Telegram

Epidemilov åbner for masseovervågning af danskerne

Restauranter kan med ny epidemilov blive pålagt at registrere cpr-numre og kontaktoplysninger på gæster.
Telegram
21. februar 2021 kl. 21:42

Med den nye epidemilov, der tirsdag ventes vedtaget i Folketinget, kan sundhedsminister Magnus Heunicke (S) pålægge eksempelvis fitnesscentre og restauranter, at de skal registrere oplysninger på deres gæster.

Det skriver Jyllands-Posten.

Heunicke kan med loven pålægge nærmest alle typer af virksomheder, foreninger og offentlige institutioner at iværksætte registrering af ansattes, medlemmers og gæsters kontaktoplysninger, personnummer og færden, hvis "det er nødvendigt for at hindre udbredelse af eller smitte med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom".

På den måde vil regeringen kunne beslutte, at alle gæster skal aflevere navn, mobilnummer, mailadresse og endda cpr-nummer, hvis de vil spise på en restaurant eller gå på biblioteket.

Myndighederne kan bagefter kræve oplysningerne udleveret som led i smitteopsporingen.

Nægter virksomheden eller foreningen at udlevere oplysningerne, kan den straffes med bøde.

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) skriver i sit høringssvar til epidemiloven, at smitteopsporing i forbindelse med alvorlige epidemiske sygdomme både er "et sagligt og et anerkendelsesværdigt formål", men fortsætter:

- Dog er DSAM stærkt bekymret i forhold til, at disse data i vid udstrækning, særligt hvis store dele af befolkningen smittes, kan blive et offentligt register over danskernes færden og kontakter, som i realiteten kan muliggøre overvågning af bestemte personer og grupper, lyder det i foreningens høringssvar.

Ifølge Ayo Næsborg-Andersen, lektor ved Syddansk Universitet med speciale i menneskerettigheder og persondataret, giver loven mulighed for omfattende overvågning.

- Hvis man indførte disse regler som et generelt krav på eksempelvis alle restauranter og fitnesscentre, vil det være ret indgribende, for det vil i praksis være muligt at overvåge hele befolkningen. Det vil have en indvirkning på privatlivets fred, siger hun til Jyllands-Posten.

Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed, medgiver, at bred overvågning kan være nødvendig i krisesituationer, men han er bekymret for, hvad den indsamlede data potentielt kan bruges til.

- Med sådan et register kan vi jo se, om folk har været til møde i fagforeningen, om man har været i kirke eller på bordel. Det er noget, vi normalt betragter som følsomme forhold. Sådan et register skal man sikre et specifikt formål til, en snæver adgang til, og at data slettes på den anden side af en pandemi, siger han.

Bekymringen for, at de indsamlede data kan bruges til andet end smitteopsporing, deles af lektor i digital forvaltning ved Københavns Universitet Hanne Marie Motzfeldt.

- Når man først har samlet data om, hvor folk var henne på et bestemt tidspunkt, og hvad de lavede, kunne der jo pludselig være nogle kommuner, der kunne fristes til at bede om at få de data for at tjekke op på eksempelvis socialt bedrageri.

Lovforslaget uddyber ikke, hvordan data skal opbevares og beskyttes. Der står dog, at det er "hensigten", at der sættes en tidsfrist på, hvor længe oplysninger på eksempelvis restaurantgæsters færden kan opbevares.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke.

/ritzau/

Opdateret 22. februar 2021 kl. 07:21

Kenneth Jacobsen

Noget siger mig, at det ikke er en bekymring, der deles af de politikere, som kalder sig Social'mokratiet.

Runa Bejstrup, Peter Mikkelsen og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar
Nike Forsander Lorentsen

Med brug af dan/visa kort kan man spores præcis hvorhen man færdes.

Pia Larsen, Inge Lehmann og Henning Kjær anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Snart kommer myndighederne bragende ind af døren midt om natten, uden de og vi ved hvorfor. Men det har algoritmen for dem de skal. Og så rykker de ud (myndighederne).

Jesper Frimann Ljungberg

Jeg mener personlig at man burde falde tilbage til den gamle epidemilov, som var meget mere faglig styret. Det er det der virker.

Problemet er at der er så meget fleksibilitet i den her lov, at en enhver tid siddende regering kan indføre undtagelsestilstand på baggrund af ja parametre de stort set selv definerer.

Se: https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/lovforslag/L134/index.htm

I udkastet fra December efter ændringer fra Anden behandlingen, så står der i Paragraf 2 (fra stk 4.)

Stk. 4. Ved en samfundskritisk sygdom forstås en alment farlig sygdom, hvis udbredelse medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner.
Stk. 5. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler om,hvilke sygdomme der omfattes af stk. 2 og 3.
Stk. 6. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke sygdomme der omfattes af stk. 4. Regler i medfør af 1. pkt. kan fastsættes med en gyldighedsperiode på højst 6 måneder ad gangen.

Sagt med andre ord, så kan Sundhedsministeren gør som han/hun vil, uden der nødvendigvis er en faglig begrundelse for noget som helst.

Det er simpelt hen lovsjusk. Og det er altså set stigende problem, med mængden af 'op til ministeren' der står i Dansk lovgivning.

// Jesper

Lidt tragi-komisk med kritikken af sporing af adfærd i en krisetid. Stort set alle deler bevidtst eller ubevidst deres gøren og laden med big-tech-firmaerne (overvågningskapitalismen) via trackers i mobiltelefonerne..
.

Lillian Larsen, Henning Kjær, Pia Larsen, Peter Høivang og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Når man først har samlet data om, hvor folk var henne på et bestemt tidspunkt, og hvad de lavede, kunne der jo pludselig være nogle kommuner, der kunne fristes til at bede om at få de data for at tjekke op på eksempelvis socialt bedrageri."

Det er overhovedet ikke spor betryggende.
I forvejen er vi et af de mest overvågede samfund i verden, og kommunerne følger med på facebook i syge menneskers gøren og laden, hvis de da ikke også forlanger adgang til folks digitale elforbrug og data fra mobilmaster.

Det må stoppe, det her.
Man bliver ikke mere fri af mere overvågning bare læs "1984" af George Orwell.

Lillian Larsen, Runa Bejstrup og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"Da Simon Kjær gik i 3.g blev han overvåget fjorten nætter.

Simon Kjær har muskelsvind og sidder i kørestol og boede dengang hjemme hos sine forældre i Sønderborg.

For at finde ud af om Simon Kjær havde behov for handicaphjælpere hele døgnet, holdt kommunen grundigt øje med ham om natten.

De fjorten dage foregik på den måde, at en observatør dukkede op ud på aftenen i familiens hjem og så satte sig til at vente på, at Simon Kjær faldt i søvn.

Om natten sad observatøren i et lille rum ved siden af Simon Kjærs værelse og var klar til at notere ned og tage tid, så snart Simons forældre hjalp ham.

- Problemet ligger i, at der kommer en spion i hjemmet, som er udsendt for at modbevise, at man har behov for hjælp og tager notater, og skriver ned på minuttet, hvor meget man skal tisse og vende sig, siger Simon Kjær."

https://www.dr.dk/nyheder/indland/gymnasieelev-blev-overvaaget-i-fjorten...

Lillian Larsen, Inge Lehmann, Carsten Munk, Jan Jensen og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

På nettet og især på de sociale medier er vi blevet varen, hvis meget personlige oplysninger bruges til at forfølge os med reklamer, hvis oplysningerne da ikke sælges videre til andre, der kan (mis-)bruge dem.

Nu vil staten så også til at lege med. Og vi ved fra diverse terrorlovgivning, at indføre vi dem først, kommer vi aldrig af med dem igen.

Staten skal ikke vide hvad vi laver, og hvor vi er. Og som Eva beskriver ovenfor, er vores højtbesungene personlige rettigheder åbenbart allerede blevet så små og ligegyldige, at kommunen føler sig berettiget til at placere deres medarbejdere hjemme hos os. For at tjekke om hvad vi siger er korrekt.

Før vi laver en Epidemilov bør vi lige diskutere igennem og gerne nedfælde ved lov, hvad vi gerne vil have af personlige rettigheder, og hvor grænsen skal gå for hvad vores personlige oplysninger må bruges til.

Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Inge Lehmann og Runa Bejstrup anbefalede denne kommentar
Nicolaj Knudsen

Der er behov for at gå i den stik modsatte retning.

Det er vigtigt med smitteopsporing, men det skal være midlertidigt og baseret på frivillighed - f.eks. gennem teknologiske løsninger som smittesporingsappen der er: 1. frivillig at bruge og 2. ikke gemmer oplsyninger centralt.

Hvad vi har brug for i dette samfund er en Ret til Data.

Data der er indsamlet om dig skal være dit. Du skal kunne se hvad det er, hvor det er og slette eller flytte det til en anden udbyder og ved samme lejlighed forbyde firmaet at samle data om dig. Dette skal både gælde private virksomheder og offentlige instanser. Se det som GDPR 2.0. Alle virsomheder skal have pligt til at indberette hvilke data de har gemt om dig, så man som borger kan få et reelt overblik og mulighed for at forholde sig til det. Bemærk at der ikke skal være et centralt lager - kun en central liste over hvilke virksomheder og myndigheder der har data liggende (og evt. hvilken type), samt et link direkte til en side hvor man kan rekvirere data vist, slettet og/eller flyttet. Lav bødestørrelserne for misbrug i samme størrelsesorden som brud på GDPR: op til 4% af den globale årlige omsætning for hele virksomheden.

Det har vi brug for bl.a. fordi:

1. De sociale netværk / store tech-virksomheder har taget os som gidsler, og politikerne har ikke effektive værktøjer til at tøjle dem. Vores reklameprofiler er big business. Med Ret til Data tvinges firmaerne til at lave mere gennemsigtige produkter under truslen af en (reel) boycot af dem selv og reklamepartnerne. Let overførsel af profildata til en anden udbyder kan bryde monopolerne. Man kunne passende i samme ombæring tvinge standarder igennem, så f.eks. de forskellige beskedtjenester ville blive pålagt at kunne snakke med hinanden etc.

2. Forsikringer, og især sundhedsforsikringer, deler befolkningen op i hold. Dette er et større problem uden for EU, men selv i Danmark er det et problem der kan vokse sig meget større i fremtiden, når det f.eks. bliver mere almindeligt at få kortlagt sit genom gennem sider som 23andme m.fl. Genteknologi er i rivende hast, og med CRISPR er det hurtigere og billigere end nogenside at få oplysninger om f.eks. arvelige sygdomme eller om man er disponibel for visse livsstilssygdomme. Dermed er det også mere tilgængeligt for private aktører med efterfølgende dataforurening.

Allerede den dag i dag kan man ikke melde sig ind i Sygesikringen Danmark for at få tilskud til tandpleje hvis man har haft en behandlingskrævende psykisk sygdom inden for 12 måneder.

En Ret til Data vil også indbefatte en Ret til Sundhedsdata. Denne ville naturligvis skulle udarbejdes en anelse anderledes for at bevare integriteten og historikken af journaldata, men det er en teknisk diskussion der har en løsning.

(Og så kunne man tage tandpleje, fysioterapi, optikere og psykologer med ind under den offentlige sygesikring så alle har mulighed for at få gratis behandling uanset om de har ondt i knæet, tanden eller sindet).

3. Som nogen allerede har nævnt her i kommentarsporet er der rig mulighed for at myndighederne kan løfte de sociale dyner med data fra systematisk overvågning. Det er næste en kliché at nævne Stasi-tiden i Østtyskland, men det er der denne form for lovgivning tager os hen. Vi har allerede set at data som dette misbruges, f.eks. at trivselsmålinger i folkeskolen blev ulovligt sammenkørt med CPR-numre og blev gjort til grund for sagsbehandling i kommunerne.

