EU er tæt på at indføre øremærket barsel i Danmark

Danmark kæmper imod, men det bliver svært at stoppe vedtagelse af EU-direktiv om øremærket barsel til mænd.
13. juni 2018 kl. 10:15Opdateret 13. juni 2018 kl. 10:45

Skiftende regeringer i Danmark har ikke villet indføre øremærket barsel til mænd.

Selv om det måske kan fremme ligestillingen på arbejdsmarkedet, så må det være op til den enkelte familie selv at indrette deres barsel, har det lydt.

Nu kan det ende med, at Danmark alligevel får øremærket barsel til mænd.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger, at regeringen kæmper imod, men som det ser ud nu, vil EU vedtage et direktiv, der indfører øremærket barsel til mænd.

Lige nu står den øremærkede barsel til at blive på to måneder.

- Som positionerne ser ud nu, så ser det desværre ud til, at EU beslutter, at der skal laves en øremærket barsel i de enkelte medlemslande.

- Det er en position, vi fra dansk side prøver at bekæmpe, for vi er imod det. Vi mener, det er et nationalt anliggende. Og vi mener, at det er et familieanliggende, hvor den enkelte familie skal have lov at indrette sig som man finder det bedst, siger Troels Lund Poulsen.

Spørgsmål: Hvor mange måneder bliver der tale om, at fædrene skal på barsel i Danmark, hvis direktivet bliver vedtaget?

- Som det ser ud nu, så er det en øremærkning af barsel på to måneder til mænd. Om det er der, vi ender, er for tidligt at konkludere i dag.

Spørgsmål: To måneders øremærket barsel til mænd er vel ikke så meget? Hvorfor er du i mod?

- Jeg siger nej til, at EU begynder at blande sig i, hvordan man nationalt begynder at organisere sin barselslovgivning. Det er også derfor, vi kommer til at sige klart nej til direktivet.

Spørgsmål: Hvad er din bedste forklaring på, at Danmark ser ud til at ende med at tabe? Hvorfor står Danmark så svagt i forhold til at få vores synspunkter igennem?

- Jamen, det er jo fordi vi er i et europæisk samarbejde, som jeg støtter, og som jeg mener, er godt for Danmark. Men hvor der er nogle lande, der har andre interesser. Der er nogen, der har en anden politisk opfattelse af, hvordan EU-samarbejdet skal udvikle sig.

- Det vil jeg ikke lægge skjul på er dybt beklageligt. For jeg mener, at det udvikler sig i en forkert retning i forhold til, hvad EU skal tage af initiativer, siger Troels Lund Poulsen og tilføjer:

- Der er nogle lande, der mener, at EU skal spille en mere aktiv rolle. Det skyldes ikke mindst, at der er en række lande, der slet ikke har de samme velfærdsvilkår, som vi har i Danmark, siger Troels Lund Poulsen.

Danmark ser også ud til at komme i klemme, når det gælder velfærdsydelser til personer, der arbejder i Danmark. Her ser det ud til, at Danmark må acceptere, at udenlandske arbejdstagere kan tage danske dagpenge med tilbage til deres hjemlande.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Britta Hansen

Hvad ville Danmark dog gøre uden EU? Hvor ville vi stå, og hvor langt tilbage i historien ville landet blive styre hen af regeringen.

Jeg mener det!

Thomas Andersen, Rasmus Knus, Carsten Munk og Jørn Andersen anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Ministeren har ret - det ér et nationalt anliggende som ikke vedrører andre lande. Mind lige de nævenyttige om, at en sådan beslutning er et anliggende for folketinget og at medlemmerne her er bundet af Grundlovens § 56 og derfor indfører direktivet med en ordlyd der tilfredsstiller medlemmernes overbevisning.

Rikke Nielsen

Hurra for øremærket barsel.

Dog ærgerligt at der skal hjælp/direktiv udefra til at indføre det. Vi burde have været modne nok til selv at se de samfundsmæssige fordele ved dette.

