Telegram

Flertal jagter billiongevinst ved nedrivning af EU-barrierer

Et stort flertal i EU-Parlamentet støtter initiativer, der skal bidrage til at udløse potentiale på EU-marked.
- Vi står midt i en økonomisk krise, som skriger på løsninger til at booste økonomien i EU. Derfor bør vi simpelthen udnytte de muligheder, der ligger lige foran os, siger Morten Løkkegaard (V), som onsdag har fået flertal i EU-Parlementet til en initiativbetænkning, han har været hovedforfatter på, om at fjerne barrierer på det indre marked for tjenesteydelser.

- Vi står midt i en økonomisk krise, som skriger på løsninger til at booste økonomien i EU. Derfor bør vi simpelthen udnytte de muligheder, der ligger lige foran os, siger Morten Løkkegaard (V), som onsdag har fået flertal i EU-Parlementet til en initiativbetænkning, han har været hovedforfatter på, om at fjerne barrierer på det indre marked for tjenesteydelser.

RITZAU SCANPIX

Telegram
20. januar 2021 kl. 19:45

Den kriseramte økonomi i EU kan løftes med et par billioner kroner, hvis man ophæver barrierer på det indre marked. Det påpeger EU-Parlamentet, som i højere grad vil hænge de EU-lande ud, som ikke implementerer fælles regler.

Det er særlig aktuelt nu, efter at coronakrisen har bragt økonomierne i knæ. Det siger EU-parlamentariker Morten Løkkegaard (V), som har været hovedforfatter på en betænkning, der blev stemt om onsdag.

- Vi står midt i en økonomisk krise, som skriger på løsninger til at booste økonomien i EU. Derfor bør vi simpelthen udnytte de muligheder, der ligger lige foran os, siger Løkkegaard.

462 af EU-Parlamentets 705 medlemmer stemte for rapporten.

Rapporten henviser til en undersøgelse i april 2019 fra EU-Parlamentets eget researchkontor og tænketank (EPRS).

Den viser en gevinst på 297 milliarder euro (2,2 billioner kroner) ved en "bedre implementering og øget harmonisering" i sektoren for tjenesteydelser.

- Det svarer til næsten halvdelen af EU's store genopretningsfond. Potentialet for vores dygtige danske virksomheder er meget stort, siger Løkkegaard.

EU-Kommissionen har tidligere konstateret, at EU-landene halter efter med implementeringen af de regler, der er aftalt.

Danske erhvervsorganisationer har løbende efterlyst, at landene bliver holdt i ørerne, så potentialet på det indre marked for tjenesteydelser udnyttes bedre. Der ligger en væsentlig del af potentialet.

EU- og international chef i Dansk Erhverv, Lasse Hamilton Heidemann, roser rapporten fra EU-Parlamentet. Han mener, at den kalder på handling.

- Implementering og videreudvikling af det indre marked i bred forstand kan skabe en vækst og varig forbedring af vores økonomi som ifølge vores tal næsten kan dække tabet af corona-krisen. Det har vi ikke råd til at lade være med, siger EU-chefen.

Dansk Erhverv udsender torsdag en mere bred rapport om potentialet i EU's indre marked.

Parlamentet ønsker blandt andet et styrket og udvidet pointsystem, hvor medlemslande i højere grad hænges ud, hvis de ikke lever op til reglerne.

EU-Kommissionen søsatte i 2018 et pointsystem, hvor landene blev tildelt røde, gule og grønne kort, alt efter hvor gode de er til at implementere reglerne.

Parlamentet ønsker også en portal, hvor virksomheder nemt kan få information om kravene til at gøre forretning i andre EU-lande.

Desuden bør EU-Kommissionen, hedder det i rapporten, i hast behandle sager mod de lande, der undlader at implementere fælles regler.

- Alt for mange EU-lande undlader at gennemføre vores fælles regler. Vi er nødt til at skrue bissen på overfor de lande. Kommissionen skal reagere hurtigere og oftere. Og medlemslande skal udstilles, når de ikke følger reglerne. Det er et par af mine helt centrale forslag, siger Løkkegaard.

Det er en initiativbetænkning fra udvalget for indre marked og forbrugerbeskyttelse. Det vil sige, at rapporten er en opfordring til EU-Kommissionen og til EU-landene om at tage affære.

EU-Kommissionen skal svare på en betænkning i løbet af tre måneder. Eventuelt med løfter om initiativer, der imødekommer rapportens krav.

/ritzau/

Opdateret 20. januar 2021 kl. 21:04