Forskere: Fogh-regering strammede krigsefterretninger

Mistanken om, at Irak havde masseødelæggelsesvåben var ikke afgørende for, at Danmark gik med i Irak-krigen
5. februar 2019 kl. 10:11Opdateret 5. februar 2019 kl. 10:43

Forud for beslutningen om at gå i krig i Irak strammede den danske regering i en række tilfælde efterretninger, som i forvejen var fejlbehæftede og byggede på skøn og antagelser.

Det er en af konklusionerne i den længe ventede udredning om Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak, som er offentliggjort tirsdag.

- Det kan konstateres, at regeringen i en række tilfælde ikke videregav vigtige oplysninger til Folketinget, eller at regeringen "strammede" oplysninger, så de gav Folketinget et ufuldstændigt billede af situationen, står der i rapporten.

Det er professor Anders Wivel og lektor Rasmus Mariager, Københavns Universitet, der står i spidsen for undersøgelsen. De nævner en række eksempler på strammede efterretninger:

Et eksempel er spørgsmålet om Iraks beholdning af masseødelæggelsesvåben.

- FE's vurderinger om, at der ikke fandtes sikre beviser, men at det vurderedes, at Irak havde våben, ændredes til statsministerens sikre erklæring om, at "det er noget, vi ved", skriver forskerne.

Også oplysningerne om, hvordan FN's våbeninspektører under ledelse af Hans Blix så på fremskridt i samarbejdet med Irak blev ifølge forskerne strammet af regeringen.

Det kom til at hedde sig, at inspektionerne var forgæves og udsigtsløse.

- Dette var ikke en faglig, men politisk vurdering, der skyldtes, at den militære tidsplan nærmede sig sin deadline, står der i rapporten.

Forskerne har også fundet enkelte eksempler på, at de oplysninger og vurderinger, regeringen forelagde Udenrigspolitisk Nævn, var i strid med de oplysninger, den selv havde modtaget.

- Statsministeren og udenrigsministeren erklærede gentagne gange i Nævnet, at målet med aktionen mod Irak var afvæbningen af regimets masseødelæggelsesvåben, skriver forskerne.

- Men det fremgår både af ambassadeindberetninger og andre oplysninger samt interne notater, at USA's mål var regimeskifte.

Det var under daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), at et flertal i Folketinget besluttede, at Danmark sammen med blandt andet USA skulle gå i krig i Irak i 2003.

Selv om det ifølge forskerne var almindeligt accepteret, at Irak havde masseødelæggelsesvåben, så spillede det spørgsmål ifølge undersøgelsen ikke en vigtig rolle i den danske beslutningsproces.

Samtidig afkræfter forskerne nogle mistanker, som har været rejst i debatten om grundlaget for Danmarks krigsdeltagelse.

Der er således hverken fundet belæg for, at regeringen forsøgte at påvirke Forsvarets Efterretningstjeneste til at producere efterretninger, der kunne bruges til at legitimere en beslutning om krigsdeltagelse.

Eller for påstandene om, at regeringen gav folkeretsjuristerne instrukser om at finde et juridisk grundlag, der kunne underbygge regeringens beslutning om at deltage i den militære aktion i Irak.

/ritzau/

Anbefalinger

  • Anne Eriksen
  • Espen Bøgh
Anne Eriksen og Espen Bøgh anbefalede denne artikel

Kommentarer

Det er lige nu at den kritiske journalistik skal på arbejde!

Oluf Husted, Carsten Wienholtz, David Joelsen, Henrik Leffers, Helle Walther, Leo Nygaard og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Hvad med at Information viser beslutningsteksten for at gå i krig.
Efter kritik svarede Fogh, at der ikke var henvist til masseødelæggelsesvåben, men at hensigten var at fjerne Hussein. Det husker jeg bestemt.
Det gjorde briterne ikke, og Blair beklagede senere at grundlaget ikke var tilstede.
Så kan jeg gætte på, at Fogh var klog nok til at holde bagdøren åben og afvente om våbeninspektørerne sagde ja eller nej efter krigens opstart.

Helene Kristensen

Helle Walther, hvis de må for avisens bestyrelse - det kan koste mediestøtte at gå for tæt på politikeres ansvar.

Oluf Husted, Anne Eriksen, Carsten Wienholtz, Trond Meiring, Søren Bro, Torben Skov og Harald Strømberg anbefalede denne kommentar

Den begrundelse, regeringen til sidst endte med at opfinde, var, at Saddam Hussein nægtede at samarbejde med FN.
Men baggrundspapiret før fremlæggelsen af lovforslaget talte mest om masseødlæggelsesvåben.
FNs våbeninspektør bad om mere tid til undersøgelserne.
Og - måske mest absurd - så gik medlemmerne i Coalition of the Willing selv imod FN, jf. at Koffi Anan betegnede krigen som ulovlig ift. FNs charter.
Dette afviste Udenrigsministeriets folkeretskontor i deres notits af 17.3.2003. Det har journal nummer JT.F, 6.U.591, og jeg vil bestemt opfordre alle interesserede til at læse det.