Rasmus Knus, Katrine Damm, Jørn Vilvig, Britta Hansen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Hans Ditlev Nissen

Jeg går også ind for øremærket barsel, men det er noget, vi selv kan afgøre, ikke et grænseoverskridende problem som kun EU kan løse.
Man svækker demokratiet, når man bruge det mindre demokratiske EU-system til at gennemføre ting, der kan besluttes mere demokratisk nationalt.

Bjørn Pedersen, Torben K L Jensen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

EU må ikke, men staten, fagforeningerne og arbejdsgiverne må gerne !!
Altså blande sig i familiernes privatliv. Umyndiggørelsen kender ingen grænser efterhånden.
Istedet burde den vedtagne barselsperiode gælde samlet for begge til deres egen fordeling.
LIGE RET - til selv at bestemme.
Allerbedst at indføre Basisindkomst, som er individuel og uden deadline.

Hvis ikke man kan løse de rigtige problemer, må man jo kaste sig over de små. Styres skal der sgu.

Kan nogen huske vores forbehold mod unionsborgerskab, som blev fiflet ud på møddingen?

Thomas Andersen

@Hans Ditlev Nissen

Man svækker demokratiet, når man bruge det mindre demokratiske EU-system til at gennemføre ting, der kan besluttes mere demokratisk nationalt.

Hvor er det lige EU er mindre demokratisk end Danmark. Minder lige om at i Danmark er det ikke vælgerne som vælger vores statsminister. Eller vores øvrige ministre. Vores ministre skal ikke godkendes af folketinget, de skal ingen gang nødvendigvis være medlem af folketinget.
Og partiet som råber højst om EUs manglende demokratiske sindelag overlader det end ikke til dets egne vælgere at vælge blandt dets kandidater.

Britta Hansen, Katrine Damm, Dorte Sørensen og Rikke Nielsen anbefalede denne kommentar
Nils Bøjden

Og så skal fagforeningerne i Danmark til at lede efter nyt arbejde når EU overtager deres.

At EU bestemmer barselsforhold er kun starten på EU's overtagelse af arbejdsmarkeds og socialpolitik

Kenneth Jacobsen

Ok, Troels - så barsel er et nationalt anliggende, som EU bare ikke skal blande sig i. Men Folketinget må gerne tvinge familier til at aflevere deres børn i vuggestue 25 vågne timer om ugen?

Britta Hansen, Katrine Damm, Leo Nygaard, Thomas Andersen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar

Thorning måtte opgive. Spændende at se, om folketinget bakker op om TLP's holdning og lader mor og far selv bestemme.
Kvotisterne er social fascister, der ønsker statsstyring af privatlivet, hvis parret ikke selv må fordele den afmålte tid.
Om det så er EU eller Folketinget, der vil det samme, er en EU debat - en ganske anden sag.

Hans Ditlev Nissen

Måske skal man forstå det liberalt, ikke som et forhold mellem EU og europæiske familier, men som et forhold mellem den danske stat og borgere i Danmark:
Hvis du får et barn, har du ret til så-og-så mange ugers barsel, betalt sådan-og-sådan af den danske statskasse.

(Så bruger jeg altså ordet "liberalt" om et rets-forhold mellem en stat og dens enkelte borgere.)

Nils Bøjden

Det kommer ikke staten ved hvordan min hustru og jeg fordelte vores barsel. Og det kommer heller ikke staten ved hvordan andre indretter deres barsel.

Statens opgave er at give lige muligheder. Ikke at være moraliserende.

Men der er rigtigt mange konservative her på siden der mener at det er statens opgave at beskrive hvordan mennesker skal leve deres liv.

Og hvis man ikke forstår forskellen melem at staten giver lige rettigheder og at staten bstemmer hvordan de rettigheder skal fordeles har man i bedste fald intet fortsået af ligestilling og frihed.