Radikale og blå blok går uden om regeringen om lejeindgreb

De Radikale vil fortsætte med at forhandle om et indgreb i lejeboligmarkedet uden om regeringen.
29. januar 2020 kl. 13:09Opdateret 29. januar 2020 kl. 13:34

Efter at forhandlingerne bredt i Folketinget om et indgreb mod spekulation i lejeboliger er brudt sammen, går De Radikale og partierne i blå blok nu sammen og forhandler uden om regeringen.

Det oplyser flere af partierne, blandt andre Konservative, i en fælles pressemeddelelse.

Partierne vil have et indgreb, der ifølge dem ikke forringer værdien af boligmassen, ikke inddrager staten i finansiering af renovering og ikke rammer andelsboliger.

- Et sådant indgreb mener vi, det er realistisk at nå til enighed om, og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige fortsætter derfor forhandlingerne i eftermiddag klokken 16 på Christiansborg, hvor alle partier, der ønsker at tage ansvar for boligområdet, er inviteret og velkomne, skriver partierne i pressemeddelelsen.

Sammen har partierne 91 mandater.

Det store stridspunkt i forhandlingerne har været den foreslåede karensperiode for huslejestigninger.

Den ville betyde, at huslejer ikke måtte stige på grund af renovering i syv år efter, at en ejendom er solgt.

Den skulle stoppe kortsigtet spekulation i at købe en ejendom, lave hurtige renoveringer, hæve huslejen og dermed skabe et stort afkast på meget kort tid.

- Jeg er meget ærgerlig over, at den socialdemokratiske boligminister ikke har vist villighed og evne til at indgå en aftale, der skal sikre lejerne. Ministeren har simpelthen ikke magtet opgaven med at finde et flertal, skriver Heidi Bank, Venstres boligordfører, i en kommentar.

På et pressemøde tidligere onsdag sagde boligminister Kaare Dybvad Bek (S), at karensperioden er det eneste, der kan stoppe kortsigtet spekulation i lejeboligmarkedet. Og at han derfor ikke kan gå med til en aftale uden den.

- Vi er uenige om det spekulantstop, der skulle ramme de kortsigtede investorer. Det er det, der er min opgave at gøre, og derfor kan jeg ikke indgå en aftale uden det, sagde Kaare Dybvad Bek.

Han ser derfor ikke, at regeringen kan indgå i forhandlinger i et andet forum, sagde han på pressemødet.

- Jeg synes, det er godt, hvis der er fokus på lejerne. Men essensen for mig er at stoppe kortsigtede investeringer, og det stopper man ved at sætte ind mod dem, der har et meget kortsigtet perspektiv. Det var det, spekulantstoppet skulle gøre, sagde Kaare Dybvad Bek.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Krister Meyersahm

Vil man noget godt på lejeres vegne, så er der mulighed for både at ekspropriere i almenvellets interesse og lægge disse objekter i stiftelser, der beskytter mod angreb fra både offentlig og privat udbytning.

Lasse Glavind, jens christian jacobsen, Liselotte Paulsen, Helle Walther, Dorte Sørensen, kjeld jensen og Thomas Barfod anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Ville det ikke være meget nemmere og ærligere, hvis de borgerlige partier bare forærede lejeboligerne i København til opkøberne.
Bare sådan,..
De borgerlige partier: "Værsgod, nu skal I se. Her er nogle bebyggelser i hovedstaden med nogle lejere, som ikke kan finde noget andre steder at flytte hen, for vi har også besluttet at rive gode boligerne i de almennyttige boligforeninger. Dem kan vi nemlig heller ikke lide.
Hvis I, Blackstone og Co så bare lige giver de hidtidige ejere et tilstreækkeligt tilbud, de ikke kan afslå (tøhø), så kan I 'renovere' så det står håndværkerne om ørerne med godtkøbskøkkendele, og om nogle år, når I har tvunget fattigrøvene ud, så kan I udstykke ejendommene som ejerlejligheder til velhavende udlændige eller hvad I nu kan finde på."
Blackstone og ligesindede: "Thank you. We owe you til next time"

Estermarie Mandelquist, Bjarne Bisgaard Jensen, Peter Knap, Bjarne Andersen, Carsten Svendsen, Viggo Okholm, Poul Anker Sørensen, Katrine Damm, Espen Bøgh, Dorte Sørensen og Henrik Peter Bentzen anbefalede denne kommentar
Mikael Jensen

