub og stub kan der ikke herske tvivl om (stort set). Men kun en idiotisk arbejdsleder sørger ikke for at uddelegere ansvar og arbejde. Men at det er arbejdsgiverens ret (og pligt) at bestemme hvad der skal laves og af hvem, hersker der ikke tvivl om.

"Fra hedengangne tider hvor arbejdsgiver bestemte rub og stub uden at indrage arbejdstager"

Men det kan arbejdsgiver. AT det er en idiotisk ide at gøre det er en helt anden sag.

"Her er et eksempel på at de moderne tider har overtaget mange stede"

Ja da. Heldigvis. Alt andet ville være komplet idiotisk. Men det fjerner ikke arbejdsgiverens ledelsesret.

Carsten Hansen

Nils Bøjeden

". Men det fjerner ikke arbejdsgiverens ledelsesret." Citat slut.

Og som du gerne ser indført på offentlige arbejdspladser ?

Carsten Hansen

Eller gennemført, som nok er det rigtige udtryk.
Ledelsen skal benhårdt bestemme hvem der holder pause for egen regning og hvem der skal stå til rådighed når det passer ledelsen.

Jeg tror ganske enkelt ikke på at det vil gavne hverken ansatte eller brugere og i sidste ende heller ikke ledelserne.
Betalt frokostpause er i alles interesse. og måske endda mindst i arbejdstagers.

"Og som du gerne ser indført på offentlige arbejdspladser ?"

Øhhh. Sådan er det på offentlige arbejdspladser og har siden 1899 været accepteret at det så sådan ud af begge parter.

"Men jeg ser da gerne en leder på en institution afskaffe den betalte frokostpause, mens andre fortsætter aftalen. Mon ikke denne leder hurtigt mister sine medarbejdere til andre"

Det må så komme an på en prøve. Jeg tror at de offentligt ansatte er alt for konservative til at skifte.

Carsten Hansen

Nils Bøjden.

Spørgsmålet er stadig om lederen overhovedet kan.

Er det en del af overenskomster, som anført i mine links, så skal aftalen først fjernes !

"F,eks. er betalt frokostpause en aftale indgået af begge parter."

Ja, fordi det er en indskrænkning i de ansattes rettigheder som er indgået som en del af ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet. Potentielt kan denne aftale være i konflikt med arbejdsmiljøloven. Hvad også fagforeningerne er fuldstændigt klar over. Derfor er tilbagevenden til normalen (1/2 times pause uden instruktionsbeføjelser for arbejdsgiveren) noget arbejdsgiveren kan bestemme sig for da arbejdsgiveren har retten til at lede og fordele arbejdet. Hvis man ikke har behov for at medarbejderne er til rådighed i frokost pausen er der ingen grund til at de har det.

Og jeg kan slet ikke se hvorfor offentligt ansatte skal have rettigheder som butiksarbejderne, elektrikeren, ingeniøren, advokaten, chaufføren og landbrugsmedarbejderen skal betale for bare fordi de er offentligt ansatte.

De offentligt ansatte skal have rimelige og ordentlige vilkår, fuldstændigt lige som resten af arbejdsmarkedet. Men at der skal betales mere i skat fordi de offentligt ansatte skal have nogle privilegier fordi de er offentligt ansatte må være en dårlig spøg. Og jeg tror at de offentligt ansatte skal passe på med at distancere sig fra de privatansatte ved at forlange privilegier fordi de er offentligt ansatte.

Carsten Hansen

Nils Bøjden.

Har du læst mine links ?

Og selvfølgelig skal de offentlige ansatte have denne ordning da det er til gavn for alle parter. Man står til rådighed i frokostpausen og rigtig mange bruger hele pausen på arbejdsrelateret aktivitet.
Det vil ødelægge langt mere end det gavner at opsige denne hævdvundne ret.

Vi kommer ikke videre.

Jeg tror din misundelse på de offentlige ansatte bunder i uvidenhed omkring det arbejde der faktisk lægges i pausen. I hvert fald på et hav af arbejdspladser.

"Jeg tror din misundelse på de offentlige ansatte bunder i uvidenhed omkring det arbejde der faktisk lægges i pausen. I hvert fald på et hav af arbejdspladser."

Jeg har arbejdet i 15 år i den offentlige sektor. Og fungeret både som tillidsmand og som leder.

" Man står til rådighed i frokostpausen og rigtig mange bruger hele pausen på arbejdsrelateret aktivitet."

Det er ikke den enkelte medarbejders ansvar. Det er et ledelsesansvar. Men hvis man tror at den enkelte har ansvaret for at lede og fordele arbejdet, så går det først rigtigt galt.

"rigtig mange bruger hele pausen på arbejdsrelateret aktivitet"

Så lad være med det.

Sider