Telegram

OVERBLIK: Sådan vil regeringen hente mere arbejdskraft i udlandet

En lavere løngrænse er et af de forslag, som skal gøre det lettere at få arbejdskraft til Danmark.
Telegram
3. oktober 2018 kl. 14:48

Regeringen har onsdag præsenteret et udspil, der skal hente mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Her er hovedpunkterne:

* En ny beløbsordning for investeringslande:

Regeringen vil sætte beløbsgrænsen ned fra de nuværende cirka 418.000 kroner til 330.000 kroner. Det vil gøre det muligt for flere udlændinge at komme til Danmark, fordi de i fremtiden kun behøver et job til 330.000 kroner årligt for at få adgang til det danske arbejdsmarked. Ordningen skal gælde arbejdstagere fra tredjelande som USA, Japan, Singapore og Canada.

* Modernisering af positivlisten:

Positivlisten er en liste over en række stillingsbetegnelser inden for områder, hvor der er mangel på højt kvalificeret arbejdskraft.

Stillingsbetegnelserne kan danne grundlag for opholdstilladelse, hvis arbejdstageren har en relevant uddannelse på minimum bachelorniveau.

Regeringen foreslår, at positivlisten moderniseres og udvides både på nationalt og regionalt plan for at imødekomme de aktuelle behov på arbejdsmarkedet.

* En mere fleksibel fast track-ordning:

Fast track-ordningen giver certificerede virksomheder mulighed for hurtigt at få dygtige udenlandske medarbejdere til Danmark, fordi medarbejderen kan begynde at arbejde, mens sagsbehandlingen er i gang.

I dag risikerer virksomheder at blive udelukket fra fast track-ordningen i to år, hvis de laver "mindre fodfejl".

Regeringen foreslår en række tiltag, der skal sikre en "mere smidig og balanceret" fast track-ordning, herunder at afkorte karantæneperioden fra to til ét år og hæve bødeniveauet, så virksomheder ikke bliver udelukket fra ordningen på grund af mindre forseelser.

* Afskaffelse af krav om dansk bankkonto på beløbsordningen:

I dag skal løn op til beløbsgrænsen udbetales til en dansk bankkonto. Det giver udfordringer for virksomhederne – særligt ved korte arbejdsforhold. Derfor foreslår regeringen nu at fjerne kravet, så beløbsordningen igen kan blive nem at bruge.

* Regelforenklinger og afbureaukratisering:

Udspillet består også af en række forenklede regler, der skal bane vej for, at danske virksomheder hurtigt og nemt kan rekruttere den nødvendige udenlandske arbejdskraft.

Blandt andet en mere enkel ordning om autorisationsophold for udenlandske læger og tandlæger.

* Skærpet indsats til at bekæmpe illegal arbejdskraft:

Regeringen vil skærpe bødestraffen for bevidst at ansætte ulovlig arbejdskraft.

Samtidig er regeringen opmærksom på, at det kan være udfordrende for arbejdsgivere at sikre, at en udlænding har en gyldig arbejdstilladelse under hele ansættelsen. Derfor vil regeringen sikre bedre vejledning og flere oplysninger til arbejdsgivere.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

/ritzau/