Tesfaye ser på kritik: Risikerer at gøre IS-krigerbørn statsløse

Tilslutter fremmedkrigere sig IS og stifter familie, så er det ikke en dansk familie, mener minister.
13. november 2019 kl. 13:22Opdateret 13. november 2019 kl. 16:15

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil se nærmere på et lovudkast, som omhandler fremmedkrigeres børn. Det siger han, efter at en række høringssvar har været stærkt kritiske over for lovudkastet.

Kort fortalt handler det om, at børn af danske forældre, der fødes i områder, hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt, ikke længere automatisk skal blive danske statsborgere.

- Folk, der tilslutter sig Islamisk Stat, har vendt Danmark ryggen. Hvis de stifter familie, er det ikke en dansk familie, siger Tesfaye.

- Derfor har vi sendt dette lovforslag i høring. I går modtog jeg en række bekymrede høringssvar. Og jeg vil gerne indrømme, at jeg også er bekymret over, at børn kan risikere at ende i konfliktzoner uden forældre og uden statsborgerskab.

- Derfor går jeg med overvejelser om, hvordan vi sikrer, at børn ikke ender i den situation. Det vil blive afspejlet, når vi fremlægger det endelige lovforslag, siger ministeren.

Lovudkastet udspringer af en aftale, som den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti indgik før valget.

I sit høringssvar anbefaler Institut for Menneskerettigheder, at forslaget ikke fremlægges for Folketinget, da det kan føre til statsløse børn i strid med internationale konventioner.

I høringssvarene påpeges det yderligere, at man risikerer at straffe uskyldige børn hårdere end forældrene, der har begået eventuelle ugerninger, fordi man i nogle tilfælde ikke kan fratage forældrene deres statsborgerskab,

Tesfaye vil dog ikke udstikke garantier for, at børn ikke blive gjort statsløse.

- Jeg kommer ikke med garantier. Vi har hele tiden sagt, at vi fremsætter lovforslaget til december. Men jeg er også bekymret for, at børn kan vokse op uden forældre og statsborgerskab i et konfliktområde. Det skal ikke være Folketinget, der bringer dem i den situation, siger han.

Den militante bevægelse Islamisk Stat er næsten nedkæmpet, og strømmen af fremmedkrigere til Irak og Syrien er stoppet. Ministeren erkender, at lovforslaget ikke vil omfatte ret mange, men vil ikke lovgive med tilbagevirkende kraft af princip.

- Det er jo ikke uendelig store mængder mennesker, der kommer til at omfatte, men jeg har det sådan, at når det gælder det danske samfunds sikkerhed, skal vi passe på med at bagatellisere udfordringen, siger Tesfaye.

/ritzau/

Anbefalinger

  • Kim Folke Knudsen
Kim Folke Knudsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Krister Meyersahm

Kan man ikke få sin vilje med lovgivning, fordi Grundlov og konventioner forhindrer det, ja så fratager man i stedet statsborgerskabet fra de uønskede. Det holder ikke i byretten.

Under2 verdenskrig holdt en del danskere med tyskerne, og der blev sikkert født en del børn. Kan ikke lige se forskellen på fortid og nutid?

Kim Folke Knudsen

Det er absurd, at et barn skal pålægges en straf, når barnet ikke har begået en forbrydelse.

Et barn kan aldrig gøres ansvarlig for sine forældres gerninger. Straf kan pålægges en myndig person. Et barn er ikke myndigt, forældrene har i første række ansvaret for barnets tarv.

Denne lovgivning er udtryk for et skred i danske politikeres holdning til ret og uret.

Hvis der var tale om en dansk født forbryder, som herhjemme begik terror eller mord, så ville ingen normalt tænkende overveje, at forbryderens børn skulle pålægges en tillægsstraf. Det er en syg uliberal tankegang med indførelse af kollektiv straf for familiemedlemmer. Det er ikke et demokrati værdigt.

Terrorfaren som vitterlig stadigvæk eksisterer kan kun bekæmpes indenfor retsstatens principper med ressourcer til efterretningstjenesten, Politiet og vores domstole. Vi må retsforfølge eventuelle IS krigere her i landet, da det desværre ikke er muligt at gennemføre en international krigsforbryderdomstol. USA er stået af og meler landets egen kage fremfor at påtage sig det nødvendige og ledende ansvar for, at der bliver ryddet op i Syrien. Lige nu er vi inde i et tilbageslag, hvor fanger fra IS-lejrene siver ud i samfundet og kan genoptage deres politiske arbejde. Fordi det internationale samfund ikke er i stand til at samarbejde om en bredere løsning på hele den syriske borgerkrig.

Bjarne Bisgaard Jensen, Søren Andersen, Esben Lykke, Kenneth Jacobsen, Steffen Gliese og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar