Regeringen vil med hurtig lov tage dansk pas fra IS-krigere

Folketinget skal hastebehandle forslag om at tage dansk pas fra fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab.
14. oktober 2019 kl. 13:47Opdateret 14. oktober 2019 kl. 15:35

Regeringen vil frakende fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab deres danske statsborgerskab.

Forslaget skal hastebehandles i Folketinget. Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Forslaget vil gøre det muligt for Danmark at tage det danske pas fra personer, mens de er i udlandet.

Forslaget kommer oven på den seneste udvikling i den nordlige del af Syrien. I sidste uge gik Tyrkiet til angreb på kurdiske styrker.

I området er en række lejre med folk fra bevægelsen Islamisk Stat (IS). Efter den tyrkiske offensiv er der frygt for, at folk fra IS slipper væk fra lejrene.

- Der er risiko for, at de kurdisk kontrollede IS-lejre i grænseområdet bryder sammen, og at fremmedkrigere med dansk statsborgerskab søger mod Danmark, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

- Det er mennesker, der har vendt Danmark ryggen og med vold kæmpet mod vores demokrati og frihed. De udgør en trussel mod vores alles sikkerhed. De er uønskede i Danmark, siger hun i pressemeddelelsen.

Den tidligere VLAK-regering kom i foråret med et lignende forslag. Det nåede ikke at blive fremsat på grund af folketingsvalget.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, skriver på Twitter, at "fremmedkrigere har vendt Danmark ryggen". Han kalder det positivt, at regeringen hastebehandler forslaget.

Forslaget gælder altså kun personer, der har dobbelt statsborgerskab. Det vil dermed ikke gælde personer, der kun har det danske pas.

Ifølge internationale konventioner kan Danmark ikke inddrage statsborgerskabet fra rent danske statsborgere. Det ville nemlig betyde, at personer bliver statsløse.

Forslaget omfatter ikke personer under 18 år, som har fået dansk pas, fordi en af forældrene er dansk statsborger.

Alle partier i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet bakker op om at hastebehandle forslaget.

Når man hastebehandler et forslag, ser man bort fra den normale frist på 30 dage fra et lovforslag bliver fremsat, til det bliver stemt om i Folketinget.

Det bliver typisk brugt, hvis der er akut behov for at gøre noget.

Mindst tre fjerdedele af Folketinget skal bakke op om en hastebehandling af et forslag.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

hvad med lige at fjerne muligheden for dobbelt statsborgerskab i samme ombæring.

Peter Andersen, Hans Aagaard, Georg Kallehauge, Helle Walther, Flemming Berger, Peter Hansen, Torben K L Jensen og Danny Hedegaard anbefalede denne kommentar
Claus E. Petersen

Det kan sgu kun gå for langsomt.. altså med at smide dem i en dyb brønd. Vi har at gøre med en gruppe unge mænd som er klar til drab, voldtægt og tortur eller allerede har svælget i deres psykopatiske fantasier.
Det lort, ja jeg skrev lort, skal ikke ind i Danmark nogensinde.
Synd at syrerne, kurderne eller amerikanerne (åbenbart ikke EUropæerne) ikke aflivede dem på stedet.

Hans Aagaard, Per Torbensen, Georg Kallehauge, Peter Hansen, Torben K L Jensen og Flemming Olsen anbefalede denne kommentar

...og at det kommer til at gælde fremmedkrigere, der kæmper på begge sider - vi kan ikke have, at danske civile generelt tager ud og slår ihjel.

Det ville være naivt at tro, at de civile, der kæmper mod IS er mindre voldelige og mindre farlige at få hjem.

I det hele taget er der en grund til, at vi har soldater. Det er dem, der tager ud af kæmpe under ordre fra Folketinget. Alle civile, der tager afsted for at kæmpe, er bare (potentielt) mordere.

Dorte Sørensen

Undskyld men hvor mange vil en sådan kommende lov gælde? Hvor mange er rejst ud med et dobbelt statsborgerskab?
En anden ting ønsker MF og et flertal i Folketinget ikke at disse folk skal straffes for deres handlinger? Vil det ikke bedst ske ved at tage dem hjem og så retsforfølge dem. Hvis de nægtes indrejse - hvor bliver de så af og er det en fordel for Danmark og resten af verden.
I mine øjne er det ikke et gennemtænkt forslag - nok mere til at vise sig frem ren indenrigspolitisk.

Hanne Utoft, Hans Larsen, Mogens Holme, Christel Gruner-Olesen, Marie Jensen, Ole Frank og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Henrik Brøndum

@Søren Bro

På grund af brexit er jeg ved at søge statsborgerskab i UK. Min kone er britisk og vi har igennem 15 år arbejdet og boet i begge og brugt de muligheder vi fik af EU. Hvad er der galt med at vi bliver statsborgere i begge lande i denne nye situation?

Erik Fuglsang, Marie Jensen, Helle Walther og Ole Frank anbefalede denne kommentar

Man kan kalde det- ikke nok / symbolpolitik, men MF og regeringen gør det, der er muligt her og nu for at få de IS krigere til at forstå, at de ikke er velkomne, de har vendt landet ryggen og derfor må de blive i deres nuværende opholdsted. Har de familie må de selv tage vare på dem. Derfor skal loven gælde fremmedkrigere/ også kaldt IS-krigere, ikke lovlydige borgere.
Hvorfor skal DK bruge resurser på dem i et fængsel. De er rejst ud, bekæmpet DK og andre , de skal blive væk for altid.

