Telegram

Universitetet får hjælp til husleje for dyr Niels Bohr-bygning

Politikere hjælper Københavns Universitet økonomisk efter byggekaos med budgetoverskridelser og forsinkelser.
Telegram
21. januar 2021 kl. 14:33

Politikere vil hjælpe Københavns Universitet (KU) med at betale for ny budgetsprængende Niels Bohr-bygning.

Byggeprojektet, der er fire år forsinket, har kostet 1,8 milliarder kroner mere end forventet.

Da KU's husleje for bygningen fastsættes efter de endelige byggeomkostninger, vil man stryge omkring en milliard kroner af budgetoverskridelsen, når huslejen skal udregnes.

Det gøres for at friholde KU for noget af fordyrelsen, oplyser Transport- og Boligministeriet i et svar til Finansudvalget.

Den resterende budgetoverskridelse på omkring 800 millioner kroner forventes at blive indregnet i den "lejebærende udgift", fremgår det.

Huslejeniveauet kan ikke fastsættes endnu, da KU har anlagt en intern statslig voldgiftssag mod Bygningsstyrelsen i forhold til huslejen.

Samtidig har både Vejdirektoratet og Bygningsstyrelsen rejst en række krav mod andre involverede entreprenører.

Da byggeriet startede var Bygningsstyrelsen bygherre, men 1. januar 2018 overdrog Transport- og Boligministeriet ansvaret til Vejdirektoratet.

I oktober 2020 kom Statsrevisorerne med kritik af byggeriet.

- Vi kritiserer, at byggeriet af Niels Bohr-bygningen er blevet væsentligt forsinket og fordyret. De ønskede gevinster ved byggeriet er indtil videre også udeblevet.

- Det skyldes dårlig styring af især ændringer af byggeriet undervejs, og at der fra start har været uklarheder om bygningens indhold og funktion herunder laboratorieudstyr og ventilation, udtalte de.

Den samlede udgift for opførelsen af Niels Bohr-bygningen forventes at blive knap 4,2 milliarder. Udgangspunktet i det oprindelige budget lagt i 2013 var omkring 1,8 milliarder - udregnet efter 2020-priser.

Boligminister Kaare Dybvad (S) har tidligere kaldt problemerne med byggeriet for "meget utilfredsstillende".

Torsdag var han og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) indkaldt til samråd af Folketingets Finansudvalg.

Her skulle de blandt andet redegøre for det økonomisk tab og tidshorisonten for overdragelse af bygningen til KU.

Samrådet blev aflyst på grund af en rokade i udvalgte ministerier, hvilket betyder, at Niels Bohr-bygningen fremover er transportminister Benny Engelbrechts (S) ansvar.

/ritzau/

Opdateret 21. januar 2021 kl. 15:25