Svensker dømt for uagtsom voldtægt efter ny samtykkelov

I den første retssag omkring Sveriges nye samtykkelov er en mand dømt til fængsel for uagtsom voldtægt.
11. juli 2019 kl. 09:43Opdateret 11. juli 2019 kl. 12:36

Sveriges højesteret - Högsta Domstolen - har i den første sag efter den nye svenske samtykkelov dømt en mand for uagtsom voldtægt. Manden er dømt for at have gennemført seksuelle handlinger, uden at kvinden deltog frivilligt.

- Der var tale om en uagtsom voldtægt, da en mand i Västerbotten havde samleje med en kvinde, som han overnattede hos, hedder det i en pressemeddelelse fra domstolen.

- Manden skulle have spurgt eller ventet på en reaktion fra kvinden, inden han indledte samlejet, fastslår domstolen.

Högsta Domstolen har i sagen en anden afgørelse end de lavere domstole, tingsretten og hovrätten, tidligere er kommet frem til.

Sagen gælder en mand og en kvinde, som havde haft kontakt med hinanden på sociale medier igennem længere tid. Da manden ville overnatte hos kvinden, sagde hun ja. Men hun gjorde det klart, at hun ikke ville have sex med ham.

Trods dette begyndte manden under overnatningen at tage på kvinden og indledte senere et samleje med hende.

Kvinden har beskrevet, at hun var paralyseret, da manden berørte hende. Men hendes passivitet fik ikke manden til at forvisse sig om, at hun faktisk ønskede at have sex med ham.

De lavere retsinstanser tingsrätt og hovrätt vurderede, at kvinden ikke havde deltaget frivilligt. Manden blev derfor dømt for voldtægt.

Högsta Domstolen anser det for bevist, at kvinden ikke deltog frivilligt i samlejet, men vurderede, at manden ikke med fortsæt handlede mod kvindens vilje.

Den samlede straf bliver på to år og tre måneders fængsel. Men den omfatter også andre sager. Straffen for den uagtsomme voldtægt udgør ifølge Högsta Domstolen otte måneder.

Manden er også dømt for voldtægt af et barn og seksuelle krænkelser. De sager og strafudmålingen for dem er ikke nærmere beskrevet.

Det er et år siden, at Sverige gennemførte en opsigtsvækkende lovændring, som indebærer, at det skal være blevet gjort klart, at der er tale om frivillighed ved sex. Hvis dette ikke er tilfældet, så er det et lovbrud.

Tidligere forudsatte voldtægtsdomme, at der i sagen havde været fremsat trusler eller var blevet anvendt tvang eller vold - eller ofret skulle have været i en udsat situation - for eksempel være beruset.

Fra 1. juli 2018 gælder, at domstolene særskilt skal vurdere, "om der er givet udtryk for frivillighed gennem ord, handling eller på anden vis".

Der er samtidig indført to nye strafbare handlinger - uagtsom voldtægt og uagtsomt seksuelt overgreb.

Manden i den aktuelle sag er 27 år. Han nægter sig skyldig og hævder, at kvinden havde givet ham opfattelsen af, at hun ville have sex. Han har også fremført, at han afbrød samlejet, da han mærkede, at hun ikke ville fortsætte.

/ritzau/TT

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Troels Brøgger

Svenske kvinder kan nok se frem til en overdreven tilbageholdenhed fra mænds side efter dette. Gad vide om de vil synes om det ?

Gustav Alexander

Troels Brøgger,

Mon ikke det ender med en ny lov, der også gør "uagtsom tilbageholdenhed" strafbart? Det er mændene jo også selv udenom, må man forstå!

Lige i ovenstående tilfælde, så synes jeg dog at det lyder som en meget fornuftig dom. Såfremt konteksten gengives korrekt, så er det da svært at se, hvordan han kan tænke at det bare er fjong, når hun er fuldstændig passiv?

Jeg tvivler dog på at loven altid vil blive anvendt til retmæssig straf. Varetagelse af bevisbyrden undrer også - hvordan beviser/modbeviser man påståede forhold mellem to mennesker, når der ikke var andre til stede? Hvordan vurderer dommere i denne sammenhæng den ene og den andens udsagn? Her håber jeg at der er en jura kyndig læser af information i kommentarsporet, der kan være behjælpelig. Det lyder som et he said/she said morads, hvor sandheden i mange tilfælde kan blive umulig at fastslå.