Kenneth Jacobsen

Er der nogle her, der kan forklare den rent forvaltningsmæssige forskel mellem den lovgivning, vi ser udfolde sig nu, og Retsopgøret efter Besættelsen? Sidstnævnte kom i stand på baggrund af en (berettiget) folkestemning, men juridisk set var det vist ikke our finest hour, sådan at indføre lovgivning og derpå straffe folk retrospektivt. Gør vi det nu igen? Og er vi ligeglade med det aspekt?

Lasse Reinholt

Det er IKKE forbudt at kæmpe mod ISIS, der er bl.a. en afgørelse her: https://www.tvsyd.dk/artikel/martin-faar-lov-til-beholde-sit-pas ("Landsretten lægger blandt andet vægt på, at Peshmerga er lovmæssigt anerkendt i Irak")

Det Tommy blev dømt for var at befinde sig i et område, som i 2016 blev defineret til:

1) Dayr Az Zawr-provinsen i Syrien (jf. også pkt. 2 i bilag 1).
2) Idlib-provinsen i Syrien (jf. også pkt. 3 bilag 1).

Helle Walther - hvad er en lovlydig borger? Skal alle, der ifølge din definition "vender Danmark ryggen" og befinder sig i udlandet fratages statsborgerskabet??

Så længe der er tale om folk med dobbelt statsborgerskab, hvilket er det vi hører fra regeringen - er der intet problem overhovedet.
Dobbelt statsborgerskab er en ulighedskabende absurditet der ikke burde eksistere.

Omvendt er det totalt uacceptabelt at fratage danskere deres statsborgerskab, og det helt uanset hvad de måtte have gjort sig skyldige i - det kan ikke accepteres under nogle omstændigheder.

Carsten Hansen

Leo Nygaard.

Hvem retter du dit sidste indlæg til ?.
I fald det er undertegnede, så gælder loven uanset hvilken side man står på.

Moral og lov har ikke altid noget med hinanden at gøre. Her gælder det ofte om ikke at forskelsbehandle.

Min egen personlige holdning til IS-Krigere er umiddelbart at lade dem rådne op i en celle hvor nøglen er smidt væk.
Lovmæssigt mener jeg dog at alle har ret til en fair rettergang Og jeg tror ikke på at kurderne magter så mange retssager, så vi er vel moralsk forpligtiget til at afhjælpe kurderne i den store opgave der ligger forude.

Lasse Reinholt

@Carsten Hansen: "Det drejer sig om uden myndigheders tilladelse at deltage i krigshandlinger, uanset hvilken side." <-- det har du altså misforstået.

Lovforslaget består af 4 punkter:

1) Tillægsstraf for terrorisme (§114) for at "fremme handlinger"

2) Tillægsstraf for terrorisme (§114) for at "hverve"

3, § 114 i) Ulovliggørelse af økonomisk støtte af terrorisme ("handlinger omfattet af § 114 eller §

3, § 114 j) Ulovliggørelse af indrejse i et land eller område, hvor en terrorgruppe er part
i en væbnet konflikt. De eneste områder i 2015 var Dayr Az Zawr-provinsen i Syrien og Idlib-provinsen i Syrien

Så jo, det er stadig lovligt fx at være med i fremmedlegionen og gå i krig for andre lande osv.

Carsten Hansen

Leo Nygaard.

Love må ikke være diskriminerende.
Så forbud mod at bevæge sig ind i visse zoner uden myndigheders tilladelse må naturligvis gælde uanset hvilken side man holder med.

Men måske snakker vi forbi hinanden.

Carsten Hansen

§ 114 j. Den, der har dansk indfødsret eller bopæl i den danske stat, og som uden tilladelse indrejser eller opholder sig i et område som nævnt i stk. 3, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for indrejse og ophold som led i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv.

Stk. 3. Justitsministeren kan efter forhandling med udenrigsministeren og forsvarsministeren fastsætte regler om, at et område, hvor en gruppe eller sammenslutning som nævnt i § 114 e er part i en væbnet konflikt, skal være omfattet af stk. 1. Folketinget kan ved en folketingsbeslutning ophæve regler fastsat af justitsministeren efter 1. pkt.

Det er det lovmæssige udgangspunkt.

Lasse Reinholt

@Carsten Hansen: Oprindeligt skrev du "Det drejer sig om uden myndigheders tilladelse at deltage i krigshandlinger, uanset hvilken side."

Indrømmer du at du tog fejl?

Carsten Hansen

Og for øvrigt mener jeg at folk der rejser ud for at slå andre mennesker ihjel, uanset disse menneskers ståsted, er helt på egen hånd og ansvar.
Det bør ikke påhvile den danske stat at redde kastanjerne ud af ilden for disse lejesoldater eller frihedskæmpere på fremmed jord.

At føre krig bør være statens opgave.

Lovgivningen er dog i sidste instans det der tæller og gælder.

Sider