Socialdemokraterne vil ikke det ene og de vil ikke det andet, hvorfor skulle de egentligt have regeringsmagten? Hvordan er Danmarks boligpolitik gået fra inkludering til opdeling. Hvorfor er landet blevet så delt? Politikernes handlinger, eller mangel på samme, er med til at adskille og fremmedgøre borgerne. I den seneste tid er henved 10.000 borgere blevet forvist fra de store byer pga. den uhæmmede boligspekulation. Endnu engang beviser det repræsentative demokrati at det ikke duer til at løse de sociale og boligmæssige problemer.

Spekulation er godt, storspekulation er endnu bedre. Politikerne har selv tjent mellem 150-200.000 kr. hvert år på spekulationen, og derfor vil de ikke stoppe de stigende hus- og lejepriser. Det siger sig selv - de griner hele vejen til banken. Men vi kan ikke bare give bankerne, politikerne og partierne skylden, vi er nødt til selv at finde andre løsninger, udenfor Christiansborg. I disse dage vokser de sociale modstandsbevægelser, der er nu flere medlemmer end tilmeldte til de politiske partier.

Man kan opdele kagen retfærdigt, eller gøre som politikerne og opdele befolkningen, hvilket er bedst for et demokratisk land? Der er mange måder at fordele kagen på. Broderparten tages af boligejerne. Andelshaverne er også en slags ejere, derfor skal de ikke forsømmes. Tilbage er over en million lejere, de skal selvfølgeligt ikke have noget, tværtimod der fjernes 10 milliarder fra det almennyttige boligsystem.

Enten skal man tilføje det almennyttige boligsystem tilstrækkeligt penge til at de kan bygge billige boliger, dvs. ca. 5000 kr. pr. md. for 90 m2. Ellers må politikerne tilbageføre de penge som de har stjålet de sidste tyve år fra underklassen, ved over 62 nedskæringer/reformer. Mere end 170.000 har fået frataget alle pengene, og 64.500 børn er presset ned i fattigdom. Men nu er vi rendt ind i klimaforandringerne, og så fokuserer medierne ikke længere på sociale problemer.

Underklassen kan ikke opdeles mere, nu står vi sammen, skulder ved skulder, vi er nødt til at handle pga. problemer med det øgede formue-gab der gradvist bliver mere tydeligt. I den økonomiske udvikling høres venstrefløjen som siger at udviklingen bør fokusere på at dele kagen mere retfærdigt, mens politikerne fortæller, at udviklingen skal være fokuseret på at bage en større kage. De sidste tyve år har bevist, at en større kage ikke deles med underklassen, tværtimod.

Bjarne Bisgaard Jensen, Mikkel Zess, Bjarne Andersen, Carsten Svendsen, Viggo Okholm, Flemming Berger, Henrik Peter Bentzen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Her er den socialdemokratiske minister dog stået af, fordi han ikke kunne samle et flertal ,der sikrede lejerne bedre end i dag.

Mikael Jensen

Det handlede om at beskytte de velhavendes formuer. Den enorme ubalance i rigdom omsættes til en ødelæggende ubalance af magt og muligheder. Politikerne fejer de mange negative sociale konsekvenser under gulvtæppet. Det har aldrig handlet om at løse sociale problemer, tværtimod. Fattigzonerne spreder sig efterhånden som politikerne dræner underklassens indkomster. Der er sat mange forhindringer op for en omfordeling fordi det parlamentariske system er forstenet socialt set. Boligejerne tildeles skattelettelser, mens lejerne - de lavere klasser - oplever at politikerne dræner de almene lejeboliger.

Det er meget tydeligt at Danmark lider af en krise i demokratiet. Dette er den samme metode som de har brugt alle vegne, men Danmark har ikke brug for mere af det samme. Der er omkring en million boliglejere tilbage i Danmark, de fattigste af dem er jaget vildt, fordi politikerne opruster. Man fører krig mod de fattige ved at rive deres boliger ned. Politikerne har lovgivet om ekspropriation af attraktive grunde gennem Ghettoplanen, som erhvervslivet kan hente milliard-profit ud af. Storspekulanter sætter lejepriserne op, skævvrider landet og skaber fattigdom. Ghettoplanen medfører yderligere fattigdom. Familier bliver sparket ud af deres hjem, den næste bolig er dobbelt så dyr, fattigdommen øges derved. Unge familier og enlige mødre med små børn, ender med at kigge langt efter de nye dyre huse som bygges.

