Klimaaftale baner vejen for skattereform med CO2-afgift

Klimaaftale indeholder CO2-reduktion for 3,4 millioner ton. Regeringens udspil lagde op til to millioner ton.
22. juni 2020 kl. 00:50Opdateret 22. juni 2020 kl. 10:53

Et flertal i Folketinget er blevet enig om en klimaaftale med principbeslutning om en grøn skattereform med CO2-afgift.

De endelige detaljer udestår dog fortsat.

Det er op til regeringen at udarbejde et oplæg til en grøn skattereform og indkalde til forhandlinger i efteråret.

Alle Folketingets partier minus Nye Borgerlige er med i aftalen på energi- og industriområdet. Dermed er også Liberal Alliance med, selv om partiet ikke er en del af den klimalov, der torsdag i sidste uge blev vedtaget.

Forhandlingerne fandt sted hos finansminister Nicolai Wammen (S).

- Da regeringen trådte til for ét år siden, lovede vi danskerne, at vi skulle sætte klimaet i højsædet og komme tilbage i den grønne førertrøje.

- Det leverer vi nogle væsentlige skridt hen imod i dag, siger Wammen.

CO2-afgiften er en af de mange elementer, som skal være med til at sikre, at Danmarks mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990 bliver en realitet.

Klimaaftalen med CO2-afgiften kom på plads efter næsten otte timers forhandlinger, som begyndte søndag ved 17-tiden hos finansministeren.

Netop spørgsmålet om en CO2-afgift har været et varmt emne på det seneste, hvor flere partier har talt for, mens regeringen i første omgang har været mere lunken ved tanken.

Klimarådet, der rådgiver regeringen i klimaspørgsmål, foreslog i en rapport i marts, at man indfører en afgift på drivhusgasser for at nedbringe CO2-udledningen.

Aftalen er den sidste store på klimaområdet inden sommerferien. Der kommer flere aftaler på klimaområdet senere.

Den netop indgåede aftale indeholder CO2-reduktioner for 3,4 millioner ton. Regeringens udspil lagde op til to millioner ton.

Det glæder Venstres klimaordfører, Tommy Ahlers.

- Vi har fundet 1,4 millioner ton mere, end regeringen lagde op til. Vi har også fået regeringen med på, at der skal gennemføres en skattereform med en CO2-afgift.

- Der får vi nok brug for lidt Georg Gearløs til at indrette den. Og vi får også brug for Joakim von And til at sikre, at Danmark ikke bliver fattigere, siger Ahlers.

Han henviser dermed til klimaminister Dan Jørgensen (S), der har frygtet, at der vil gå "Georg Gearløs" i CO2-afgiften.

For at nå klimalovens mål om 70 procents reduktion i 2030 anslås det, at der skal reduceres 19 millioner ton.

Desuden etableres to energiøer, fremgår det af aftalen. En ved Bornholm og en på en kunstig ø i Nordsøen.

- Med etableringen af verdens to første energiøer og verdens største satsning på grønne brændstoffer tager Danmark for alvor globalt klimalederskab igen, siger Dan Jørgensen.

I det hele taget indeholder aftalen en række elementer. Eksempelvis skal individuelle olie- og gasfyr udfases. De skal udskiftes med varmepumper og grøn fjernvarme.

Der skal etableres flere ladestandere til elbiler, og industrien skal omstilles. Det skal ske via energieffektiviseringer, grøn strøm og mere biogas.

Det bliver ikke dyrere at være dansker. Det understreger De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard.

- Det står direkte i aftalen, at det ikke skal blive dyrere at drive virksomhed i Danmark eller dyrere at være borger i Danmark.

- Dermed får vi grønnere skatter, men vi får ikke et højere skattetryk, siger hun.

Søndag aften forlod Nye Borgerlige forhandlingerne. Det samme gjorde løsgængeren Sikandar Siddique - tidligere Alternativet - som nu er en del af Frie Grønne Stemmer. Aftalen var ikke ambitiøs nok, mente han.

- Frie Grønne nægter at grønstemple en regering, der tydeligvis ikke har forstået klimakrisens presserende alvor. Derfor forlader vi klimaforhandlingerne. En langsom sejr er et nederlag, skrev han på Twitter

Det før i tiden skeptiske klimaparti Dansk Folkeparti er dog med.

- For os har det været vigtigt at sikre den sociale balance, så det ikke er pengepungen, der afgør, om man kan være med på den grønne omstilling, siger klimaordfører Morten Messerschmidt (DF).

- Tværtimod har vi sænket afgifter for næsten en milliard kroner, som gør, at alle eksempelvis kan få gavn af en varmepumpe. Også i forhold til tankerne om en CO2-skat er det understreget, at det ikke må belaste de sværest stillede i samfundet. Det er godt, siger han.

Regeringens støtteparti De Radikale har flere gange truet med at vælte regeringen, hvis den ikke leverede på klimaområdet snart.

- Når vi indgår aftalen, så er det fordi, den leverer, siger politisk leder Morten Østergaard (R).

- Det er markante CO2-reduktioner. Alene dette aftalekompleks er på næsten 3,5 millioner ton, og så er den grønne skattereform med en CO2-afgift blevet besluttet. Det er motoren i den grønne omstilling, siger han.