Werner Gass, Katrine Damm, Anne Eriksen, Mads Bech Madsen, Trond Meiring, Espen Bøgh, Søren Bro, Henrik Peter Bentzen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Krigen i Irak var: Foghs, Foghs og Foghs alene, og bunder i hans dybe beundring for Amerika, som også tidligere har været fremme igennem medierne, i fortællingen om feriebesøget i Frankrig og besøget på de Amerikanske kirkegårde for faldne amerikanske soldater.

En videregivelse til børnene om hans egen grænseløse beundring for den amerikanske deltagelse i 2VK mod Nazi-Tyskland helt uegennyttigt.

Men sådan er historien ikke helt, for inden Amerika gik ind - meget sent i krigen, og på grund af de sænkninger af amerikanske skibe ud for Amerikas kyst så sent som i 1943, - hvor Amerika så går ind i krigen, - som man havde undgået indtil dette tidspunkt.

Amerika var allerede i 1941 engageret i krigen mod Japan, og derfor holdt de sig tilbage med også at engagere sig i krigen i Europa, men efter disse sænkninger ud for Amerikas kyst, engagerede de sig i krigen i Europa.

Den grænseløse beundring for Amerika er noget malplaceret, men var desværre medvirkende til den historiske ændring af Danmarks deltagelse i krige, og ikke mindst i Irakkrigen, - da det var en angrebskrig, og hvis grundlag var yderst tvivlsomt, da FNs undersøgelses udsending, Hans Blix, netop havde udtrykt der næppe fandtes "masseødelæggelsesvåben" i Irak, og en endelig afklaring ville komme inden for kort tid.

Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller som udenrigsminister solgte politisk i folketinget fra begyndelsen krigen i Irak, som en krig imod disse "Masseødelæggelsesvåben" - der aldrig er blevet fundet.

Undervejs i forløbet bliver man klar over historien ikke er sand, - og det bliver en offentlig hemmelighed, da afsløringen kommer i - så vidt jeg husker i Berlingske, via de oplysninger som efterretningsofficeren Frank Grevill har sendt til bladet.

Heri afsløres det nemlig, at det der politisk bliver fortalt ikke er i overensstemmelse med de afgivne efterretninger fra -tjenesten om "Masseødelæggelsesvåben" i Irak, der nærmest afviser dette skulle være tilfældet.

Her sker skiftet i regeringen forklaring, og ændres til at Saddam ikke har overholdt en FN resolution, og som følge heraf er regeringen berettiget til at deltage i koalitionens Invasion af Irak, og som i stedet bliver det grundlag folketinget skal træffe beslutning på.

Grundlaget om FN resolutionen er siden blevet afvist fra flere sider, herunder bl.a. den engelske undersøgelse af krigsgrundlaget, og også fra FNs side.

Den danske deltagelse i irakkrigen var med andre ord alene Foghs grænseløse beundring for Amerika, som han uden reservation af nogen art ville følge.

Tidligere har Anders Fogh Rasmussen også haft problemer med troværdigheden og oprigtigheden, da han under Schlütter regeringen måtte gå af som økonomi og skatteminister for vildledning af folketinget, - og som det så pænt blev udtrykt "kreativ bogføring" med statens midler, uden at have forelagt sagerne for folketinget til folketinget godkendelse, sådan som krævet ifølge loven.

Vi ser en "demokrat" der har det svært med demokratiet og dets spilleregler, der står i vejen for egne opfattelser, grænseløse beundring og en egocentrisk narcisisme om egen overlegenhed ud i alt, som var han en levendegjort fortryllelse og gud gave til samfundet.

Oluf Husted, Werner Gass, Steffen Gliese, Bjarne Bisgaard Jensen og Harald Strømberg anbefalede denne kommentar

Det er nu, at landets borgere skal forlange etablering af en effektiv og totalt uafhængig forfatningsdomstol. Samt nye love der gør politikernes overtræden både strafbar og erstatningspligtig.

Werner Gass, Katrine Damm, Sven Elming, Flemming Berger, Steffen Gliese, Lars Løfgren, Bjarne Bisgaard Jensen, Harald Strømberg, Anne Eriksen, Carsten Wienholtz, Espen Bøgh og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar

Det drejer sig om tusinde menneskers liv. Man får ligefrem opkastningsfornemmelse!

