Telegram

Minister med opsang til regioner: Følg regler om tolkegebyr

Der er uacceptabelt, hvis hele patientgrupper på forhånd undtages tolkegebyr, mener Ellen Trane Nørby.
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) opfordrer regionerne til at overholde regler om tolkegebyr.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) opfordrer regionerne til at overholde regler om tolkegebyr.

RITZAU SCANPIX

Telegram
5. september 2018 kl. 13:00

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) skriver i et brev til Danske Regioner, at nye regler for omstridt tolkegebyr skal overholdes.

- Jeg har en klar forventning om, at regionerne lever op til loven, og at de sørger for, at loven bliver implementeret ude på sygehusene, siger hun.

Den 1. juli 2018 trådte nye regler om tolkebistand i kraft. Reglerne betyder, at patienter, der har boet mere end tre år i Danmark uden at opnå tilstrækkelige danskkundskaber, skal betale et gebyr ved tolkning.

Gebyret har mødt kritik fra Danske Regioner, Danske Patienter og Lægeforeningen.

- Vi brugte som samfund 170 millioner kroner på tolkning sidste år i sundhedsvæsnet. Det er penge, vi hellere så brugt på ekstra sygeplejersker og læger, som kan tage sig godt af patienterne, siger Ellen Trane Nørby.

- Derfor har vi sagt, at vi betaler for de første tre år, at folk er i Danmark, men efter tre år må man selv betale, hvis man fortsat har brug for tolk, siger hun.

I flere medier har det været beskrevet, at regionspolitikere har anbefalet, at hele patientgrupper på forhånd er undtaget af tolkegebyret.

Det går ikke, mener sundhedsministeren, som derfor har sendt et brev til formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V). Heri opfordrer Ellen Trane Nørby regionerne til at få styr på reglerne.

Lose understreger, at der er igangsat et fælles implementeringsarbejde på tværs af regionerne

- Jeg er enig med ministeren i, at en lovgivning skal udmøntes i den hensigt og ånd, som den er vedtaget, siger Lose, som dog tilføjer, at gebyret er for bureaukratisk og vanskeligt at administrere.

Gebyret er sat til 334 kroner ved konsultation i en lægepraksis. Det er op til 1675 kroner ved indlæggelse på hospitalet.

Hvis der tolkes over telefonen eller via et videolink, udgør gebyret 191 kroner ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium samt 957 kroner ved indlæggelse på hospital.

Der er undtagelser. Det gælder eksempelvis i forhold til børn og deres forældre.

Derudover er personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som betyder, at de ikke er i stand til at lære dansk, ligeledes undtaget.

Det samme gør sig gældende for patienter fra det tyske mindretal, som ønsker at tale tysk. Tolkning i det grønlandske og færøske sprog er som det sidste fritaget for gebyret.

Et tolkegebyr blev også indført af den tidligere VK-regering. Men da SRSF-regeringen kom til magten i 2011, blev det skrottet. Socialdemokratiet bakker dog op om det nye tolkegebyr.

/ritzau/

Opdateret 5. september 2018 kl. 14:18