/ritzau/

Anbefalinger

  • Gert Romme
Gert Romme anbefalede denne artikel

Kommentarer

Helle Walther

Godt politisk håndværk af Dan J og Wammen. Og faktisk er 90 % bag af folketingets partier, det er flot og lover godt for klimaet og den grønne omstilling i fremtiden.

Philip B. Johnsen

Vildledning af borgerne fra folketinget i CO2 udlednings problematikken.

Skiftende regeringer har på skift støttet danske industrivirksomheder til at flytte produktionen af vare til lande uden for EU, lande med mindre miljøbeskyttelse, lavere lønomkostninger og ringere krav til sikkerhed i produktionen mm.

CO2 produktionsudledning er derfor politisk støttet flyttet til dansk ejet slavearbejde produktion i udlandet.

Det er naturligvis derfor, at det er danskernes forbrug, der skal CO2 beskattes, hvis danskernes CO2 udledning samlet set skal reduceres.

De rigeste 10% globalt er ansvarlig for 50% af CO2 udledningen globalt fra forbrug.
De rigeste 20% globalt er ansvarlig for 70% af CO2 udledningen globalt fra forbrug.

Estermarie Mandelquist, Pia Nielsen, Niels-Simon Larsen, Gert Romme og Jan Weber Fritsbøger anbefalede denne kommentar
Jan Weber Fritsbøger

jeg kender ikke aftalens detaljer, men jeg er desværre overbevist at aftalen i højere grad er grøn facade i stedet for grøn realitet, alene det at man mener at ingen må blive fattigere, viser jo at man ikke rører ved selve problemet, nemlig overforbruget, så længe forbruget ikke falder vil det ikke batte at omstille til lidt grønnere forbrug, og der er jo mere end rigelig plads til forbrugsreduktioner i langt de fleste menneskers liv.

Estermarie Mandelquist, Niels-Simon Larsen og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@ Jan Weber Fritsbøger
De vare vi i Danmark overforbruger, men ikke producere i Danmark, er ikke medregnet i Danmarks klimaregnskab bl.a. soyabønneimporten til svinefoder der alene kræver, at et regnskovsområder i Sydamerika på størrelse med Sjælland hvert eneste år.

Men nu får danske svin formodentlig snart covid-19, så får det svineri forhåbentligt snart en ende.

Flytrafik og shipping er ‘ikke’ er medregnet i Danmarks eller Paris aftalens max. 1,5˚stignings målsætning og 70% CO2 reduktion, Danmark har verdens syvende største flåde af skibe og blandt dem de største og mest forurenende.

Globalt årligt udleder global flytrafik ca. 950 millioner tons CO2.
Globalt årligt udleder global shipping 800 millioner tons CO2.

Opgaven er desuden ‘reduktion’ af CO2 i atmosfæren.
Ikke mindre udledning af CO2, den tid er forbi for mange år siden, kvoten er opbrugt!

Estermarie Mandelquist, Gert Romme og Arne Albatros Olsen anbefalede denne kommentar
Arne Albatros Olsen

"globalt klimalederskab igen"

Ja, retorikken fejler ikke det mindste !

Niels-Simon Larsen og Ole jakob Dueholm Bech anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@ Arne Albatros Olsen
Slaveholder mentaliteten ligger dybt i blodet på danskerne.

Det lader sig tydeligvis ikke gøre, at vores økomisk velbeslåede og beskyttede vælgere og deres politikere, skal bekæmpe det selv samme økonomiske system, de på egen hånd har opbygget til primært at komme dem selv økonomisk til gode!

Jens Christian Jensen

"Slaveholder mentaliteten ligger dybt i blodet på danskerne"

Damn. Hvor "sort" kan det blive. Du lyder som Bwana Sørensen. Et statement bliver ikke mere validt af at blive kørt op på den høje klinge. Tværtimod.

Britta Hansen

Det er en vittig og helt ny beskrivelse af DF:

"Det før i tiden skeptiske klimaparti Dansk Folkeparti er dog med."

Niels-Simon Larsen

Aftalen indeholder kun facts, intet om ændring i vores livsform, så tilsidesættelser af naturens rettigheder og rovdrift kommer ikke af forkert moral og bringes ikke ind på rette bane gennem ændring af moral, men af ændrede metoder, nye opfindelser og tekniske reguleringer. Man kan så lave det billige nummer, at løse et problem, CO2-udledning, uden at gå ind i det konglomerat, der fører til ødelæggelse af naturen.
Nogle vil sige, at man ikke kan løse alle problemer på én gang, men man undviger dermed at beskæftige sig med den moral, der førte os ud i problemerne, og vi får ikke den debat, der kunne gøre os klogere på os selv.
Der gives mia. til det tekniske, men intet til dem, der forsøger at danne en ny samfundsmoral og levemåde, og hvorfor ikke? Fordi man ikke har sans for det. Man forstår ikke, at der skal dannes en ny mentalitet. Den gamle skal køre videre nu bare uden at udlede CO2. Kapitalismen, uretfærdighederne, overforbruget og udnyttelsen kan fortsætte i en grøn førertrøje. Det er vores bidrag til en bedre verden.

Nils Bøjden

Så må vi se hvordan vi kommer til at spare i statshusholdningent. Da man beskatter noget man ikke ønsker må man forvente at forbruget daler. Indtægterne må man derfor forvente falder.