Werner Gass, Steffen Gliese, Lars Løfgren og Søren Bro anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Beslutningen om at gå i krig blev taget af Folketinget, på det foreliggende grundlag - som i bagklogskabens lys viste sig at være lidt af et falsum. Men sæt nu Hans Blix (og dermed efterretningsvæsnet både i USA og dk.) var blevet narret derhen af irakerne, at der faktisk var masseødelæggelsesvåben, selv om man ikke lige var stød på dem, så var Fogh måske endt som en helt, eller i hvert fald ikke den krigsforbryder nogle ynder at fremstille ham som? Men igen, sagen er jo at ansvaret ligger hos os selv, vælgerbefolkningen. Et flertal af danskerne var i de år fascineret af Foghs minimalstatstanker, ultrliberalisme med udsigt til lavere skatter og temmelig trætte af tørvetrilleren Nyrop Rasmussen, hvis største fortrin var hans radikale kone. Så altså: danskernes frihedssøgende (grænsende til det ansvarsløse) asprationer i de år førte os lige i armene på amerikanerne. The rest is history.

Karsten Nielsen

USA.s mål var ”regimeskifte”. Sikken et ord! I USA mener sig åbenbart berettiget til at udskifte regimer, som man måtte have lyst til. Og vores lille Danmark åbenbart klar til at medvirke – uden grundige og gennemsigtige overvejelser om det moralske og juridiske grundlag. Ikke nok med at danske soldater blev dræbt. Mere end 100.000 irakere mistede livet, hvor 80 % var civile. For ikke at tale om det medfølgende kaos i regionen. Desværre kan vi ikke forvente, at de ansvarlige politikere gransker hjerte og nyrer og vedstår deres ansvar. Dertil er partiloyaliteten blevet for stor. Derfor vil jeg inderligt håbe, at en samlet opposition kræver den igangsatte kommission genoptaget med henblik på en så grundig belysning af denne sag, som overhovedet mulig. Vi mener os jo fortsat berettiget til at blande os i andre landes anliggender, og mon ikke det skyldes, at vi aldrig har fået gjort op med tendensen til at følge USA uden egentlig refleksion.

Werner Gass, Katrine Damm, Samuel Grønlund, Flemming Berger, Steffen Gliese, Lars Løfgren, Bjarne Bisgaard Jensen, Trond Meiring, Harald Strømberg og Gert Romme anbefalede denne kommentar

Begivenhederne bag Iraq-krigen er tilsyneladende ganske rådne.

Og sagen om masseødelæggelsesvåben var formentlig besluttet før Iraq-krigen. For når man læser det Hans Blix sagde, så var disse masseødelæggelsesvåben nærmest et krav fra Dick Cheney (og formentlig George W Bush). Dick Cheney truede ligefrem Hans Blix og ElBaradei (chefen för IAEA) verbalt med at "ødelægge" dem, hvis ikke de kom frem til "det rigtige resultat".

Og så bør man spørge om, hvilke grundlag Danmark egentlig havde for at indgå i denne krig, der fra starten var uden FN-godkendelse, og derfor direkte ulovlig i henhold til folkeretten. Man skal i denne forbindelse gøre sig det klart, at flere store og vigtige Nato-lande slet ikke deltog, fordi de følte sig usikre på disse masseødelæggelsesvåben.

Oluf Husted, Werner Gass, Katrine Damm, Flemming Berger, Steffen Gliese, Søren Bro og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

På landets vegne erklærer jeg hermed krig mod USA.
De har masseødelæggelsesvåben og en enerådig præsident.

Bjarne Bisgaard Jensen

Next stop Venezuela. Skal vi her løfte arven efter AFR hr. Samuelsen??

Oluf Husted, Niels Duus Nielsen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

Denne rapport kunne være ligegyldig og glemt i morgen. Lige indtil Fjoget him self kom på banen og benægtede alt. The "der er ikke noget at komme efter" man blamerede sig selv ind på banen, som den store løgnhals han er.
Så nu ved vi bestemt der er noget at komme efter.
Men hvis man stadig er i tvivl så kig på undersøgelse af Tony Blair.

Oluf Husted, Søren Bro, Steffen Gliese og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

At "stramme efterretninger", er det ikke bare på en pæn måde at sige, at han løj?

Og da løgnene førte til en folkeretsligt set illegal handling, også kaldet en aggressionskrig, også kaldet en forbrydelse mod menneskeheden, burde AFR straks arresteres og sendes til Haag.

Var vores nuværende statsminister rodet ind i disse løgne? Bliver vi regeret af en krigsforbryder?

Oluf Husted, Lars Løfgren, Espen Bøgh, Werner Gass, Steffen Gliese og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Michael Aastrup sagde i Deadline, at der i folketingets beslutnings grundlag ikke stod noget om masseødelæggelsesvåben.
På denne måde kunne man komme udenom FN (siger jeg).