Hvis staten ved hvor meget du går i fitness, på bar eller i solcenter, så er der ikke langt til at forestille sig målrettede interventioner eller sanktioner i form af adgang til sundhedsvæsenet (er det udansk siger du, vil vi aldrig gå så langt? Lige nu taler vi om vaccinepas som adgang til kulturlivet...)

(Vi kunne udrydde socialt bedrageri fuldstændigt ved simpelthen at give alle en individuel basisindkomst og samtidig fjerne hele bureaukratiet).

Det er så svært at få nye frihedsrettigheder, og det er tilsyneladende så let at få dem taget væk. At forløbet med denne epidemilov har været så kaotisk, mørkelagt og forhastet er helt forkasteligt.

Kenneth Jacobsen, Lillian Larsen, Carl Chr Søndergård, Ebbe Overbye og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jens Ole Mortensen

Kunne man ikke bare tatovere en stregkode. Når de små børn bliver født står der en jordmoder, sundhedspersonale og en tatovør klar

Jesper Frimann Ljungberg

@Nicolaj Knudsen

Prøv at 'google' Citizen Key.

// Jesper

Den nye epidemilov er vist ikke mere indgribende end den midlertidige og den gamle.

Frivillighed!
På den ene side klages drer over ineffektiv smitteopsporing, på den anden side reagerer smittede ikke på henvendelser far smitteopsporingen og nogle smittede overholder ikke anbefalingerne for selv isolation.

Al denne frygt for sporing af hvor syge/smittede har opholdt sig, vil hurtig forstumme hvis vi får en mere dødelig epidemi til landet f.eks. ebola. Så vil folkestemningen hurtigt vende.

henrik poulsen

Det blev påpeget ovenfor at "vi" allesammen allerede bliver temmelig kraftigt overvåget via dankort og mobiltlf. Nej,det gør "vi" ikke,man kan betale kontant og lade telefonen bliver hjemme.

Eva Schwanenflügel

Juraprofessor Kristian Lauta fra Københavns universitet er også bekymret for visse dele af den nye epidemilov, lyder det i en artikel i morgendagens Information:

"Er det dit indtryk, at politikerne ikke fuldt ud har forstået den lov, som de er i gang med at vedtage?

»Jeg tror i hvert fald ikke, at potentialet i de her bestemmelser har stået klart for politikerne. Man har nok en forståelse af, hvordan den siddende regering har i sinde at bruge loven, men jeg tror ikke, man har tænkt igennem, hvordan fremtidige regeringer kunne bruge den. Så igen: Debatten har været præget af det nære, hvad vi er i og har oplevet de seneste par måneder, men man har ikke stillet spørgsmålet: Hvordan kunne denne lov blive brugt, hvis en dansk Donald Trump bliver statsminister i Danmark.«

– Hvordan kunne den blive brugt af en dansk Donald Trump?

»Det kunne være attraktivt for en politisk leder, som af andre hensyn end hensynet til befolkningens sundhed ønskede at straffe dele af landet eller politiske modstandere ved at tage nogle af de her beføjelser i anvendelse."

https://www.information.dk/indland/2021/02/partier-revidere-epidemiloven...

Jeg er med på, at dem, der f.eks. begår socialt bedrageri, eller undslår sig den skat, de i efter reglerne skal betale, kan sidde tilbage med bævrende underlæbe ved tanken om skærpet overvågning!

Men hvad med helt "normale mennesker", der lever et almindeligt og lovlydigt liv, med rent mel i posen, hvad er det, de har at frygte ?

Nicolaj Knudsen

@Erik Fuglsang

Hvor meget får du i løn, og hvor mange penge skylder du væk? Hvor mange seksualpartnere har du haft, og har du haft mere end én på samme tid? Hvor mange af dem har fået en abort? Hvilken gud (om nogen) tror du på? Hvor mange i din familie har en psykisk sygdom? Hvor mange genstande drikker du om ugen? Er du medlem af en gul eller en rød eller ingen fagforening?

