Telegram

Regeringen: Transportsektor må selv betale for grøn omstilling

Der skal findes 50 milliarder kroner til regeringens klimaudspil. Det skal en kommission finde.
Anders Eldrup skal stå i spidsen for den kommission, der skal finde nye indtægter til staten, hvis indtægterne fra bilafgifter forsvinder. (arkivfoto)

Anders Eldrup skal stå i spidsen for den kommission, der skal finde nye indtægter til staten, hvis indtægterne fra bilafgifter forsvinder. (arkivfoto)

RITZAU SCANPIX

Telegram
26. februar 2019 kl. 07:02

Regeringens klimaudspil har blandt andet som ambition, at der skal være en million grønne biler på de danske veje i 2030. Men hvis det sker, vil staten komme til at savne indtægter for omkring 50 milliarder kroner i bilafgifter. Og de penge skal findes andre steder på vejene.

Derfor skal en kommission med den tidligere Dong-direktør Anders Eldrup i spidsen finde ud af, hvordan statens kan erstatte de manglende indtægter.

Det fortæller finansminister Kristian Jensen (V).

- I dag får vi cirka 50 milliarder kroner ind på bilafgifter, siger han og formulerer kommissionens opgave:

- Hvordan klarer vi det i et samfund med elbiler og brintbiler?

Kommissionen får dog ikke frit valg på alle hylder, når den skal finde de nye indtægtskilder.

I sin opgavebeskrivelse kan kommissionen læse, at pengene som udgangspunkt skal findes på transportområdet.

Der nævnes som eksempler modeller for betalingsveje og vejafgifter samt "muligheder for en omlægning til teknisk baserede bilafgifter".

- Vi kan se, at på rigtig mange områder – energi, husholdninger, virksomheder – har vi gjort rigtig meget for at reducere vores CO2-udledning, siger Kristian Jensen.

- På transportområdet har vi forsat en stor udfordring foran os. Derfor synes vi, at det er rimeligt, at det er transportområdet, der er med til at finansiere en grønpark fremover.

Ifølge Kristian Jensen er alle forslag fra Anders Eldrup og hans kommission velkommen. Kommissionen skal aflevere en delrapport ved udgangen af 2019, mens dens endelige arbejde skal være færdig omkring udgangen af 2020.

Spørgsmål: Vil regeringen føle sig forpligtet til at støtte kommissionens forslag, hvad end de er?

- Det, der kommer, vil være vores udgangspunkt i de forhandlinger, der så skal starte, siger Kristian Jensen.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis der ikke er politisk flertal for et tilstrækkeligt beløb til at finansiere regeringens klimaudspil?

- Så må vi finde andre finansieringskilder. For vi går ikke tilbage på ambitionen om at nå en million grønne biler i 2030.

Kommissionen kommer ud over Anders Eldrup til at indeholde fem forskere fra blandt andet DTU og Københavns Universitet og fire "eksperter" fra hvert sit ministerium.

/ritzau/

Steffen Gliese

Omlæg skatten til en afgift for at drive virksomhed i Danmark/EU, så det bliver umuligt at snyde.

Torben Skov, Trond Meiring og Werner Gass anbefalede denne kommentar

Selvfølgelig må transportsektoren betale for sit svineri - hvad ellers i øvrigt. Men det bør alle andre klimasyndere i øvrigt også tvinges til gøre.

Og man kan jo starte med at lægge store afgifter på transport af overflødige og ligegyldige fødevarer - både for lastbil, skib og især for fly. Som det er nu, betaler hverken skibs- eller flytransport nogen form for miljøafgift.

Og flytransport får i øvrigt subsidier til både brændstof og lufthavnsafgifter, tænk på det næste gang der skab købes hvidløg fra Kina, hummer fra Argentina eller jordbær fra Sydafrika.

Internt i Europa kan man lovgive for, at godstransport først og fremmest skal anvende skibe - både på have og floder. Og når varen kommer frem - eller om det ikke er muligt, så skal tog prioriteres. Medens lastbiler kun skal kunne anvendes til den sidste del af transporten.

Videre bør man som tidligere, altså at lægge industrierne tæt ved deres råvareleverandører.

Karsten Lundsby, Torben K L Jensen, Trond Meiring og Werner Gass anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Staten kommer til at mangle 50 mia. årligt i indtægter fra bilafgifter, når ambitionen om én million grønne biler skal være realiseret i 2030 - sådan forstår jeg spørgsmålet. De penge skal findes "andre steder" på vejene, lyder den bundne opgave.

Da alle benytter vejene, også selv om man ikke har egen bil, så er det enkelt og retfærdigt at lægge de 50 mia. på indkomstskatten, svarende til en skatte forhøjelse på 4-5%. Alle har jo glæde af vejene også dem der kun forflytter sig med offentlig transport eller cykel. Denne gruppe borgere har aldrig betalt til vejnettet og i øvrigt altid kørt offentligt med store statstilskud - det er på tide de også bidrager til vejnettet. Sagen e,r at alle benytter vejnettet nogle direkte andre indirekte. Alle har vi brug for varetransport, buskørsel, fremkommelighed for skraldebiler ambulancer, brandbiler, politi osv.