Man ønsker at nedrive de almennyttige boliger, og politikerne fjerner milliarder fra systemet. Dette er blot første skridt hen imod at nedbryde det almennyttige boligsystem og derefter skabe privatiseringer. Boligspekulanterne har gyldne dage. Huslejerne stiger og man fjerner de fattige i stedet for at fjerne fattigdommen.

Den systematiske ulighedsskabelse medfører et hierarki, hvor adgang til ressourcer og besiddelse af ejendom stiger fra bunden af samfundet til det øverste samfundslag. Den politiske magt centreres derved i toppen af samfundet, og derigennem magten til at bestemme de muligheder, rettigheder og forpligtelser som alle andre har. Dette udhuler demokratiet. Det største brud, der kommer til at præge fremtiden er kampen for miljø, menneskerettigheder, omsorg, empati og almindelig menneskelig ydmyghed. Den sociale kamp imod nedskæringerne er i fuld gang, tiden er moden til en organisering af dem som nedskæringerne går ud over. På de sociale medier samler de nedskæringsramte sig i større og større grupper, dette sker ganske uden kapital eller medlemskontingenter. Vi kæmper for en retfærdig procentvis del af samfundskagen, imod minimalstaten og blinde politikere med sociale skyklapper på, imod devaluering af den almindelige vælgers stemme.

Estermarie Mandelquist, Egon Stich og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar

Forræder her er de radikale og det undrer mig for de var sammen mad Enhedslisten og Alternativet imod ghettopakken.
Det klæder så ikke Dybvad at give op så let.

Egon Stich, Peter Knap og jens christian jacobsen anbefalede denne kommentar

Det er rart at se, at de radikale ikke vil lægge navn til Dybvads indsigtsløse tåbeligheder. Og det er rart at se, at oppositionen kan finde en afbalanceret løsning uden om regeringen. Det bliver forhåbentlig ikke eneste gang i denne regeringsperiode.

Dybvad har ikke evnet eller villet sætte sig ind i de faktiske forhold og problemer, men har stædigt holdt fast i sine egne idéer uden at anvende tilgængelig viden fra den nedsatte ekspertgruppe.

Dorte Sørensen

P1-morgen har haft flere indslag og forskellige udlægninger.
Den konservative boligordfører slog på ,at med en karensperiode så ville der ikke komme nogen " grønne renoveringer" osv. Det blev dog punkteret af Rosa Lund EL, der fortalte at ministeren var kommet med et forslag om, at hvis det var grønne renoveringer så ville karensperioden sættes ned.

I mine øjne er det godt at Dybvad står fast på regeringens Forståelsespapir om at ville forhindre opkøb af lejligheder med henblik på profit og dyre huslejer.

Viggo Okholm og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
Lasse Glavind

Den der karensperiode var også et blålys, fordi de danske pensionskasser er lige så slemme som Blackstone. Man udsætter bare fupmoderniseringerne nogle år, men lejerne er lige vidt. LLO (som er en socialdemokratisk organisation) udtalte jo også, at boligministerens forslag heller ikke løser problemet - og det meste af debatten har handlet om og handler stadig om, hvordan man sikrede nogle andelsboligejere, som fandeme har valuar-spekuleret i den famøse paragraf 5.2.
Det, vi kan konstatere igen-igen, er, at lejerne ikke har nogen reel politisk repræsentation i Folketinget (politikerne bor hellere ikke selv til leje). Lejerne udgør flertallet i befolkningen, men har ingen repræsentation. Al bolig- (og finanspolitik) handler primært om at sikre ejerne mod tab og pensionskassernes fremtidige malkekvæg blandt sagesløse lejere.

Der kan jo ikke herske tvivl om at kapitalens "frie" bevægelighed og ejerne af kapitalens umådelige griskhed og begær her ramler ind i almindelig menneskelighed og sund fornuft. Vore pensions selskaber og medlemmerne må også kigge i egen barm omkring ideen om at vi med en pension udover den lovbefalede,vil acceptere mindre på vores gamle dage så det vanvid vi her ser kan stoppes.