Find selv på flere grænseoverskridende og dybt personlige spørgsmål.

Der er forhold som er private, med god grund, også for 'lovlydige borgere med rent mel i posen'. Der er en hel wikipedia-artikel om hvorfor 'Nothing to Hide' er et elendigt argument: https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_to_hide_argument.

@Henrik Poulsen

Ja, man kan godt smide telefonen og dankortet væk, og lade være med at bruge internettet, og lade være med at gå på cafe og restaurant og lade være med at køre med offentlig transport og flytte ud i en skov og leve som jæger-samler uden kontakt til det moderne civilsamfund.

@ Henning Kjær

"Al denne frygt for sporing af hvor syge/smittede har opholdt sig, vil hurtig forstumme hvis vi får en mere dødelig epidemi til landet f.eks. ebola. Så vil folkestemningen hurtigt vende."

Det er sjovt, sidst jeg tjekkede ethvert nyhedsmedie på ethvert tidspunkt af døgnet på enhver dag i det seneste år har jeg fået indtryk af, at vi netop bruger et trecifret milliard-beløb på at holde samfundsaktiviteten nede _fordi_ covid19 er meget mere dødelig end 'almindelige' sygdomme.

Så hvad er egentlig argumentet her, at covid19 ikke er farlig, og at det derfor ikke er nødvendigt med overvågning, eller hvad?

Da jeg selv blev testet positiv med corona forsøgte jeg forgæves et helt døgn at få kontakt til smitteopsporingsenheden. Jeg var i øvrigt ikke den eneste: https://www.dr.dk/nyheder/indland/coronasmittede-julie-kaempede-i-flere-... . Der har været massive kapacitetsproblemer. Her kunne man starte med at investere (men det koster selvfølgelig - det er lettere at få flertal for at fjerne frihedsrettigheder end at øge det offentlige forbrug).

Det vil i øvrigt være muligt rent teknologisk at lave en smitteopsporing på restauranter og lignende uden at lave et register over de besøgende - man kunne blot udvide smittesporingsappen til også at holde styr på lokationer. Hvis en smittet så angiver at have været et sted i et bestemt tidsrum som overlapper med dit eget, så får du en notifikation uden at nogen central server ved at nogen af jer har været på stedet.

Det kræver selvfølgelig at smittesporingsappen bliver langt mere udbredt - i øjeblikket virker den kun på nyere telefon-modeller, hvilket gør den meget ineffektiv (hvilket nok også er derfor at vi ikke rigtig hører noget om den mere). Det kunne man også investere i, i stedet for at ty til masseovervågning.

Jeppe Lindholm

Gennem big data kan den rette algoritme analyserer sig frem til ALT om dig. ALT. Dine holdninger, din politiske ståsted, din moral, din loyalitet, din personlighed og alt muligt andet. Alt bliver indsamlet om dig dag og nat. Uden du bemærker det.

Det bliver let forfremtiden, at opdele mennesker i lige de grupperinger der måtte ønskes. Big data og algoritmer kan kikke lige ind i din hjerne, din sjæl. Lige nu arbejder jobcentre med at implementere en algoritme, som kan sortere ledige i gode og dårlige ledige for at udpege, hvem der sikkert bliver langtidsledige og som derfor kræver ekstra "omsorg". Og hvem kan da have noget imod det. Vel.

Kineserne er godt i gang med at implementere et system med social kontrol, hvor borgere deles om i gode og dårlige borgere. Er du af algoritmen udpeges til at være en dårlig borger i værksætter systemet sanktioner mod dig i stigende grad. Lige som du risikere at blive offentliggjort som dårlig borger.

En vej, som vi også i Vesten og Danmark stille og roligt er ved at slippe ind ad bagdøren i små uskyldige bider med digitalisering af samfundet, hvor overvågning nærmest uundgåelig følger med. Og hvem kan da have noget i mod det. Vi har jo intet at skjule. Og kan snart intet skjule.