@Krister Meyersahm, det ville være mere retfærdigt at opkræve 1.000 kr. pr. hoved årligt i klimabidrag.

Den eneste anden logiske måde at løse problemet på, er at lægge afgifter på el-biler ligesom på benzin- og dieselbiler. Man må jo antage at når "alle" satser på el-biler, så bør produktionsomkostningerne på el-biler falde dramatisk.

Krister Meyersahm

Jens Winther.
1000 kr. pr. hoved giver næsten det tabte provenu. For min skyld kan man godt kalde det klimabidrag men da det nu engang er indkomsten der gør det muligt at betale afgiften, foretrækker jeg betegnelsen indkomstskat

@ Krister Meyersahm.
@ Jens Winther,

Begge jeres forslag til klimafinansiering giver fortsat social skævvridning, og viser hermed, hvor svært det er at lave en retfærdig løsning.

Oxfam har påvist, at de rigeste 10% af jordens befolkning tegner sig for 50% af jordens klima-udslip. Medens de 50% fattigeste "kun" står for 10% af klimaudslippet.

https://www.oxfam.se/blog/extrem-ojamlikhet-vaxthusgasutslapp

Og så er den denne sandfærdige historie med en russisk oligark og hans familie, der ville tage et par dages afslapning i deres færgestore motorskib, der lå i Marocco med fuld besætning.
Da de ankom til Marocco i deres store 4-motors jombo-jet, manglede de noget udstyr, som deres spædbarn anvendte, når barnet skulle drikke. Og resultatet var, at besætningen på jumbo-jetten tog en ekstra rejse til Moskva for at hente denne genstand.

Dette eksempel viser tydeligt, at rige tiltager sig nogle fordele, men at alle skal være med til at betale for klimaet. Derfor må man nødvendigvis koble klima og social ulighed sammen, og bekæmpe dem på en social retfærdig måde.

Krister Meyersahm

Gert Romme.
Jeg anviste blot en vej til finansiering af de manglende bilafgifter hvor jeg lod alle skattebetalere dele byrden. Dette ud fra det faktum, at alle benytter vejnettet og - det var dét artiklen drejede sig om.

@ Krister Meyersahm,

Det forstår jeg ganske godt.

Men jeg forsøgte til gengæld blot at vise, at prisen for at redde klimaet, er højere for mennesker med lav indkomst end for dem med højere eller super-høj indkomst.

Og bortset fra de manglende 50 mia. DKK anser jeg at den samlede omkostning for at redde klimaet bliver langt højere. Det drejer sig ikke blot om øget bevidsthed eller/og afgifter på alt, hvad der direkte og inddirekte skader klimaet. Det drejer sig også om enorme investeringer til klima-smarte løsninger.

Og i al dette mener jeg, det er nødvendigt med rimelige retfærdige løsninger for alle sociale grupper.

@Gert Romme, jeg ved ikke lige hvor du vil hen med dit oligark-eksempel. Jeg har overhovedet ingen sympati for russiske oligarker - overhovedet. Men hvad er det du foreslår? At vi i Danmark skal begynde at beskatte russiske oligarkers latterlige udskejelser? At vi skal forsøge at overtale Putin til at beskatte dem?

Desværre er problemet, at hvis det kun var russiske oligarker og andre svine-rige mennesker, der fløj rundt i deres fly, så havde vi ikke noget CO2-problem fra flyvning. Det reelle problem er, at hele verdens mellemklasse er begyndt at flyve verden rundt. Det er milliarder af mennesker.

Kig dig om i en lufthavn engang. Svine-rige, halv-rige og forretningsrejsende er en så lille minoritet, at de faktisk ikke til at få øje på i de enorme mængder af jævne mennesker og back-packere på ferie- og fornøjelsestur. Det er de enorme mængder af mennesker, der rejser bare for deres fornøjelses skyld, der skaber flytransportens CO2-problem. Derfor nytter det ikke, at tage "sociale hensyn", når klimaregningen skal betales. Du kan (hvis det kunne lade sig gøre) beskatte de russiske oligarker med millioner for hver eneste flyrejse - det ville intet ændre, for de ville flyve alligevel. Flytrafikken bliver kun reduceret, hvis det bliver for dyrt for mellemklassen og back-packerne at flyve. Derfor bliver problemet ikke løst, hvis man tager "sociale hensyn".

Parallellen til de franske "gule veste" er helt klar: de "gule veste" ville ikke acceptere forslaget om øgede benzin- og dieselafgifter, som var begrundet i ønsket om, af miljøhensyn, at reducere biltrafikken. Hvad skal man gøre for at reducere biltrafikken? Beskatte de "rige"? Det reducerer ikke biltrafikken - dels er de få, dels betaler de bare afgiften og tager bilen alligevel. Det er "masserne", der skal reducere deres bilkørsel, og det opnår man kun ved at gøre det dyrere for "masserne" at køre i bil. Så dyrt, at de tvinges til at bruge kollektiv transport i stedet for bil. Så kan du kalde det "uretfærdigt", men det eneste, der batter, er, når mange ændrer adfærd.